Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Jo organizacija

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Śrīla Prabhupāda atvyko į Niujorką 1965 m. rugsėjį. Pirmuosius metus vienut vienas jis grūmėsi su sunkumais, bandydamas įgyvendinti savo sumanymą — pradėti judėjimą, žadinantį žmonėse dvasinę sąmonę. Gyveno labai kukliai. Kai pasitaikydavo galimybė, skaitė paskaitas, ir netrukus, jo skelbiamos idėjos ėmė susilaukti šiokio tokio rezonanso.

1966 m. liepą, priverstas pasikliauti vien savo jėgomis, užkampios senienų krautuvėlės patalpose Niujorko Lower East Side'o rajone, Śrīla Prabhupāda įkūrė dvasinę organizaciją, numatančią veikti tarptautiniu mastu, ir pavadino ją Tarptautine Krišnos sąmonės Bendrija, ISKCON (International Society for Krishna Consciousness).

Registruodamas įkurtąją organizaciją, Śrīla Prabhupāda dar neturėjo nė vieno pasišventusio pasekėjo. Tačiau ši aplinkybė jo netrikdė. Oficialiais ISKCON'o įkūrėjais tapo savanoriai iš grupelės nuolatinių jo vakarinių paskaitų lankytojų.

Taip kūrėsi ISKCON'as. Šiandien Tarptautinė Krišnos sąmonės organizacija jungia per 300 šventyklų, fermų, mokyklų, vykdo šimtus kitų projektų visame pasaulyje. Jos kongregacijos narių skaičius tarptautiniu mastu siekia milijonus.

ISKCON'o uždaviniai

Krsnos sąmonė nėra viena iš daugelio sektantiškų tikėjimo formų. Krišnos sąmonė — tai tikslus mokslas, išsamiai dėstomas senovės Indijos Vedų raštuose ir nužymintis labai konkrečias dvasinių vertybių ugdymo gaires. Krsnos sąmonės judėjimo tikslas—supažindinti viso pasaulio žmones su universaliais Dievo pažinimo principais, kad visi galėtų patirti su niekuo nesulyginamą taikaus bei darnaus gyvenimo, dvasinio pažinimo džiaugsmą. >

Vedos nurodo, kad mūsų epochoje veiksmingiausia dvasinio susivokimo priemonė — šlovinti absoliutų gėrį spinduliuojantį Aukščiausiąjį Viešpatį, klausytis pasakojimų apie Jį ir visada Jį atminti. Aukščiausiąjį Viešpatį vadina šimtais, tūkstančiais vardų. "Krišna" yra vienas jų, jis reiškia "visų patraukliausias". Kitas Jo vardas — "Rāma" reiškia "palaimos šaltinis", o žodis "Harė" nusako nesuvokiamą Jo energiją.

Vadovaudamiesi šiuo Vedų mokymu, ISKCON'o nariai gieda šventus Dievo vardus: Harė Krišna, Harė Krišna, Krišna Krišna, Harė Harė / Harė Rāma, Harė Rāma, Rāma Rāma, Harė Harė. Šventojo vardo garsai leidžia mums sueiti į tiesioginį sąlytį su Aukščiausiuoju Viešpačiu ir padeda palengva įsisąmoninti mūsų įgimtus saitus su Dievu.

Neatsitiktinai pirmutiniu savo uždaviniu ISKCON'as laiko raginti žmones bent dalį savo laiko ir jėgų skirti Dievui, klausytis pasakojimų apie Jį ir Jį šlovinti. Taip ilgainiui bus suvokta, kad visos gyvos esybės yra sielos, susijusios su Aukščiausiuoju Viešpačiu amžinais tarnystės ir meilės ryšiais.

Pašventinto maisto dalinimas

ISKCON'o veikla nesiriboja Vedų išminties ir šventų Viešpaties vardų kartojimo praktikos propagavimu, jos nariai visame pasaulyje nemokamai dalina pašventintą maistą. Viešpačiui paaukotas vegetarinis maistas kartu su filosofija ir šventųjų Viešpaties vardų giedojimo praktika valo širdį ir protą ir tuo pačiu padeda laipsniškai prikelti mumyse glūdinčią įgimtą dvasinę sąmonę, prisiminti Dievą. Štai kodėl ISKCON'o vykdoma pašventinto maisto dalinimo programa, pasaulyje žinoma "Food for Life"* vardu, naudinga ne tik materialia, bet ir dvasine prasme.

*Lietuvoje vykdoma analogiška ĮSKCON'o programa — "Maistas kūnui ir sielai" (vert. past.).

Atnaujinta (Trečiadienis, 18 Balandis 2007 17:10)

 
Kalendorius