Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Mārkine Bhāgavata-dharma

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Mārkine Bhāgavata-dharma

 

Jo Dieviškoji Malonybė A. C. Bhaktivedānta Svāmi Prabhupāda Bostono uoste, 1965 rugsėjo 18 d.

 

                        

Bet aš manau, kad tu turi svarbių reikalų čia, kitaip kodėl būtum atgabenęs mane į šią siaubingą vietą?

 

Dauguma žmonių čia yra padengti materialiomis neišmanymo ir aistros gunomis. Pasinėrę į materialų gyvenimą jie galvoja esą labai laimingi ir patenkinti, ir todėl jie neturi jokio skonio transcendentinei Vāsudevos žiniai. Aš nežinau, kaip jie sugebės suprasti ją.

 

baro-kpā kaile kṛṣṇa adhamer prati
ki lāgiyānile hethā koro ebe gati

āche kichu kārja taba ei anumāne

nahe keno āniben ei ugra-sthāne

 

 

 

 

rajas tamo gue erā sabāi ācchanna

bāsudeb-kathā ruci nahe se prasanna

 

tabe jadi taba kpā hoy ahaitukī

sakal-i sambhava hoy tumi se kautukī

 

 

ki bhāve bujhāle tārā bujhe sei rasa

eta kpā koro prabhu kori nija-baśa

 

tomāra icchāya saba hoy māyā-baśa

tomāra icchāya nāśa māyār paraśa

 

taba icchā hoy jadi tādera uddhār

bujhibe niścai tabe kathā se tomār

 

bhāgavater kathā se taba avatar

dhīra haiyā śune jadi kāne bār bār

 

śrnvatā sva-kathā kṛṣṇa

punya-śravaa-kīrtana

hdy anta-stho hy abhadrāi

vidhunoti suht satām

 

naṣṭa-prāyev abhadreu

nitya bhāgavata-sevayā

bhagavaty uttama-śloke

bhaktir bhavati naiṣṭhikī

 

tadā rajas-tamo-bhāvā

kāma-lobhādayaś ca ye

ceta etair anāviddha

sthita sattve prasīdati

 

eva prasanna-manaso

bhagavad-bhakti-yogata

bhagavat-tattva-vijñāna

mukta-sagasya jāyate

 

bhidyate hdaya-granthiś

chidyante sarva-saśayā

kīyante cāsya karmāi

dṛṣṭa evātmanīśvare

 

rajas tamo hate tabe pāibe nistār

hdayer abhadra sate ghucibe tāhār

 

ki ko’re bujhābo kathā baro sei cāhi

khudra āmi dīna hīna kono śakti nāhi

 

athaca enecho prabhu kathā bolibāre

je tomār icchā prabhu koro ei bāre

 

akhila jagat-guru! bacana se āmār

alakta koribār khamatā tomār

 

taba kpā ha’le mor kathā śuddha habe

śuniyā sabāra śoka dukha je ghucibe

 

āniyācho jadi prabhu āmāre nācāte

nācāo nācāo prabhu nācāo se-mate

ṣṭhera puttali jathā nācāo se-mate

 

bhakti nāi beda nāi nāme khub daro

"bhaktivedānta" nām ebe sārthak kor

 

Mano brangus Viešpatie Krišna, Tu esi toks maloningas šiai bevertei sielai, bet aš nežinau, kodėl Tu atvedei mane čia. Dabar Tu gali daryti su manim ką nori.

 

Bet aš manau, kad tu turi svarbių reikalų čia, kitaip kodėl būtum atgabenęs mane į šią siaubingą vietą?

 

Dauguma žmonių čia yra padengti materialiomis neišmanymo ir aistros gunomis. Pasinėrę į materialų gyvenimą jie galvoja esą labai laimingi ir patenkinti, ir todėl jie neturi jokio skonio transcendentinei Vāsudevos žiniai. Aš nežinau, kaip jie sugebės suprasti ją.

 

Bet aš žinau, kad Tavo nepriežastinė malonė gali viską padaryti įmanomu, kadangi Tu esi labiausiai patyręs mistikas.

 

Kaip jie galės suprasti atsidavimo tarnystės skonius? O Viešpatie, aš paprasčiausiai meldžiu Tavo malonės, kad sugebėčiau įtikinti juos Tavo žodžiais.

 

Visos gyvos būtybės pakliuvo iliuzinės energijos valdžion Tavo valia, ir todėl, jei Tu nori, Tavo valia jos taip pat gali būti išlaisvintos iš iliuzijos gniaužtų.

 

Aš noriu, kad Tu išvaduotum jas. Todėl, jei Tu norėsi juos išvaduoti, tik tuomet jie sugebės suprasti Tavo žinią.

 

Šrimad-Bhāgavatam žodžiai yra Tavo inkarnacija ir todėl jei rimtas žmogus pastoviai klausysis jos nuolankiai priimdamas, tuomet jis sugebės suprasti Tavo žinią.

 

Šrīmad-Bhāgavatam (1.2.17-21) yra pasakyta:

 

„Šrī Krišna, Aukščiausias Dievo Asmuo, kuris yra Paramātmā (Aukščiausia Siela), kiekvieno širdyje ir gera linkintis nuoširdžiam atsidavusiam, išvalo materialaus pasitenkinimo troškimą atsidavusiojo širdyje, kai šis išsiugdo poreikį klausytis Jo žinios, kuri pati savaime yra šlovinga, kai tinkamai išklausoma ir atkartojama. Pastoviai lankantis Bhāgavatam paskaitose ir atliekant tarnystę tyram atsidavusiam, visa tai, kas kelia rūpesčius širdyje, yra beveik sunaikinama ir meilės tarnystė Dievo Asmeniui, kuris yra šlovinamas transcendentinėmis giesmėmis, įsitvirtina kaip neatšaukiamas faktas. Kai tik neatšaukiama meilės tarnystė įsitvirtina širdyje, aistros ir neišmanymo gunų pasekmės, tokios kaip geismas, troškimai ir siekiai, išnyksta iš širdies. Tuomet atsidavęs įsitvirtina dorybėje ir tampa visiškai laimingu. Tokiu būdu įsitvirtinęs tyroje dorybėje, žmogus, kurio protas buvo atgaivintas sąlyčio su atsidavimo tarnyste Viešpačiui, įgyja pozityvių mokslinių žinių apie Dievo Asmenį, pasiekęs išsivadavimo nuo bet kokio materialaus bendravimo pakopą. Tokiu būdu mazgas širdyje yra perkertamas, o visi nesusipratimai sukapojami į gabalus. Tuomet karminės veiklos grandinės nutrūksta, kai žmogus mato savastį, kaip tikrą šeimininką.“

 

Jis bus laimingas išsivadavęs iš neišmanymo ir aistros gunų įtakos ir tokiu būdu visi nepalankūs dalykai, susikaupę širdies gilumoje, išnyks.

 

Kaip aš priversiu juos suprasti šią Krišnos sąmonės žinią? Aš esu labai nesėkminga, nekvalifikuotas ir labiausiai puolęs. Todėl aš ieškau Tavo palaiminimų, kad aš galėčiau įtikinti juos, kadangi aš esu bejėgis tai padaryti vienas pats.

 

Vienaip ar kitaip, o Viešpatie, Tu atvedei mane čia, kalbėti apie Tave. Dabar, mano Viešpatie, priklauso nuo Tavęs, ar padarysi mane sėkmingu, ar nesėkmingu. Kaip tu pats nori.

 

O visų pasaulių dvasinis mokytojau! Aš paprasčiausiai kartoju Tavo žinią, taigi, jei Tu nori, gali mano kalbėjimo galią padaryti tinkamą, kad jie suprastų.

 

Tik tavo nepriežastine malone mano žodžiai taps tyrais. Aš esu tikras, kad kuomet ši transcendentinė žinia persmelks jų širdis, jie tikrai pajus atgaivą ir tokiu būdu išsivaduos ir visų apgailėtinų gyvenimo sąlygų.

 

O Viešpatie, aš esu tik lėlė Tavo rankose. Taigi, jei Tu atvedei mane čia, kad šokčiau, tuomet priversk mane šokti, priversk mane šokti, o Viešpatie, priversk mane šokti kaip Tu nori.


Aš neturiu atsidavimo, nei žinių, bet aš turiu tvirtą tikėjimą šventu Krišnos vardu. Aš buvau pavadintas Bhaktivedanta, ir dabar, jei Tu nori, aš galiu išpildyti tikrąją žodžio Bhaktivedanta prasmę.

 

Pasirašo—pats nesėkmingiausias, nereikšmingiausias elgeta A. C. Bhaktivedanta Svamis

Džaladutos laive, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, U.S.A.

1965 rugsėjo 18 d.

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 23 Rugsėjis 2010 08:28)

 
Kalendorius