Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia ISKCON Įkūrėjas

Šrila Prabhupada (1896-1977) buvo vienas iš ryškiausių dvidešimto amžiaus dvasinių lyderių. Nepaprastas iššūkis, kurį jis priėmė ir sėkmingai įvykdė, buvo paties materialistiškiausio mūsų laikų jaunimo, ne šiaip senamadiškų ir naivių tikinčiųjų iš patiklių Rytų, užaugusių su senovinėmis religinėmis tradicijomis, bet maištingo, nonkonformistinio vakarietiško jaunimo, Vakarų prabangos, gausumo ir leistinumo produkto, ir ne keleto, bet tūkstančių jų transformacija į pačias dieviškiausias asmenybes su pačiais aukščiausiais dvasiniais ir etiniais idealais. Šis stebuklingas laimėjimas neturi lygių nei praeityje nei dabar ir greičiausiai niekuomet neturės ateityje. Tai įvyko kaip dvylikos metų, lygiai dvylikos paskutiniųjų metų iš jo 82 metų gyvenimo stebuklas. Visa tai dėl to, kad Prabhupada buvo kaip atvira knyga, pavyzdinis Dievo atsidavęs, kuris be abejonės būtų pakliuvęs į didžiausių Alvarų ir Nayanmarų sąrašą, jei tik būtų gyvenęs senaisiais laikais. Priklausydamas Čaitanjos Mahaprabhu sekai, prasidėjusiai šešioliktame amžiuje, jis atgaivino tradicinę Čaitanjos bhakti mokyklą visiškai modernioje aplinkoje, pastatydamas namą, kuriame gali gyventi visas pasaulis. Iki septinto savo amžiaus dešimtmečio jis sunkiai vargo vienas pats, įgyvendindamas savo dvasinio mokytojo nurodymą skleisti Viešpaties Krišnos šlovę ir perduoti Šrimad Bhagavatam lobius. Bet net ir toje šalyje, kur šie dalykai be jokių abejonių visų laikomi didžiausia vertybe, jis negalėjo pasiekti šio tikslo. Jis parašė tik tris knygas. Per kitus dvyliką metų jis parašė šešiasdešimt. Iki septyniasdešimties metų jis inicijavo tik vieną mokinį. Per kitus dvyliką metų jis inicijavo kelis tūkstančius. Iki septyniasdešimties metų pasaulinė Krišnos atsidavusių bendrija buvo tik jo svajonė. Per kitus dvylika metų ji ne tik išsipildė, bet ir tapo daugiau nei šimtu centrų visame pasaulyje. Jo nepalaužiamas ir bekompromisis atsidavimas Aukščiausiam Transcendentiniam Asmeniui Krišnai visa tai padarė įmanoma. Jis buvo Viešpaties Dovana visai žmonijai.

Jo mokymas

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

"Žmogaus kūnas gyvai esybei duotas tam, kad ji patirtų savo dvasinę esmę ir suvoktų, iš kokio šaltinio semtis laimės".

Iš viso to, ką po savęs paliko Śrīla Prabhupāda, jo paties nuomone, svarbiausia yra knygos. Jis yra ne kartą sakęs, kad senovės Vedų tekstų vertimas ir komentavimas yra viso jo gyvenimo prasmė. 1970 metais Śrīla Prabhupāda įkūrė "Bhaktivedanta Book Trust", kuri dabar yra stambiausia Vedų literatūros leidykla pasaulyje. Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus jos leidžiamos knygos pasiekė milijonus skaitytojų, ir daugelis jų neabejotinai praturtino savo gyvenimą tikra dvasine patirtimi. Šis skyrelis glaustai supažindins skaitytoją su dvasinėmis tiesomis, dėstomomis jo knygose.

 

Jo kelionė

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

"Kai pirmą kartą atvykau į Niujorką, uoste išlipęs iš laivo nežinojau, kur pasukti į kairę ar į dešinę".

Nuo vienos žvakės uždegama šimtai kitų žvakių, ir nors visos žvakės dega vienodai ryškiai, viena jų vis dėlto yra pirmoji. Taip ir Aukščiausiasis Asmuo, Dievas, išsiskleidžia begaline daugybe formų, tačiau Pats visada išlieka pirminė visų priežasčių priežastis. Aukščiausią pirminę priežastį Vedos vadina "Krišna", nes Krišna turi neribotą kiekį transcendentinių ypatybių, kurios pavergia visų gyvų būtybių širdis.

 

Jo organizacija

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Śrīla Prabhupāda atvyko į Niujorką 1965 m. rugsėjį. Pirmuosius metus vienut vienas jis grūmėsi su sunkumais, bandydamas įgyvendinti savo sumanymą — pradėti judėjimą, žadinantį žmonėse dvasinę sąmonę. Gyveno labai kukliai. Kai pasitaikydavo galimybė, skaitė paskaitas, ir netrukus, jo skelbiamos idėjos ėmė susilaukti šiokio tokio rezonanso.

Atnaujinta (Trečiadienis, 18 Balandis 2007 17:10)

 

Jo šventyklos

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Šiandien Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija jungia per tris šimtus šventyklų, fermų, mokyklų visame pasaulyje. Organizacijos centruose kasdien skaitomos paskaitos, giedamos mantros, bendrijos nariai supažindina besidominčius su Krišnos sąmonės mokslo pagrindais. Centrai ištisus metus organizuoja sekmadienio šventes ir vegetarines vaišes, taip pat šventinius renginius įvairioms svarbioms datoms pažymėti. Šie renginiai yra atviri, juose gali dalyvauti visi norintieji.

ISKCON'O DVASINIS MIESTAS INDIJOS ŽEMĖJE

Sumanymas pastatyti dvasinį miestą Mayapure (Indija) savo užmoju, ko gero, yra pats grandioziškiausias Śrīlos Prabhupādos projektas. Jo tikslas — kuo patraukliau pri­statyti Vedų kultūrą XXI am­žiaus žmonijai. Įgyvendinus visą projektą, kuris jau šian­dien įgauna vis ryškesnius kontūrus, Mayapure atvers duris restoranai, viešbučiai, iškils gyvenamųjų namų komp­leksai, veiks keletas parkų ilius­tracijų, skirtų Vedų tematikai kompleksiškai atspindėti, spe­ciali memorialinė katedra Śrīlos Prabhupūdos garbei. Numatoma pastatyti Vedų planetariumo šventyklą ir daug kitų objektų.

 

Šrilos Prabhupados vardo reikšmė

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

"A.C." reiškia "Abhay Charanaravinda," - tai jo vardas, suteiktas dvasinio mokytojo pirmos iniciacijos metu. Tai reiškia " tas, kuris yra bebaimis būdamas šalia Viešpaties Krišnos lotoso pėdų."

"Bhaktivedanta" titulas jam buvo suteiktas vėliau, pabrėžiant jo atsidavimą Viešpačiui (bhakti), bei jo gebėjimą giliai suprasti dvasinio žinojimo esmę (vedanta).

Titulas "Svami" (kuris reiškia "kontroliuojantis jausmus") jam buvo suteiktas 1959, kada jis priėmė tradicinį pasaulio atsižadėjimo statusą (sanjasa).

Galiausiai titulas "Prabhupada" nurodo į asmenybę - vertą labai didelės pagarbos, tai reiškia " tas, kuris tarnauja šalia Viešpaties lotoso pėdų."

Žodelis "Šrila" yra naudojamas pabrėžiant asmens išaukštintą padėtį

 

Akademikai apie Jį

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Śrīla Prabhupāda dažna proga pabrėždavo, kad nors šiuolaikiniai universitetai turi daug įvairių fakultetų, nė viename iš jų nedėstoma mokslo principais pagrįsta savojo "aš" ir Dievo pažinimo disciplina.

Savo knygose pristatydamas skaitytojui vediškuosius Dievo pažinimo teorinius principus pirmykščiu jų pavidalų, Śrīla Prabhupāda užpildo šią didžiulę šiuolaikinio švietimo spragą. Štai jau keli dešimtmečiai, kai visų sričių mokslo žmonės, asmeniškai pažinoję Śrīla Prabhupāda ir skaitę jo knygas, šilčiausiais žodžiais atsiliepia apie Śrīlos Prabhupādos asmenybę ir didžiai vertina jo skelbtą žodį, tą įtaką, kurią jis padarė žmonijai.

 
Kalendorius