Šri Krišna Džanmaštami

Vartotojo vertinimas: / 4
BlogiausiasGeriausias 

Brangūs Bhaktai,

    Rugsėjo 2 d. yra Šri Krišnos apsireiškimo diena - Šri Krišna Džanmaštami.

   Bhagavad gitoje (4.9) Pats Krišna pažada: „Tas, kuris žino apie transcendentinę Mano apsireiškimų ir žygių prigimtį, palikęs šį kūną nebegims materialiame pasaulyje, bet keliaus į Mano amžiną buveinę, o Ardžuna.“
   Šia proga šventykloje organizuojama labai didelė ir graži šventė.
Mums reikalinga visų jūsų pagalba, nes tik darydami viską kartu, vardan vieno tikslo - patenkinti Viešpatį, galėsime padaryti tai gerai ir taikiai. Todėl labai visų prašome pagal galimybes prisidėti prie šventės paruošimo.

   Šiais metais planuojame Krišnos sodelį paversti pasakų šalimi, kur gros arfos, fleitos, visur bus pilna gėlių, tortas iki dangaus, šokiai...Tikslas, kad kiekvienas pasiūlytų savo talentą Krišnai ir visiems susirinkusiems, kas moka kepti, kas šokti, kas vaidinti, gal kas parašė eilėraštį Krišnai ar nupiešė paveiksliuką...Prašome dėl savo idėjų ir pasiūlymų kreiptis į bhaktą Vaidą.
   Mums bus labai reikalinga pagalba gaminant patiekalus Dievybėms, puošiant, dainuojant, tvarkant ir t.t. Taip pat reikalingos lėšos altoriaus ir kiemelio puošimui, Dievybių patiekalams, pakvietimams, reklamai ir t.t. Todėl labai prašome visų pagal savo išgales paaukoti Lakšmi ir patiems pasiaukoti šventės programai įgyvendinti. Reikalinga visų jūsų pagalba.     
   Nepamirškite pakviesti savo geriausius ir ne tokius gerus draugus, gal net ir priešus. Tai puiki proga sutaikyti, kaimynus, tėvus, senelius ir dėdes. Mūsų tikslas, kad kuo daugiau žmonių tą dieną pamatytų nuostabiai pasipuošusias Šri Šri Nitai-Gaurasundara Dievybes, paragautų prasado ir susiviliotų Krišnos gėlių kvapu, Krišnos vardo skambėjimu, žvakių spindėjimu ir išeitų apsvaigę. Geriausia reklama ir pamokslavimas, kai svečius pakviečiate asmeniškai.
   Janmaštamio šventei suorganizuoti reiks daug lėšų, todėl visus prašome nors kažkiek paaukoti, kad visi kartu galėtume sukurti gražią šventę. Dėl visų paaukojimų prašome krieptis į Vaidą, tel. 867255363, arba palikti paaukojimus pas Rasapriyą šventykloje. Ačiū