Išprotėjęs dėl Radhos

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Śrī Śrīmad Gour Govinda Swami Mahārāja

Radharani meilė kontroliuoja Krišną. Džajadeva Gosvamis rašė, kad Krišna sako: dehi pada pallavam udāram – „O Radhe! Aš prašau tavęs, duok Man savo lotosines pėdas!“ [Gīta-govinda 10.8] ir govindānandinī rādhā, govinda-sarvasva - Šrimati Radharani suteikia malonumą Govindai, Govinda jai yra viskas. [Cc. ādi 4. 82] Krišna visiškai priklauso Radhai – dėl jos Jis eina iš proto. Jis elgiasi tarsi beprotis.

Kai Radharani maudosi aukštupyje, Krišna maudosi žemupyje, nes visi kvapai, gėlės, kuṁkuma teka žemyn ir liečia Jo kūną. Krišna išėjo iš proto dėl Šrimati Radhikos. Naktį Jis slepiasi už uogų krūmo jos namo kieme. Jis bijo, Radharani anytos ir jos svainės. Jis slepiasi, nes šios pradės jį koneveikti: „Kur tas Krišna?! Bjaurus, padykęs vaikis!“ Jis yra beprotis.

Kad galėtų pabūti su Radharani ar paliesti jos kūną, kartais Krišna apsimeta skalbėjo žmona ir eina į Radhikos namus: „Radharani, prašau, duok Man savo drabužius. Aš juos išskalbsiu.“ Kitą kartą Jis apsimeta kirpėjo žmona, nāpitunī. Kirpėjo žmona eina pas moteris ir jų pėdas išpaišo raudonais dažais, altā. Taigi, Krišna įgyja tokį pavidalą ir eina pas Radharani. „Radhe, prašau ateik. Aš ant tavo pėdų uždėsiu altā.“

Taip eidamas iš proto dėl Šrimati Radharani, Krišna įgyja Radhos nuotaiką ir kūno spalvą ir tuomet ateina kaip Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu tuomet verkia lygiai kaip Radharani verkia dėl Krišnos:  kva kṛṣṇa nanda-kula-candramāḥ - "Kur yra šis Krišna, Nandos Maharadžos sūnus?" kva kṛṣṇa mandra-muralī-ravaḥ - „Kur yra šis Krišna, kuris taip saldžiai groja savo fleita?“ [Cc. antya 19. 35] kāhāṅ karoṅ kāhāṅ pāṅ vrajendra-nandana: „Kur man eiti? Kur aš rasiu šį Vrajendranandaną, Nanda Maharadžos sūnų?" [Cc. madhya 2. 15] Mahaprabhu taip sako. Jis yra pats Krišna, bet kadangi Jis dabar turi Šrimati Radharani nuotaiką ir kūno spalvą, Jis galvoja apie save kaip Radharani. Radharani aukščiau už Krišną, todėl Krišna pasiėmė jos nuotaiką ir kūno spalvą. Brahmavādžiai ar māyāvādžiai nori tapti Aukščiausiu Viešpačiu, arba jie nori susivienyti su Juo. Jie yra neišmanėliai kvailiai. Kodėl jūs norite tapti Aukščiausiu Viešpačiu? Kodėl norite tapti su Juo viena? Tapkite Jo bhaktu, Jo atsidavusiu tarnu! Atsidavęs yra aukštesnis! Atsidavęs aukštesnis nei Krišna. Caitanya-caritāmṛta [ādi 6. 100] sako: kṛṣṇera samatā haite baḍa bhakta-pada [Cc. ādi 6. 100]. Jei tapsite Jo brangiu bhaktu, labai artimu Krišnai atsidavusiu, Krišna padarys jus didesniu už save. Tai kodėl jūs bandote tapti su Juo viena, kvailiai? Tapkite bhaktu!

Aš sakau, kad šis Krišnos teiginys yra neteisingas: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya - "O Dhanandžaja, nėra nieko už mane aukščiau." [Bg. 7. 7] Ne. Tai netiesa. Krišnos bhakta gali jį surišti. Motina Jašoda surišo Krišną, o piemenukas Šridama jodinėjo jam ant pečių. Kaip gi čia? Tai yra bhakta-vātsalya – koks brangus Jo bhaktas yra Krišnai! Krišna sako [Bhāg. 11. 14. 15]:

na tathā me priyatama ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr naivātmā ca yathā bhavān

„O Uddhava, tu esi toks brangus Man. Ātma-yonir, Brahma nėra Man toks brangus, Šankara, Viešpats Šiva nėra Man toks brangus, Lakšmi Devi, sėkmės deivė, ji nėra Man tokia brangi, Balarama nėra toks brangus, Aš pats, mano paties siela nėra Man tokia brangi, kaip tu.“ Matot? Tai kas tuomet aukštesnis? Bhakta! kṛṣṇa sāmya haite haya baḍa bhakta-pada. Tapkite bhaktu ir Krišna jus padarys didesniu už save! Kodėl jūs bandote tapti su juo viena, kvailiai?

Todėl aš jums sakau, tai netiesa! Krišna apgaudinėja: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya - "O Dhanandžaja, nėra nieko už mane aukščiau." Apgavystė! „Ne, ne, ne. Yra kažkas aukštesnio už tave. Tavo bhaktas yra aukštesnis.“ Taigi, tapkite Jo bhaktu. Tai yra Krišna. ·

- Iš paskaitos Bhubanešvare, 1989 spalio 12 d.

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 05 Lapkritis 2009 17:21)