Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia ISKCON Dialogas 4 dalis. Bendravimo su tikinčiaisiais principai ir gairės

4 dalis. Bendravimo su tikinčiaisiais principai ir gairės

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Principai

Šie principai padės ISKCON’o nariams bendraujant su kitų tikėjimų nariais. Principai pateikti kondensuota forma ir į juos reikia atsižvelgti rūpestingai.

1. Nuolankumas. Mūsų tradicijoje manoma, kad jis yra esminis, kuriant dvasinius santykius. Taip pat tai pagrindinė vaišnavo savybė.

2. Beribė Krišnos prigimtis. Absoliuti Tiesa yra visuotinė. Joks asmuo ar organizacija neturi monopolio Viešpačiui. Jis atsiskleidžia kur nori, kada nori, kaip nori ir kam nori.

3. Garbingumas. Visada būkite garbingi ir teisingi. Tai pasitikėjimo pagrindas vykusiems santykiams.

4. Pagarba. Visada būkite pagarbūs, net jei nesulaukiate tokios pat pagarbos sau. Viešpats Čaitanja yra pasakęs: amāninā mānadena, turi būti pasirengęs gerbti visus kitus, nesitikėdamas pagarbos sau.

5. Tolerancija. Jei tenka susidurti su žmonėmis, kurie nepagarbiai ar nejautriai atsiliepia apie mūsų tradiciją ir kultūrą, nes susidarė išankstinę nuomonę dėl informacijos stokos, jūs turite būti pakantūs, mandagiai išsiaiškinti ir atleisti jų nesupratingumą.

6. Laikas, vieta ir aplinkybės. Pasikliaukite sveiku protu ir diskretiškumu puoselėdami santykius. Būkite jautrūs dialogo partneriui ar klausytojams.

7. Abipusis supratimas. Būkite pasiruošę išklausyti kitus, suprasti jų kalbą, nuostatas, kultūrą ir vertybes. Todėl, nevertinkite kitų praktikos pagal savo idealus.

8. Asmeninė patirtis. Jei sankīrtanos judėjimą norime pateikti veiksmingai, turime nuoširdžiai puoselėti savo dvasinę patirtį Krišnos sąmonėje.  Stenkitės kalbėti remdamiesi savo asmeniniu pavyzdžiu ir patirtimi. Žodžiai bus veiksmingesni, jei kils iš asmeninės patirties.

9. Asmeniniai santykiai. Vaišnavų tradicija grindžiama nuoširdžiais asmeniniais santykiais. Mes galime apsieiti be filosofijos, ritualų ar institucijos, bet negalime gyventi be meilės ir tarnystės santykių su Krišna ir Jo mylinčiais tarnais.

10. Gražus elgesys. Śrīla Prabhupāda rašo: “Tikrąją religinių principų prasmę atskleidžia bhakto elgesys”.

Bendravimo su kitų tikėjimų nariais gairės

- Pagrindinis uždavinys yra formuoti nuoširdžius, draugiškus santykius, stiprinančius supratimą tarp mūsų ir kitų religijų atstovų.

- Išklausykite ir pagarbiai vertinkite tai, ką pateikia kitų tikėjimų nariai.

- Suteikite kitų tikėjimų nariams galimybę atvirai išreikšti savo nuoširdžius įsitikinimus.

- Leiskite kitų tikėjimų nariams save apibūdinti jų žodžiais ir jų kultūra, neprimesdami jiems apibrėžimų; taip išvengsite jų praktikos lyginimo su mūsų idealais.

- Gerbkite kitų valgiaraštį, aprangą, ritualus ir etiketą.

- Pripažinkite, kad mes visi galime neatitikti savo pačių tradicijos idealų.

- Neiškraipykite ir nemenkinkite kitų įsitikinimų ar religinių praktikų. Jei norite suprasti jų įsitikinimus, klauskite mandagiai ir nuolankiai.

- Gerbkite kitų pasišventimą pasirinktam tikėjimui taip pat kaip mūsų - savam.

- Nuoširdžiai ir atvirai atskleiskite savo ketinimus. Tie, su kuriais bendrausite, tai įvertins.

- Būkite jautrūs ir paslaugūs visiems sutiktiems, net jei nebūtų progos pabendrauti giliau.

- Gerbkite kitų teisę nesutikti ir jų norą su jumis nebendrauti.

- Niekada nebūna poreikio nusižengti savo filosofijai ar vertybėms.

- Bendraudami su tikinčiaisiais, neturėtumėt jausti poreikio juos atversti.

- Jūs sutiksite ir religinių fundamentalistų, ir ateistiškų mokslininkų. Parodykite jiems pagarbą ir eikite šalin. Nuoširdus dialogas dvasinėmis temomis su jais bus neįmanomas.

- Nebijokite į klausimą atsakyti “Aš nežinau”. Nuoširdumas geriau nei spėliojimas.

Atnaujinta (Pirmadienis, 26 Balandis 2010 09:36)

 
Kalendorius