Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Skyrelyje ISKCON - Dialogas galite perskaityti pirmą kartą lietuvių kalba skelbiamą oficialų ISKCON'o pareiškimą apie tarpreliginį dialogą su Dievą tikinčiais žmonėmis.

Harė Krišna šturmavo Fluxus Ministeriją!

Vasario 24 d. Fluxus Ministerija pakvietė Vilniaus Harė Krišna judėjimo narius parodyti savo programą pas save. Bhaktai parodė kultūrinę programą, kurioje skambėjo tradiciniai bhadžanai sanskrito, bengali, hindi kalbomis. Kauno Vedų kultūros centras pristatė klasikinius Indijos šokius. Vėliau bhadžanai ir Harė Krišna mantra skambėjo roko ritmu. Susirinkę žmonės galėjo pasivaišinti vegetariškomis vaišėmis - prasadu. Gausus žmonių būrys atėjęs į šią vaišnavų kultūros programą buvo tikrai patenkintas. Žmonės šoko ir dainavo patys. Siūlome pažiūrėti šio renginio vaizdo įrašų:

Spauskite "Skaityk toliau", ir pamatysite pratęsimą.

 

 

Śrī Nanda-Nandanāṣṭakam

 

Śrī Nanda-Nandanāṣṭakam

Nežinomo vaišnavo senovinė giesmė

sucāru-vaktra-maṇḍalaṁ sukarṇa-ratna-kuṇḍalam

sucarcitāṅga-candanaṁ namāmi nanda-nandanam (1)

sudīrgha-netra-paṅkajaṁ śikhi-śikhaṇḍa-mūrdhajam

anaṅga-koṭi-mohanaṁ namāmi nanda-nandanam (2)

sunāsikāgra-mauktikaṁ svacchanda-danta-paṅktikam

navāmbudāṅga-cikkaṇaṁ namāmi nanda-nandanam (3)

kareṇa veṇu-rañjitaṁ gati-karīndra-gañjitam

dukūla-pīta-śobhanaṁ namāmi nanda-nandanam (4)

tri-bhaṅga-deha-sundaraṁ nakha-dyuti-sudhākaram

amūlya-ratna-bhūṣaṇaṁ namāmi nanda-nandanam (5)

sugandha-aṅga-saurabham uro-virāji-kaustubham

sphurac-chrīvatsa-lāñchanaṁ namāmi nanda-nandanam (6)

vṛndāvana-sunāgaraṁ vilāsānuga-vāsasam

surendra-garva-mocanaṁ namāmi nanda-nandanam (7)

vrajāṅganā-sunāyakaṁ sadā sukha-pradāyakam

jagan-manaḥ pralobhanaṁ namāmi nanda-nandanam (8)

śrī-nanda-nandanāṣṭakaṁ paṭhed yaḥ śraddhayānvitaḥ

tared bhavābdhiṁ dustaraṁ labhet tad-aṅghri-yugmakam (9)

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai (Nanda Mahārājo sūnui), kurio veidas ypatingai meilus, nuo Jo gražių ausų nusvirę brangakmeniais puošti auskarai, o Jo visas kūnas suteptas kvapnia sandalmedžio pasta.

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, kurio pailgos akys gražios tarsi visiškai išsiskleidusio lotoso žiedas, Jo plaukai madingai papuošti povo plunksnomis, ir Jis sužavi milijonus Kupidonų (Kāmadevų).

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, kurio gražios nosies galiuką puošia dramblio perlas, kurios dantys skaisčiai spindi, o Jo kūno spalva žvilga gražiau nei kupinas lietaus debesis.

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, kurio lotosinės rankos laiko fleitą, kurio lėtas žingsnis pranoksta apsvaigusio dramblio eiseną, o Jo tamsus kūnas papuoštas geltonu dhoti.

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, kurio trijose vietose išlinkusi poza ypatingai elegantiška, o Jo pėdų nagų spindesys sukelia gėdą netgi mėnuliui. Jis visuomet dėvi neįkainojamus brangakmenius ir papuošalus.

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, kurio kūnas skleidžia ypatingai saldų kvapą, o ant Jo plačios krūtinės kartu su Šrīvatsos ženklu spindi Kaustubhos akmuo.

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, patyrusiam meilės reikaluose Vrindavane, kuris rengiasi taip, kad suteiktų didesnio žavesio savo žaidimams. Jis sumalė į miltus Indros pasipūtimą.

Aš lenkiuosi Śrī Nanda-nandanai, kuris nuolat džiugina Jį mylinčias Vradžos gopes ir suteikia laimę visoms gyvoms būtybėms.

Tas, kuris su giliu tikėjimu nuolatos kartoja šią Śrī Nanda-nandanāṣtakaṁ, labai lengvai perkirs atrodytų neįveikiamą materialios egzistencijos vandenyną ir įgis amžiną vietą prie lotosinių Śrī Nanda-Nandanos pėdų.

 

Nitjananda Prabhu - užuojautos įsikūnijimas

 

Madhava Smullen, 2011 m. vasario 12 d.

Auditorijai - ypač ISKCON auditorijai, atrodo, patinka juoktis. Ir dažnai, istorija, kai Viešpaties Nitjananda išlaisvino du brolius Džagai ir Madhai, jų girti pasimaivymai, skirti sukelti juoką, yra pateikiami kaip juokingi ISKCON spektakliuose.

Bet jei mes galėtume būti liudytojais šiame tikrame, istoriniame įvykyje, kuris įvyko tik prieš 500 metų, maždaug tuo metu, kai Kristupas Kolumbas atrado Ameriką, mes greičiau susijaudintume iki ašarų, nors ir laimės; bet tik ne juoko.

Nėra jokios kitos istorijos, kuri taip pademonstruotų beribį Nitjanandos Prabhu, kurio apsireiškimo dieną bhaktai visame pasaulyje švęs vasario 16 d., gailestingumą.

Nitjananda Prabhu buvo artimiausias Šri Čaitanjos Mahaprabhu draugas. Šri Čaitanya Mahaprabhu - Gaudiya Vaišnavizmo steigėjas ir Paties Krišnos avataras, kuris skleidė Hare Krišna mantros giedojimą, kaip efektyviausią būdą pasiekti Dievą, XIV-XV a. Vakarų Bengalijoje.

Čaitanja-Bhagavata, kurią parašė Vrindavana Dasa Thakura, pasakoja mums, kad vieną dieną, Šri Čaitanja paprašė Nitjanandos Prabhu ir Haridasos Thakuro, dar vieno didžio bhakto, pasišventusio Švento Vardo giedojimui: "Prašau, eikite nuo durų prie durų, į kiekvienus namus, ir maldaukite visų: ‚Giedok šventą Krišnos vardą, garbink Krišną ir pasiaukojimo tarnystę Jam.‘"

Du bhaktai taip ir padarė, susidurdami su tais, kurie buvo laimingi, juos pamatę ir sutikdavo su jų prašymu, ir tais, kurie manė, jog šie buvo bepročiai ir užtrenkdavo jiems duris.

 

 

Šri Krišna šaranam mama - Viešpatie, suteik man prieglobstį

Nuostabi daina :)

 

Prostitutės istorija iš Bhāgavatam

Śrīmad Bhāgavatam 11.8.22-44

piṅgalā nāma veśyāsīd
videha-nagare purā
tasyā me śikṣitaṁ kiñcin
nibodha nṛpa-nandana

O karalių sūnau, anksčiau Videhos mieste gyveno prostitutė vardu Piṅgalā. Dabar prašau paklausyk, ką aš išmokau iš šios panelės.

 

Būk stiprus, saugok savo tikėjimą

Stay Strong yra daina ir vaizdo klipas, kuriame garsios mantrų giedojimo ir jogos žvaigždės, susirinko kartu ir sujungė savo širdis bei balsus dėl svarbių aplinkosaugos problemų. 100% pajamų atitenka Global Green USA.

Dalyvių tarpe: David Newman, Mira, Krishna Das, Wah, Jai Uttal, Sharon Gannon, Snatam Kaur, Seane Corn, Donna De Lory, Sean Johnson, Gaura Vani, Dave Stringer, Girish, Shantala, Shyam Das, Govindas ir Radha, Suzanne Sterling, Kirtan Rabbi, C.C. White, Saul David Raye, Bob Wisdom, Yvette, Prema Hara, Brenda McMorrow, Gina Sala, Zat Baraka, Terra Gold, Radhanath Swami, ir kt.

http://staystrongproject.org/

 

Istorija tau

Vyras keliavo su savo arkliu ir šuniuku. Kai jie ėjo pro milžinišką medį, į jį trenkė žaibas, ir visi trys žuvo. Žmogus nesuvokė, kad jį užmušė žaibas, ir toliau keliavo su savo arkliu ir šuniuku (kartais mirusieji dar keliauja žeme, kol supranta savo naują būseną).
Kelias buvo platus ir status. Saulė kepino, ir jie labai ištroško. Staiga žmogus pamatė nuostabaus grožio marmurinius rūmus, o
kiemą išpuoštą auksu. Keliautojas kreipėsi į sargą, kuris saugojo vartus:
- Laba diena.
- Laba diena, - atsakė sargas.
- Kaip vadinasi ši nuostabi vieta?
- Tai Dangus.
- Kaip gerai, kad atėjome iki dangaus, nes mes labai ištroškę.
- Galite užeiti ir gerti, kiek tik norite. - Sargas parodė į šaltinį kieme.
- Bet mano arklys ir šuo irgi labai nori gerti.
- Apgailestauju, bet gyvūnai čia neįleidžiami.
Žmogus, nors labai ištroškęs, atsisveikino su sargu ir liūdnas pasuko atgal į kelią su savo augintiniais. Keliavo jie ilgai, kol staiga pamatė senus vartus, kurie vedė į kelią, apsuptą medžiais. Medžių pavėsy sėdėjo žmogus su skrybėlė ant galvos. Atrodė, kad miega.
- Laba diena,- pasisveikino keliautojas. Žmogus atsakė galvos linktelėjimu.
- Labai norime gerti, mano arklys, šuo ir aš.
- Ten yra šaltinis, - parodė rankos mostu žmogus. - Galėsite gerti, kiek norėsite.
Keliautojas, arklys ir šuo nuėjo iki šaltinio ir gėrė tol, kol numalšino troškulį. Keliautojas grįžo pas žmogų ir gražiai padėkojo.
- Galite grįžti visada, kada tik panorėsite, - atsakė žmogus.
- Įdomu, o kaip ši vieta vadinasi?
- Dangus.
- Dangus? Bet marmurinių rūmų sargas sakė, kad ten buvo Dangus!
- Ten nebuvo Dangus, ten buvo Pragaras, - atsakė žmogus.
Keliautojas neteko žado.
- Turėtumėte uždrausti, kad vartotų Jūsų vardą. Melaginga informacija gali sukelti daug painiavos, - pasakė keliautojas.
- Jokiu būdu!- atsakė žmogus. - Tiesa ta, kad jie mums daro didelę paslaugą. Ten lieka visi, kurie gali palikti likimo valiai savo geriausius bičiulius...
Paulo Coelho.
 

Eilėraštis apie geriausią vagį

Śrī Caurāgragaṇya-Puruṣāṣṭakam

Śrī Bilvamaṅgala Ṭhākura

vraje prasiddhaṁ navanīta-cauraṁ
gopāṅganānāṁ ca dukūla-cauram
aneka-janmārjita-pāpa-cauraṁ
caurāgragaṇyaṁ puruṣaṁ namāmi (1)

Aš lenkiuosi tam geriausiam iš vagių, kuris yra žinomas Vradžioje kaip sviesto vagis ir tas, kuris pavogė gopių drabužius, ir kuris, priėmusiems Jo prieglobstį, pavagia nuodėmės, susikaupusias per daugybę gyvenimų.

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

Govinda Maharadzui - meiles zodziai!

 

11 dalis, 13 skyrius Šrila Indradjumna Svamis

Sausio 21, 2011

Meilės sveikinimas

Brangiausias BBGovinda Maharadža,

Prašom priimti mano nuolankiausius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai.

Man labai gaila, kad negaliu būti su jumis Maskvoje švenčiant palankų jūsų šešiasdešimtmečio jubiliejų. Esu toli, tačiau noriu, kad žinotumėt, jog šią dieną galvoju apie jus ir prisimenu jus. Kaip gi gali būti kitaip? Esate geriausias draugas, kokį tik esu turėjęs ir parodėte tai per daugybę metų, kuomet esame pažįstami. Bet koks artimas bendravimas reikalauja gilių meilės mainų, ir aš jaučiu, kad per dvidešimt penkerių metų draugystę mes tai pasiekėme. Svarbiausia, kad kartu brendome, kol supratome šventųjų vardų, šastrų ir transcendentinės Viešpaties buveinės vertę. Todėl mūsų draugystė turi tikrą pamatą, dėl to ji nuoširdi ir nenutrūkstanti.

Atvirai tariant, dauguma dalykų, kuriuos pamėgau Krišnos sąmonėje, įsisavinau bendraudamas su jumis. Jūsų kirtanai tapo legendiniais ir niekuomet neišeis iš mados. Taip kaip Višnudžano Maharadžo unikalus šventųjų vardų giedojimo stilius lieka populiarus po keletos dešimtmečių, taip aš tvirtai tikiu, kad jūsų bhadžanai ir kirtano stilius liks įžymūs per ateinančius šimtus metų.

Kai kalbate apie savo mėgstamiausią knygą, Brihat Bhagavatamritą, nušviečiate Šrilos Sanatanos Gosvamio žodžius. Daugumai iš mūsų akivaizdu, kad gavote jo ir kitų ačarjų palaiminimus.

O jūsų gaminimas! Na, šiomis dienomis tik keletui retų sielų pasiseka paragauti jūsų nuostabių patiekalų. Esu vienas iš jų ir žinau, kad galite paimti paprastą bulvę, pridėti keletą prieskonių, sumaišyti tai ir kažkaip ji tampa tokia skani, lyg būtų atkeliavusi tiesiai iš Vaikunthos!

O jūsų draugystė: man pasisekė susidraugauti, tačiau ir daugelis kitų susidraugavo su jumis. Jūs sužavite žmones savo asmenybe ir kiek įmanoma geriau įkvepiate juos tarnauti Viešpačiui. Daugelis žmonių laiko jus savo draugu. Jie kiekvienais metais nekantriai laukia jūsų bendravimo ir vertina jūsų švelnumą, humorą bei rūpestį jais. Pasisekė tiems, kurie bendrauja su jumis, nes nors darote didelius dalykus, visuomet išliekate prieinamas tiems iš mūsų, kuriems jūsų reikia. Ir prie viso to jūsų humoras praskaidrina net sunkiausias akimirkas.

Keletas laimingų bhaktų patyrė, kiek toli galite nueiti siekdami jiems padėti ir juos įkvėpti. Geras pavyzdys yra mūsų dvasios brolis Buddhimanta das, pasišventęs knygų platintojas, kuris praeito amžiaus aštuntame dešimtmetyje atvyko į Vrindavaną palikti kūno, jo smegenis pažeidė vėžys. Jūs spontaniškai, niekieno neprašomas, puolėte jam padėti, nes jis buvo prikaustytas prie patalo. Gyvenote šalia jo, slaugėte jį, maitinote, valėte, kai jis išsituštindavo ir tyliai pakentėte, kai kliedėdamas plūdo jus ir trankė kumščiais.

 

Labai graži Lokanatha Svamio paskaita

Kviečiame pasiklausyti:

 

Hare Krišna Maha Mantra kaip Jeopardy klausimas

Hare Krišna Mahamantra buvo vienas iš garsaus Jeopardy šou klausimų nacionalinės televizijos tinkle Kanadoje. Klausimas, kurį uždavė vedantysis Alex Trebek buvo: "Pagrindinėje Hare Krišna mantroje, koks yra žodis, kuris nėra nei Hare nei Krišna?"

Deja nei vienas iš dalyvių nepateikė teisingo atsakymo, bet pats klausimas neabejotinai rodo, kad mantra, kuri buvo žinoma tik kontrkultūros pasekėjams Vakarų visuomenėse, jau tapo įprasta daugeliui.

Laidos vaizdo įrašas angliškai: http://iskcontoronto.blogspot.com/2011/01/hare-krishna-maha-mantra-as-jeopardy.html

 

Milijonai matė Prabhupadą Vikipedijos puslapyje

2011 sausio 29, milijonai žmonių matė Šrila Prabhupada ir perskaitė jo vardą bei trumpą „Mantra-rock dance“ renginio aprašymą. Reklaminis plakatas apie renginį buvo pavaizduotas Vikipedijos pirmame puslapyje tą dieną, kai sukako keturiasdešimt ketvirtosios šio įvykio metinės.

Vikipedijos aprašymas:

Mantra-Rock Dance muzikinis renginys vyko 1967 sausio 29 d., Avalono Pramoginių šokių arenoje San Franciske ir galiausiai buvo įvardintas kaip "galutinis aukštis" ir "didelis dvasinis įvykis" hipių eroje. Jį surengė ankstyvieji Hare Krišna judėjimo pasekėjai kaip reklamą ir lėšų rinkimo akciją savo pirmajai šventyklai vakarinėje pakrantėje. Vienas iš jų, Harvey W. Cohen sukūrė Stanley Mouse įkvėptą reklaminį plakatą (nuotraukoje). Mantra-Rock Dance dalyvavo Hare Krišna įkūrėjas Bhaktivedanta Svamis, kontrkultūros ideologai Allen Ginsberg ir Timothy Leary, ir vedančios roko grupės "Grateful Dead", „Moby Grape“ ir Janis Joplin su "Big Brother" bei „Holding Company". Įvykis prisidėjo prie to, kad Hare Krišna mantrą visi kontrkultūros sluoksniai priėmė kaip "laisvo bendrumo" simbolį ir gyvybingą alternatyvą narkotikams.

 

Viešpats ir Jo materiali energija

Šrimad Bhagavatam 10.87.14:

śrī-śrutaya ūcuḥ
jaya jaya jahy ajām ajita doṣa-gṛbhīta-guṇāṁ
tvam asi yad ātmanā samavaruddha-samasta-bhagaḥ
aga-jagad-okasām akhila-śakty-avabodhaka te
kvacid ajayātmanā ca carato’nucaren nigamaḥ ||1||

Śruti pasakė: Pergalė, pergalė Tau, o Nenugalimasis! Savo prigimtimi Tu esi visiškai pilnas visų vertenybių; todėl prašome nugalėti amžiną iliuzijos galią, kuri imasi kontroliuoti gamtos guṇas, sukurdama sunkumus sąlygotoms sieloms. O Tu, kuris pažadini visas judančių ir nejudančių įkūnytų būtybių energijas, Vedos kartais gali atpažinti Tave, kai Tu žaidi su Savo materialia ir dvasine energijomis.

 

Rūpinimasis Dievu

Šrila Bhaktisidhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

Mes turime tam tikrą nepriklausomybę, bet ši nepriklausomybė neturėtų būti naudojama taip, kad ribotų Šeimininką. Mums savo tikslams leidžiami tik tam tikri konkretūs dalykai, o Jis turi valdžią viskam. Todėl mes neturime galvoti apie Jį kaip apie Jo sukurtas būtybes. Kai Absoliutas nori kažko, mes moraliai įpareigoti pasiūlyti Jam savo paslaugas ir patenkinti Jo poreikius. Jei Jis mano, kad Jis yra vyras, visi turėtų būti Jo žmonomis. Siela turėtų vilkėti savo kūną pagal savo vyro skonį; ji turėtų puoštis taip, kad pradžiugintų savo Šeimininką.

Mums nereikia manyti, jog Dievas turėtų būti vyraujantis veiksnys, aptarnaujantis mūsų poreikius. Mes negalime viešpatauti virš Jo. Mums to daryti neleidžiama. Mes nepajėgūs to daryti. Būdami begalinai maži, mes neturime galios Jį padaryti pavaldžiu mums. Mes neturėtume manyti, kad Jis privalo būti mūsų tėvu ir tarnauti mums, kaip matome žemiškus tėvus darant nuo mūsų gyvenimo pradžios. Mes turėtume tarnauti ir garbinti Bala Krišną, vaiką Krišną, kaip jo tėvai:

"Man nereikia vartyti Vedų, man nereikia skaityti dharmašastrų ir Mahabharatos, kad sumažinčiau savo bėdas. Lai tie, kurie per daug bijo žemiškų rūpesčių, skaito Vedas, ir t.t. Aš visai nebijau tokių dalykų. Nemanau, kad pesimistiška mano proto tendencija turėtų versti mane skaityti šias knygas. Tai negyvi sprendimai. Aš noriu gyvo dalyko. Aš matau, kad Nanda, kaip tėvas, gavo pirmenybę puoselėti ir auginti vaiką Krišną nuo pat pradžių. Taigi man geriau, kad Nanda, o ne šios šastros būtų mano mokytojas."[1]

 

Lokanatha Svamio labai graži paskaita

 

Dvasinė aukos prigimtis

Visiškai paniręs į Kṛṣṇos sąmonę žmogus būtinai eis į dvasinę karalystę, nes jis visiškai atsideda dvasinei veiklai, kurioje ir aukojimo procesas absoliutus, ir tai, kas aukojama, yra tokios pat dvasinės prigimties.

(Bhagavad Gīta 4.24)

 

Dhirašantos prabhu pamokymai

„Bhagavad-gītos“ dvasia

Indijoje, šventoje Šri Ranga-kšetra vietovėje, atsidavęs brahmanas kasdien lankydavosi Viešpaties Višnu šventykloje ir atmintinai deklamuodavo visą „Bhagavad-gītą“. Deja, ne visus sanskrito žodžius jis galėjo ištarti teisingai, todėl šventykloje besisukiojantys mokslinčiai nepraleisdavo progos iš jo pasišaipyti. Tačiau brahmanui, panirusiam į nuoširdų „Bhagavad-gītos“ skaitymą ir apimtam per kraštus besiliejančios dvasinės palaimos, žmonių apkalbos nė trupučio nerūpėjo.

Viešpats Čaitanja, keliaudamas po Pietų Indiją, sutiko šį brahmaną ir paklausė: „Iš kur tavyje tiek meilės ekstazės? Kuri „Bhagavad-gītos“ dalis suteikia tau šią transcendentinę palaimą?“

Brahmanas atsakė: „Mano Viešpatie, aš nesu labai mokytas, todėl nesuprantu sanskrito žodžių.“

Tada Viešpats Čaitanja paklausė, kodėl šis verkia deklamuodamas sanskrito posmus. Ir brahmanas atsakė: „Kiekvieną kartą, kai sėdu deklamuoti Gītą, mano širdyje apsireiškia Viešpats Krišna kaip Partha-sarathi (Ardžiunos vežimo važnyčiotojas). Kai galvoju, kad Viešpats šioje formoje tarnauja Savo atsidavusiajam, negaliu sulaikyti ašarų.“

Išgirdęs šiuos žodžius Viešpats apkabino brahmaną ir pasakė, jog šis pasiekė Gītos deklamavimo tobulumą.

 

Pomidorų pyragas

Tešlai:

325g kvietinių miltų,
100 g kukurūzų miltų,
125g sviesto,
70g natūralaus jogurto,
žiupsnelis cukraus, žiupsnelis druskos

Įdaras:

1 kg pomidorų,
125g tarkuoto džiugo sūrio,
100g džiūvesėlių ar nesaldžių trupinių,
200g ožkos sūrio,
20 juodųjų alyvuogių,
1-2 šakelės rozmarino,
druskos, pipirų ir pan

Miltus sumaišyti su cukrum ir druska. Įpjaustyti sviestą ir ištrinti. Sudėti jogurtą ir įpilti 100ml šalto vandens. Išminkytą tešlą suvynioti į maistinę plėvelę ir laikyti kelias valandas šaltai.
Ožkų sūrį sutrupinti. Pomidorus supjaustyti.
Iš atšaldytos tešlos iškočioti apskritą lakštą į kurį sudėti pomidorus, džiūvėsius, sūrius, alyvuoges ir kt. Tešlos kraštus užlenkite ant viršaus. Pabarstykite prieskonius.

Kepti orkaitėje apie 40min, 200' C temp.

Skanu!

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

vertinkime brangius bhaktus, kol jie dar tarp musu!


KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

11 dalis, 12 skyrius                                                                            Šrila Indradjumna Svamis Gruodžio 19, 2010                                                                             
Per mažai tokių, kaip jūs
Brangus Purnačandra Gosvami,
Prašom priimti mano nuolankius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai.
 
Didžiai nusiminiau išgirdęs apie staigų jūsų pasitraukimą iš šio pasaulio. Nors nuolat girdime apie tai šastrose ir visą laiką ruošiamės patys šiam neišvengiamam įvykiui, kažkodėl kai tai iš tiesų įvyksta, jaučiamės visiškai nepasiruošę. Taip jau yra, kad sunkiai galiu patikėti, jog jūsų nebėra tarp mūsų.
 
Jūsų išėjimas giliu liūdesiu užpildė mano širdį. Sakoma, kad laikas užgydo visas žaizdas, tačiau šis posakis netinka kalbant apie vaišnavų išėjimą iš šio pasaulio. Iš tiesų žaizda pasidaro tik gilesnė, kai prisimename tas asmenybes ir jų indėlį šiame istoriniame judėjime, įtvirtinančiame Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymą visame pasaulyje.

 

Netark Dievo Vardo be reikalo

Šrila Bhaktisidhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

Kalno pamoksle yra draudimas: „Netark Dievo Vardo be reikalo“ Taip, mes neturėtume tarti Dievo vardą tik tam, kad pasiektume kokį tikslą. Jei mes tikrai norime tarnauti Dievui ir meldžiame Jį priimti mūsų tarnystę, mes jokiu būdu nepažeisime taisyklių, kurias padiktavo Kristus. Jis uždraudė mums tarti Dievo Vardą tuščiai. Jis elgiasi teisingai. Mes neturėtume prašyti Dievo ko nors taip, kaip prašome mūsų tiekėjų parūpinti įvairių dalykų mūsų patogumui. Mes paprasčiausiai turime pasikliauti.

Dievas yra geriausias teisėjas, žinantis, kaip mus prižiūrėti. Mes nežinome, kaip mus pasieks gėris. Dabartinėmis galimybėmis mes negalime patikrinti nei kas yra privalumai, nei trūkumai. Tai neįmanoma. Mes visada turėtume būti pasirengę besąlygiškai Juo pasikliauti. Visų kitų idėjų, išskyrus tai, tikri religininkai nelaiko bhakti.

Gitoje randame tris skyrius. Pirmieji šeši skyriai yra skirti karmiams (dirbantiems dėl rezultatų), paskutiniai šeši skyriai skirti jnaniams (empirikams), o viduriniai šeši skyriai skirti bhaktams. Todėl vidurinė Gitos dalis yra pagrindinė knygoje.

Skyriai, kurie susijęs su karma (karma-kanda) ir jnana (jnana-kanda) nėra tikroji knygos esmė. Jie yra tik jos priedai, ne pati širdis. Taigi bhakti, ar atsidavimas Dievui, turėtų būti pagrindinis visų religijų tikslas. Bhakti turėtų būti laikoma nitya - tai yra, nuolatinė ir pastovi.

 

Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvami Maharadža paliko šį pasaulį

Šiandien, Šri Navami tithi metu, gruodžio 29 dieną, palankiausiu metu, Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvami Maharadža, 3.00 valandą ryto, Šri Džaganatha Puryje paliko šį pasaulį ir įėjo į amžinus Šri Šri Radha Krišnos žaidimus. Jo kūnas bus pervežtas į Šri Navadvipa Dhamą ir patalpintas į samadhi.

Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvami Maharadža gimė 1921 m. vasario 16 d. Bihare kilmingų brahmanų šeimoje.1947 m. palikęs namus jis iškeliavo į Navadvipą, kur tapo Šri Šrimad Bhakti Pragjana Kešava Svamio (Bhaktisidhantos Sarasvati Thakuros mokinio, Šrilos Prabhupados sannjasa guru) mokiniu. 1952 metais Šrila Bhakti Pragjana Kešava Svamis suteikė jam sannjasos įšventinimą. Po to kai 1968 metais Šrila Kešava Maharadža paliko šį pasaulį, jis atliko jo samadhi ceremoniją ir nuo to laiko vadovavo Šri Kešavadži Gaudija Mathai.

Šrila Bhaktivedanta Narajana Maharadža buvo artimas mūsų Šrilos Prabhupados draugas. Jie susitiko pirmą kartą 1948 metais Gaudija Vedanta Samiti skyriaus atidarymo metu. 1959 metais Šrila Kešava Maharadža suteikė Šrilai Prabhupadai sannjasos įšventinimą, o vedinį ugnies atnašavimą ir ritualus atliko Šrila Bhaktivedanta Narajana Maharadža.

Nuo 1965 metų, kai Šrila Prabhupada išvyko į JAV ir vėliau keliavo po visą pasaulį, jie nuolat susirašinėjo. Šrila Prabhupada ne kartą prašė Šrilos Narajana Maharadžo padėti jo mokiniams. Jis pakartojo tą patį prašymą palikdamas šį pasaulį 1977 metais rudenį. Bhaktivedanta Narajana Maharadža Prabhupados prašymu atliko Šrilos Prabhupados samadhi ceremoniją 1977 lapkričio 14 d.

Bhaktivedanta Narajana Maharadža daug keliavo po visą pasaulį, skaitydamas paskaitas, rūpindamasis Krišnos bhaktais visame pasaulyje ir intensyviai rašydamas knygas, kurių jis paliko kelias dešimtis.

Šiandien, gruodžio 29 d. būdamas 89 metų amžiaus šis iškilnus vaišnavas paliko mirtingųjų pasaulį. Tokiomis progomis ypatingai palanku melstis vaišnavams, kad jie perduotų mūsų maldą Krišnai, maldą, kurios mokė Šrila Prabhupada: Mano brangus Viešpatie Krišna, o gailestingoji Šrimati Radharani, kuri tokia brangi Krišnai. Meldžiu Jus, leiskite man su meile ir atsidavimu tarnauti Jums.

 
Kalendorius