Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Garsas ir vaizdas Paskaitos

Paskaitos

Čia rasite įvairių šventų asmenybių paskaitų mp3 formatu. Tikrinkite dažniau, nes bus pridedamos vis naujos paskaitos.

Prabhupados paskaita, SB 1.16.18 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 18 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 13 dieną Los Andžele, JAV.

dharmaḥ padaikena caran
vicchāyām upalabhya gām
pṛcchati smāśru-vadanāṁ
vivatsām iva mātaram

Dharma, religijos principų įsikūnijimas, klajojo pasivertęs jaučiu. Jis sutiko karvės pavidalu įsikūnijusią žemę, sunykusią, ašarų sklidinom akim. Ji buvo prislėgta sielvarto tarytum motina, praradusi kūdikį, ir Dharma ją užkalbino.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.17 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 17 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 12 dieną Los Andžele, JAV.

tasyaivaṁ vartamānasya
pūrveṣāṁ vṛttim anvaham
nātidūre kilāścaryaṁ
yad āsīt tan nibodha me

O dabar aš jums papasakosiu, kas tomis dienomis dėjosi greta, Mahārājai Parīkṣitui besiklausant pasakojimų apie kilnius savo protėvių darbus, paskendus mintyse apie juos.

Atnaujinta (Šeštadienis, 08 Birželis 2024 19:13)

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.16 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 16 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 11 dieną Los Andžele, JAV.

sārathya-pāraṣada-sevana-sakhya-dautya-
vīrāsanānugamana-stavana-praṇāmān
snigdheṣu pāṇḍuṣu jagat-praṇatiṁ ca viṣṇor
bhaktiṁ karoti nṛ-patiś caraṇāravinde

Mahārāja Parīkṣitas girdėjo, kad iš Savo nepriežastinės malonės Viešpats Kṛṣṇa (Viṣṇu), kuriam paklūsta visas pasaulis, visokeriopai tarnavo klusniesiems Pāṇḍu sūnums: tapdavo tai jų vežėju, tai susirinkimo vadovu, tai pasiuntiniu, tai draugu, tai sargybiniu ir t.t., – kuo tik Pāṇḍavai panorėdavo. Jis paklusdavo jų valiai tarytum tarnas ir rodydavo jiems pagarbą, kaip jaunesnis amžiumi. Klausantis tų kalbų, Mahārāją Parīkṣitą užliedavo meilė Viešpaties lotoso pėdoms.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.13-15 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 13-15 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 10 dieną Los Andžele, JAV.

tatra tatropaśṛṇvānaḥ
sva-pūrveṣāṁ mahātmanām
pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ
kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam

ātmānaṁ ca paritrātam
aśvatthāmno ’stra-tejasaḥ
snehaṁ ca vṛṣṇi-pārthānāṁ
teṣāṁ bhaktiṁ ca keśave

tebhyaḥ parama-santuṣṭaḥ
prīty-ujjṛmbhita-locanaḥ
mahā-dhanāni vāsāṁsi
dadau hārān mahā-manāḥ

Kur tik valdovas žygiavo, visur girdėjo apie šlovingus iškilnių savo protėvių – Viešpaties bhaktų žygius ir apie nuostabius dieviškus Viešpaties Kṛṣṇos žaidimus. Jis girdėjo ir pasakojimus apie tai, kaip Viešpats apsaugojo jį patį nuo baisaus karščio, kurį sukėlė Aśvatthāmos ginklas. Žmonės minėjo ir stiprią Vṛṣṇio bei Pṛthos palikuonių draugystę, kuriai pradžią davė begalinis Pṛthos palikuonių atsidavimas Viešpačiui Keśavai. Dainių žodžiai apie protėvių šlovę džiugino valdovo širdį, ir iš pasitenkinimo spindinčiomis akimis jis dosniai apdovanodavo juos brangiais karolių vėriniais bei rūbais.

Atnaujinta (Pirmadienis, 27 Gegužė 2024 17:21)

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.12 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 12 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 9 dieną Los Andžele, JAV.

bhadrāśvaṁ ketumālaṁ ca
bhārataṁ cottarān kurūn
kimpuruṣādīni varṣāṇi
vijitya jagṛhe balim

Mahārāja Parīkṣitas užkariavo visą pasaulį: Bhadrāśvą, Ketumālą, Bhāratą, šiaurinę Kuru šalį, Kimpuruṣą bei kitus kraštus, ir surinko iš jų valdovų duoklę.

Atnaujinta (Pirmadienis, 27 Gegužė 2024 17:21)

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.11 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 11 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 8 dieną Los Andžele, JAV.

svalaṅkṛtaṁ śyāma-turaṅga-yojitaṁ
rathaṁ mṛgendra-dhvajam āśritaḥ purāt
vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā
sva-senayā digvijayāya nirgataḥ

Mahārāja Parīkṣitas sėdo į kovos vežimą, kinkytą juodais žirgais. Jo vėliavoje puikavosi liūto atvaizdas. Puošniame kovos vežime su gražia vėliava, daugybės kovos vežimų, raitelių, dramblių bei pėstininkų lydimas, jis patraukė iš sostinės užkariauti pasaulio.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.10 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 10 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 7 dieną Los Andžele, JAV.

yadā parīkṣit kuru-jāṅgale ’vasat
kaliṁ praviṣṭaṁ nija-cakravartite
niśamya vārtām anatipriyāṁ tataḥ
śarāsanaṁ saṁyuga-śauṇḍir ādade

Sūta Gosvāmis tarė: Mahārājai Parīkṣitui gyvenant Kuru imperijos sostinėje, į jo valstybę pradėjo slapta skverbtis Kali amžius – išryškėjo pirmieji jo požymiai. Ši naujiena nebuvo iš maloniųjų, bet, kita vertus, tai suteikė jam galimybę kautis. Apsiginklavęs lanku ir strėlėmis, jis pasiruošė kariniams veiksmams.

 
More Articles...
Kalendorius