Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Dievas Tūkstantis Śrī Rādhos vardų

Tūkstantis Śrī Rādhos vardų

Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

Śrī Rādhā-sahasra-nāma

1 ir 2 tekstai

śrī-pārvaty uvāca

deva-deva jagannātha
bhaktānugraha-kāraka
yady asti mayi kāruṇyaṁ
mayi yady asti te dayā

yad yat tvayā pragaditaṁ
tat sarvaṁ me śrutaṁ prabho
guhyād guhyataraṁ yat tu
yat te manasi kāśite

Śrī Pārvatī tarė: O Viešpačių Viešpatie, o visatos šeimininke, O šeiminke, gailestingas savo bhaktams, jei esi gailestingas man, jei turi man malonės, tuomet, o Viešpatie, prašau pasakyk man viską, ką girdėjai, paslapčių paslaptį tavo spindinčioje širdyje.

3 ir 4 tekstai

tvayā na gaditaṁ yat tu
yasmai kasmai kadacana
tan māṁ kathaya deveśa
sahasraṁ nāma cottamam

śrī-rādhāyā maha-devyā
gopyā bhakti-prasādhanam
brahmāṇḍa-kartrī hartrī sā
kathaṁ gopītvam āgatā

O Viešpačių Viešpatie, prašau, pasakyk man tūkstantį transcendentinių Deivės Śrī Rādhā gopės, kuri įkvepia tyrai pasiaukojimo tarnystei, vardų, kurių tu niekuomet niekam nepasakojai. Kodėl Deivė, kuri kuria ir naikina visatas, yra gopė?

Tekstas 5

śrī-mahādeva uvāca

śṛṇu devi vicitrārthāṁ
kathāṁ pāpa-harāṁ śubhām
nāsti janmāṇi karmāṇi
tasyā nūnaṁ maheśvari

Viešpats Śiva tarė: O deive, o karaliene, prašau išklausyk šią palankią ir pačią nuostabiausią tiesą, sunaikinančią nuodėmes: Neegzistuoja Jai nei gimimo nei materialios veiklos.

Tekstas 6

yadā hariś caritrāṇi
kurute kārya-gocarāt
tadā vidhātṛ-rūpāṇi
hari-sānnidhya-sādhinī

Kai Viešpats Hari iš pareigos atlieka veiklą (materialiame pasaulyje), ji, trokšdama būti šalia Jo, įgyja daugybę skirtingų pavidalų.

Tekstas 7

tasyā gopītva-bhāvasya
kāraṇaṁ gaditaṁ purā
idānīṁ śṛṇu deveśi
nāmnāṁ caiva sahasrakam

Aš jau paaiškinau tau, kodėl Ji yra gopė. O deive, dabar prašau paklausyk Jos tūkstančio vardų.

Tekstas 8

 

yan mayā kathitaṁ naiva
tantreṣv api kadāpi na
tava snehāt pravakṣyāmi
bhaktyā dhāryaṁ mumukṣubhiḥ

Iš meilės tau aš papasakosiu tau dabar tai, ko niekuomet nekalbėjau Tantrose ir tai, ką brangina siekiantys išsivadavimo.

Tekstas 9

mama prāṇa-samā vidyā
bhavyate me tv ahar-niśam
śṛṇuṣva girije nityaṁ
paṭhasva ca yathā-mati

Dieną ir naktį ši žinia man brangi kaip mano paties gyvybė. O kalnų karaliaus dukra, prašau išklausyk ir kasdieną kartok šiuos tūkstantį vardė tol, kol galėsi.

Tekstas 10

yasyāḥ prasādāt kṛṣṇas tu
golokeśaḥ paraḥ prabhuḥ
asyā nāma-sahasrasya
ṛṣir nārada eva ca

Jos malonės dėka, Kṛṣṇa, Golokos šeimininkas yra Aukščiausias Šeimininkas. Nārada yra Jos tūkstančio šventų vardų išminčius.

Tekstas 11

devī rādhā parā proktā
catur-varga-prasādhinī
oṁ sri-rādhā rādhikā kṛṣṇa-
vallabhā kṛṣṇa-samyutā

Rādhā, kuri išpildo keturis gyvenimo tikslus, vadinama Aukščiausia Deive. (Čia prasideda Jos tūkstantis vardų.)

Om. Ji yra geriausia Viešpaties Kṛṣṇos garbintoja (śrī-rādhā and rādhikā), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-vallabhā) ir Viešpaties Kṛṣṇos nuolatinė palydovė (kṛṣṇa-samyutā).

Tekstas 12

vṛndāvaneśvarī kṛṣṇa-
priyā madana-mohinī
śrīmatī kṛṣṇa-kāntā ca 
kṛṣṇānanda-pradāyinī

Ji yra Vṛndāvano karalienė (vṛndāvaneśvarī), brangi Viešpačiui Kṛṣṇai (kṛṣṇa-priyā), žavingesnė už Kāmadevą (madana-mohinī), gražioji (śrīmatī), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-kāntā) ir teikianti palaimą Viešpačiui Kṛṣṇai (kṛṣṇānanda-pradāyinī).

Tekstas 13

yaśasvinī yaśogamyā
yaśodānanana-vallabhā
dāmodara-priyā gopī 
gopānanda-karī tathā

Ji yra įžymioji (yaśasvinī ir yaśogamyā), Yaśodos sūnaus mylimoji (yaśodānanana-vallabhā), brangi Viešpačiui Dāmodarai (dāmodara-priyā), piemenaitė (gopī), ir teikianti laimę gopams (gopānanda-karī).

Tekstas 14

kṛṣṇāṅga-vāsinī hṛdyā
hari-kāntā hari-priyā
pradhāna-gopikā gopa-
kanyā trailokya-sundarī

Ji gyvena ant Viešpaties Kṛṣṇos kūno dalių (kṛṣṇāṅga-vāsinī). Ji yra žavinti (hṛdyā). Ji yra Viešpaties Hari mylimoji (hari-kāntā ir hari-priyā), pati svarbiausia gopė (pradhāna-gopikā), gopo dukra (gopa-kanyā), ir pati gražiausia mergina trijuose pasauliuose (trailokya-sundarī).

Tekstas 15

vṛndāvana-vihārī ca 
vikaśita-mukhāmbujā
gokulānanda-kartrī ca 
gokulānanda-dāyinī

Ji mėgaujasi Vṛndāvano žaidimais (vṛndāvana-vihārī), Jos veidas yra žydintis lotosas (vikaśita-mukhāmbujā), Ji suteikia laimę Gokulai (gokulānanda-kartrī ir gokulānanda-dāyinī).

Tekstas 16

gati-pradā gīta-gamyā
gamanāgamana-priyā
viṣṇu-priyā viṣṇu-kāntā 
viṣṇor aṅga-nivāsinī

Ji suteikia gyvenimo tikslą (gati-pradā), pasiekiama kartojant jos šventus vardus (gīta-gamyā), visur esančio Aukščiausio Dievo Asmens mylimoji (gamanāgamana-priyā), Viešpaties Viṣṇu numylėtinė (viṣṇu-priyā ir viṣṇu-kāntā), ir gyvena Viešpaties Viṣṇu kūne (viṣṇor aṅga-nivāsinī).

Tekstas 17

yaśodānanda-patnī ca 
yaśodānanda-gehinī
kāmāri-kāntā kāmeśī
kāma-lālasa-vigrahā

Ji yra Yaśodos sūnaus žmona (yaśodānanda-patnī ir yaśodānanda-gehinī), geismo priešo mylimoji (kāmāri-kāntā), meilioji Viešpaties Kṛṣṇos karalienė (kāmeśī), ir Viešpaties Kṛṣṇos aistringoji mylimoji (kāma-lālasa-vigrahā).

Tekstas 18

jaya-pradā jayā jīvā 
jīvānanda-pradāyinī
nandanandana-patnī ca 
vṛṣabhānu-sutā śivā

Ji suteikia pergalę (jaya-pradā) ir ji yra pati pergalė (jayā). Ji yra gyvybė (jīvā), teikianti laimę gyvoms esybėms (jīvānanda-pradāyinī), Nandos sūnaus žmona (nandanandana-patnī), karaliaus Vṛṣabhānu dukra (vṛṣabhānu-sutā) ir palankioji (śivā).

Tekstas 19

gaṇādhyakṣā gavādhyakṣā
gavāṁ gatir anuttamā 
kāñcanābhā hema-gātrī
kāñcanāṅgada-dhāriṇī

Ji yra gopių lyderė (gaṇādhyakṣā), karvių valdovė (gavādhyakṣā ir gavāṁ gati) ir neturinti aukštesnio (anuttamā). Ji auksinio gymio (kāñcanābhā), jos kūno dalys aukso spalvos (hema-gātrī), ji dėvi auksines apyrankes (kāñcanāṅgada-dhāriṇī).

Tekstas 20

aśokā śokorahitā 
viśokā śoka-nāśinī 
gāyatrī vedamātā ca 
vedātīta vid-uttamā

Ji niekuomet nesielvartauja (aśokā, śokorahitā, ir viśokā), ji nutraukia sielvartą (śoka-nāśinī). Ji yra Gāytrī mantra (gāyatrī) ir Vedų motina (veda-mātā), anapus Vedų (vedātīta) ir išmintingiausia filosofė (vid-uttamā).

Tekstas 21

nīti-śāstra-priyā nīti-
gatir matir abhīṣṭadā 
veda-priyā veda-garbhā 
veda-mārga-pravardhinī

Ji yra etikos raštų stropi mokinė (nīti-śāstra-priyā). Ji yra tobula moralistė (nīti-gati), giliausia filosofė (mati), išpildanti troškimus (abhīṣṭadā), stropi Vedų mokinė (veda-priyā), Vedų motina (veda-garbhā) ir Vedų kelio mokytoja (veda-mārga-pravardhinī).

Tekstas 22

veda-gamyā veda-parā 
vicitra-kanakojjvalā 
tathojjvala-pradā nityā tathaivojjvala-gātrikā

Ji pasiekiama Vedų studijomis (veda-gamyā). Ji yra aukščiausias Vedose aprašytas tikslas (veda-parā). Ji spindi nuostabiais auksiniais papuošalais (vicitra-kanakojjvalā), šlovinga (ujjvala-pradā), amžinoji (nityā), o jos kūno dalys yra kupinos šlovės (ujjvala-gātrikā).

Tekstas 23

nanda-priyā nanda-sutā-
radhyānandapradā śubhā 
śubhāṅgī vimalāṅgī ca 
vilasiny aparājitā

Ji brangi Nanda Mahārājai (nanda-priyā), garbinama Nandos sūnaus (nanda-sutārādhyā), teikianti džiaugsmą (ānanda-pradā), graži (śubhā), gražiomis kūno dalimis (śubhāṅgī), spindinčiomis kūno dalimis (vimalāṅgī), žaisminga (vilasinī), nenugalima (aparājitā).

Tekstas 24

jananī janmaśūnyā ca
janma-mṛtyu-jarāpahā 
gatir gatimatām dhātrī 
dhātrānandapradāyinī

Ji yra visų motina (jananī), negimusi (janma-śūnyā), ji pašalina gimimą, mirtį ir senatvę (janma-mṛtyu-jarāpahā), aukščiausias bhaktų tikslas (gatir gatimatām), visų motina (dhātrī), suteikia palaimą aukščiausiam kūrėjui (dhātrānanda-pradāyinī).

Tekstas 25

jagannātha-priyā śaila-
vāsinī hema-sundarī 
kiśorī kamalā padmā 
padma-hastā payoda-dā

Ji brangi visatos Viešpačiui (jagannātha-priyā), ji gyvena ant kalvos (śaila- vāsinī), ji yra graži, aukso spalvos (hema-sundarī), ir jauna (kiśorī), ji tarsi lotoso žiedas (kamalā ir padmā), jos rankos yra lotosinės (padma-hastā), ji yra apkūni (payoda-dā).

Tekstas 26

payasvinī payo-dātrī 
pavitrā sarva-maṅgalā
mahā-jīva-pradā kṛṣṇa-
kāntā kamala-sundarī

Ji yra apkūni (payasvinī ir payo-dātrī), tyra (pavitrā), visų palankiausia (sarva-maṅgalā), didžioji gyvenimo kūrėja (mahā-jīva-pradā), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-kāntā) ir graži kaip lotosas (kamala-sundarī).

Text 27

vicitra-vāsinī citra-
vāsinī citra-rūpiṇī 
nirguṇā su-kulīnā ca
niṣkulīnā nirākulā

Ji nuostabiai kvepia (vicitra-vāsinī ir citra-vāsinī), nuostabiai graži (citra-rūpiṇī), nesaistoma materialios gamtos guṇų (nirguṇā), gimusi dorybingoje šeimoje (su-kulīnā), negimusi jokioje materialaus pasaulio šeimoje (niṣkulīnā), ir nepatirianti jokių kančių (nirākulā).

Tekstas 28

gokulāntara-gehā ca 
yogānanda-karī tathā
veṇu-vādyā veṇu-ratiḥ 
veṇu-vādya-parāyaṇā

Jos namai yra Gokuloje (gokulāntara-gehā). Ji teikia džiaugsmą Viešpačiui Kṛṣṇai, kai susitinka Jį (yogānanda-karī). Ji groja fleita (veṇu-vādyā), mėgaujasi grodama fleita (veṇu-rati), ir jai patinka groti fleita (veṇu-vādya-parāyaṇā).

Tekstas 29

gopālasya priyā saumya-
rūpā saumya-kulodvahā 
mohāmohā vimohā ca
gati-niṣṭhā gati-pradā

Ji yra Viešpaties Gopālo mylimoji (gopālasya priyā). Ji yra švelni ir kilni (saumya-rūpā), gimusi išaukštintoje šeimoje (saumya-kulodvahā), žavinga (mohā ir vimohā), nesuklaidinta (amohā) ir suteikia gyvenimo tikslą (gati-niṣṭhā ir gati-pradā).

Tekstas 30

gīrbāṇa-vandyā girbāṇā 
girbāṇa-gaṇa-sevitā 
lalitā ca viśokā ca 
viśākhā citra-mālinī

Pusdieviai pagarbiai lenkiasi Jai (gīrbāṇa-vandyā). Ji yra dieviška (girbāṇā), jai tarnauja pusdieviai (girbāṇa-gaṇa-sevitā), žaisminga ir žavinga (lalitā), nesielvartaujanti (viśokā), Viśākhos žvaigždė (viśākhā), ir pasipuošusi nustabiomis girliandomis (citra-mālinī).

Tekstas 31

jitendriyā śuddha-sattvā 
kulīnā kula-dīpikā 
dīpa-priyā dīpa-dātrī 
vimalā vimalodakā

Ji nugalėjusi Savo jusles (jitendriyā). Ji yra tyroje dorybėje (śuddha-sattvā), gimusi kilnioje šeimoje (kulīnā), liepsna, apšviečianti savo šeimą (kula-dīpikā), ji mėgsta žvakes (dīpa-priyā), duoda ugneles (dīpa-dātrī), tyra (vimalā) ir šventoji upė (vimalodakā).

Tekstas 32

kāntāra-vāsinī kṛṣṇā 
kṛṣṇacandra-priyā matiḥ 
anuttarā duḥkha-hantrī 
duḥkha-kartrī kulodvahā

Ji gyvena miške (kāntāra-vāsinī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇā ir kṛṣṇacandra-priyā). Ji yra susimąsčiusi (mati), nepranosktama (anuttarā), Ji pašalina kančias (duḥkha-hantrī), ir sukuria kančias (duḥkha-kartrī), Ji kilniausioji savo šeimoje (kulodvahā).

Tekstas 33

matir lakṣmīr dhṛtir lajjā 
kāntiḥ puṣṭiḥ smṛtiḥ kṣamā
kṣīrodaśāyinī devī 
devāri-kula-mardinī

Ji yra susimąstymas (mati), deivė Lakṣmī (lakṣmī), ištvermė (dhṛti), kuklumas (lajjā), grožis (kānti), pasitenkinimas (puṣṭi), atmintis (smṛti), kantrybė (kṣamā), Ji guli pieno vandenyne (kṣīrodaśāyinī), deivė (devī), ir Viešpaties Kṛṣṇos priešų naikintoja (devāri-kula-mardinī).

Text 34

vaiṣṇavī ca mahā-lakṣmīḥ 
kula-pūjyā kula-priyā 
samhartrī sarva-daityānāṁ 
sāvitrī veda-gāminī

Ji yra Viešpaties Viṣṇu sutuoktinė (vaiṣṇavī), Deivė Mahā-Lakṣmī (mahā-lakṣmī), garbinama savo šeimoje (kula-pūjyā), brangi savo šeimai (kula-priyā), demonų naikintoja (samhartrī sarva-daityānāṁ), gāyatrī mantra (sāvitrī), ir Vedų pasekėja (veda-gāminī).

Tekstas 35

vedātītā nirālambā 
nirālamba-gaṇa-priyā 
nirālamba-janaiḥ pūjyā 
nirālokā nirāśrayā

Ji pranoksta Vedas (vedātītā), išsivadavusi (nirālambā), brangi išsivadavusiems (nirālamba-gaṇa-priyā), garbinama išsivadavusiųjų (nirālamba-janaiḥ pūjyā), nematoma sąlygotoms sieloms (nirālokā), ir nepriklausoma (nirāśrayā).

Tekstas 36

ekāṅgā sarvagā sevyā 
brahma-patnī sarasvatī 
rāsa-priyā rāsa-gamyā 
rāsādhiṣṭhātṛ-devatā

Ji turi vieną pavidalą (ekāṅgā). Ji yra visa persmelkianti (sarvagā), aukščiausias garbinimo objektas (sevyā), Brahmos žmona (brahma-patnī), Deivė Sarasvatī (sarasvatī), mėgstanti rāsos šokį (rāsa-priyā), mergina, kurios siekia Viešpats Kṛṣṇa rāsos šokio metu (rāsa-gamyā), vyraujanti rāsos šokio dievybė (rāsādhiṣṭhātṛ-devatā).

Text 37

rasikā rasikānandā 
svayam rāseśvarī parā 
rāsa-maṇḍala-madhyasthā 
rāsa-maṇḍala-śobhitā

Ji mėgaujasi transcendentiniais skoniais (rasikā) ir mėgaujasi transcendentinių skonių palaima (rasikānandā). Ji yra rāsos šokio karalienė (svayam rāseśvarī), transcendentinė (parā), mergina, kuri visa laiką yra rāsos šokio viduryje (rāsa-maṇḍala-madhyasthā), ir mergina, kuri papuošia rāsos šokio ratą (rāsa-maṇḍala-śobhitā).

Tekstas 38

rāsa-maṇḍala-sevyā ca
rāsa-krīḍā manoharā 
puṇḍarīkākṣa-nilayā 
puṇḍarīkākṣa-gehinī

Jai tarnauja visos rāsos šokio viduryje (rāsa-maṇḍala-sevyā), Ji mėgaujasi rāsos šokio žaidimu (rāsa-krīḍā). Jos grožis sužavi protą (manoharā), Jos tamsios akys yra kaip lotoso žiedai (puṇḍarīkākṣa-nilayā), ji yra lotosakio Kṛṣṇos žmona (puṇḍarīkākṣa-gehinī).

Tekstas 39

puṇḍarīkākṣa-sevyā ca 
puṇḍarīkākṣa-vallabhā 
sarva-jīveśvarī sarva-
jīva-vandyā parāt parā

Jai tarnauja lotosakis Kṛṣṇa (puṇḍarīkākṣa-sevyā), ji brangi lotosakiui Kṛṣṇai (puṇḍarīkākṣa-vallabhā), ji visų gyvų esybių karalienė (sarva-jīveśvarī), ją garbina visos gyvos esybės (sarva-jīva-vandyā), ji didesnė už didžiausius (parāt parā).

Tekstas 40

prakṛtiḥ śambhu-kāntā ca
sadāśiva-manoharā 
kṣut pipāsā dayā nidrā 
bhrāntiḥ śrāntiḥ kṣamākulā

Ji yra materialios gamtos deivė (prakṛti), ir gražioji Viešpaties Śivos žmona (śambhu-kāntā ir sadāśiva-manoharā). Ji yra alkis (kṣut), troškulys (pipāsā), malonė (dayā), miegas (nidrā), paklydimas (bhrānti), išsekimas (śrānti) ir kantrybė (kṣamākulā).

Tekstas 41

vadhū-rūpā gopa-patnī 
bhāratī siddha-yogīnī 
satya-rūpā nitya-rūpā 
nityāṅgī nitya-gehinī

Ji yra jauna mergaitė (vadhū-rūpā), piemens žmona (gopa-patnī), iškalbingumo deivė (bhāratī), ir tobula jogos moksluose (siddha-yogīnī). Jos pavidalas yra amžinas (satya-rūpā, nitya-rūpā, ir nityāṅgī), ji amžinai yra Viešpaties Kṛṣṇos žmona (nitya-gehinī).

Tekstas 42

sthāna-dātrī tathā dhātrī 
mahā-lakṣmīḥ svayam-prabhā 
sindhu-kanyā sthāna-dātrī 
dvārakā-vāsinī tathā

Ji duoda bhaktams namus (sthāna-dātrī). Ji yra motina (dhātrī), Deivė Mahā-Lakṣmī (mahā-lakṣmī), spindinti (svayam-prabhā), pieno vandenyno dukra (sindhu-kanyā), ir gyvena Dvārakoje (dvārakā-vāsinī).

Text 43

buddhiḥ sthitiḥ sthāna-rūpā 
sarva-kāraṇa-kāraṇā 
bhakti-priyā bhakti-gamyā 
bhaktānanda-pradāyinī

Ji yra intelektas (buddhi), tvirtumas (sthiti ir sthāna-rūpā), visų priežasčių priežastis (sarva-kāraṇa-kāraṇā), jai patinka tarnauti Kṛṣṇai (bhakti-priyā), ją pasiekti galima per pasiaukojimo tarnystę (bhakti-gamyā), ji suteikia palaimą bhaktams (bhaktānanda-pradāyinī).

Tekstas 44

bhakta-kalpa-drumātītā 
tathātīta-guṇā tathā
mano-'dhiṣṭhātṛ-devī ca 
kṛṣṇa-prema-parāyaṇā

Bhaktams jis daugiau nei kalpa-vṛkṣa medis (bhakta-kalpa-drumātītā), ji turi geriausias transcendentines dorybes (atīta-guṇā), širdyje vyraujanti Dievybė (mano-'dhiṣṭhātṛ-devī), ir mergina, visiškai įsimylėjusi Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-prema-parāyaṇā).

Text 45

nirāmayā saumya-dātrī 
tathā madana-mohinī 
ekānaṁśā śivā kṣemā 
durgā durgati-nāśinī

Ji neturi ligų (nirāmayā), pati švelniausia, maloniausia ir dosniausia (saumya-dātrī), žavesnė už Kāmadevą (madana-mohinī), vienintelė ir nedaloma realybė (ekā ir anaṁśā), Viešpaties Śivos žmona (śivā ir durgā), personifikuota laimė ir palankumas (kṣemā), asmenybė, sunaikinanti visas negandas (durgati-nāśinī).

Tekstas 46

īśvarī sarva-vandyā ca
gopanīyā śubhaṅkarī 
pālinī sarva-bhūtānāṁ 
tathā kāmāṅga-hāriṇī

Ji aukščiausia valdovė (īśvarī), visi meldžiasi jai (sarva-vandyā), mėgstanti vienumą (gopanīyā), suteikianti palankumą (śubhaṅkarī), visų gyvų esybių globėja (pālinī sarva-bhūtānām), Viešpaties Śivos, sunaikinusio Kāmadevos kūną žmona (kāmāṅga-hāriṇī).

Tekstas 47

sadyo-mukti-pradā devī 
veda-sārā parāt parā 
himālaya-sutā sarvā 
pārvatī girijā satī

Ji greitai suteikia išsivadavimą (sadyo-mukti-pradā), deivė (devī), Vedų esmė (veda-sārā), didesnė už didžiausius (parāt parā), Deivė Pārvatī (himālaya-sutā, sarvā, pārvatī, girijā, ir satī).

Tekstas 48

dakṣa-kanyā deva-mātā 
manda-lajjā hares tanuḥ 
vṛndāraṇya-priyā vṛndā
vṛndāvana-vilāsinī

Ji yra Dakṣos dukra (dakṣa-kanyā), pusdievių motina (deva-mātā), drasi (manda-lajjā), Viešpaties Hari transcendentinis pavidalas (hares tanuḥ), mylinti Vṛndāvaną (vṛndāraṇya-priyā), deivė Vṛndā (vṛndā), mergina, kuri mėgaujasi žaidimais Vṛndāvane (vṛndāvana-vilāsinī).

Tekstas 49

vilāsinī vaiṣṇavī ca 
brahmaloka-pratiṣṭhitā 
rukmiṇī revatī satya-
bhāmā jāmbavatī tathā

Ji žaisminga (vilāsinī), Viešpaties Viṣṇu palydovė (vaiṣṇavī), dvasinio pasaulio vyraujanti dievybė (brahmaloka-pratiṣṭhitā), Rukmiṇī (rukmiṇī), Revatī (revatī), Satyabhāmā (satyabhāmā), Jāmbavatī (jāmbavatī).

Tekstas 50

sulakṣmaṇā mitravindā 
kālindī jahnu-kanykā 
paripūrṇā pūrṇatarā 
tathā haimavatī gatiḥ

Ji yra Sulakṣmaṇā (sulakṣmaṇā), Mitravindā (mitravindā), Kālindī (kālindī), Jāhnavī (jahnu-kanykā), tobuliausia (paripūrṇā ir pūrṇatarā), Deivė Pārvatī (haimavatī), ir aukščiausias gyvenimo tikslas (gati).

Tekstas 51

apūrvā brahma-rūpā ca
brahmāṇḍa-paripālinī 
brahmāṇḍa-bhāṇḍa-madbyasthā 
brahmāṇḍa-bhāṇḍa-rūpiṇī

Ji neturi priežasties (apūrvā), dvasinė (brahma-rūpā), visatos globėja (brahmāṇḍa-paripālinī), deivė įžengianti į materialias visatas (brahmāṇḍa-bhāṇḍa-madbyasthā), deivė, kuri pati yra materiali visata (brahmāṇḍa-bhāṇḍa-rūpiṇī).

Tekstas 52

aṇḍa-rūpāṇḍa-madhyasthā 
tathāṇḍa-paripālinī 
aṇḍa-bāhyāṇḍa-samhartrī 
śiva-brahma-hari-priyā

Ji yra materialios visatos forma (aṇḍa-rūpā), įžengusi į materialią visatą (aṇḍa-madhyasthā), materialios visatos saugotoja (aṇḍa-paripālinī), anapus materialios visatos (aṇḍa-bāhyā), materialios visatos naikintoja (aṇḍa-samhartrī), ir brangi Śivai, Brahmāi ir Viṣṇu (śiva-brahma-hari-priyā).

Tekstas 53

mahā-viṣṇu-priyā kalpa-
vṛkṣa-rūpā nirantarā 
sāra-bhūtā sthirā gaurī 
gaurāṅgī śaśi-śekharā

Ji yra Viešpaties Mahā-Viṣṇu mylimoji (mahā-viṣṇu-priyā), kalpa-vṛkṣos medis (kalpa-vṛkṣa-rūpā), amžina (nirantarā ir sthirā), geriausia (sāra-bhūtā), šviesaus gymio (gaurī ir gaurāṅgī), Viešpaties Śivos žmona (śaśi-śekharā).

Tekstas 54

śveta-campaka-varṇābhā 
śaśi-koṭi-sama-prabhā
mālatī-mālya-bhūṣāḍhyā 
mālatī-mālya-dhāriṇī

Ji yra skaistaus gymio kaip čampakos žiedas (śveta-campaka-varṇābhā), skaisti kaip milijonai mėnulių (śaśi-koṭi-sama-prabhā) ir pasipuošusi jazminų girliandomis (mālatī-mālya-bhūṣāḍhyā ir mālatī-mālya-dhāriṇī).

Tekstas 55

kṛṣṇa-stutā kṛṣṇa-kāntā 
vṛndāvana-vilāsinī 
tulasy-adhiṣṭhātṛ-devī 
saṁsārārṇava-pāra-dā

Ją šlovina Kṛṣṇa (kṛṣṇa-stutā) ir myli Kṛṣṇa (kṛṣṇa-kāntā). Ji mėgaujasi Vṛndāvano žaidimais (vṛndāvana-vilāsinī). Ji yra deivė Tulasī (tulasy-adhiṣṭhātṛ-devī). Ji perkelia į gimimų ir mirčių vandenyno kitą krantą (saṁsārārṇava-pāra-dā).

Tekstas 56

sāradāhāradāmbhodā
yasodā gopa-nandinī 
atīta-gamanā gaurī 
parānugraha-kāriṇī

Ji suteikia tai, kas geriausia (sāradā). Ji duoda maistą (āhāradā). Ji duoda vandenį (ambhodā). Ji duoda šlovę (yaśodā). Ji yra gopo dukra (gopa-nandinī), labai grakščios eisenos (atīta-gamanā), šviesaus gymio (gaurī) ir maloninga kitiems (parānugraha-kāriṇī).

Tekstas 57

karuṇārṇava-sampurṇā 
karuṇārṇava-dhāriṇī 
mādhavī mādhava-mano-
hāriṇī śyāma-vallabhā

Ji yra išsiliejęs malonės vandenynas (karuṇārṇava-sampurṇā ir karuṇārṇava-dhāriṇī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (mādhavī ir śyāma-vallabhā), ji sužavi Viešpaties Kṛṣṇos širdį (mādhava-mano-hāriṇī).

Tekstas 58

andhakāra-bhaya-dhvastā 
maṅgalyā maṅgala-pradā 
śrī-garbhā śrī-pradā śrīśā 
śrī-nivāsācyutapriyā

Ji pašalina tamsos baimę (andhakāra-bhaya-dhvastā). Ji yra palanki (maṅgalyā), suteikia palankumą (maṅgala-pradā), viso grožio motina (śrī-garbhā), grožio davėja (śrī-pradā), grožio karalienė (śrīśā), grožio buveinė (śrī-nivāsā), iš nepuolančio Aukščiausias Dievo Asmens mylimoji (acyutapriyā).

Tekstas 59

śrī-rūpā śrī-harā śrīdā 
śrī-kāmā śrī-svarūpiṇī 
śrīdāmānanda-dātrī ca
śrīdāmeśvara-vallabhā

Ji yra grožio pavidalas (śrī-rūpā ir śrī-svarūpiṇī), atimanti grožį (śrī-harā), suteikianti grožį (śrīdā), grožio troškimas (śrī-kāmā), suteikianti palaimą Śrīdāmāi (śrīdāmānanda-dātrī), brangi Śrīdāmos šeimininkui (śrīdāmeśvara-vallabhā).

Tekstas 60

śrī-nitambā śrī-gaṇeśā 
śrī-svarūpāśritā śrutiḥ
śrī-kriyā-rūpiṇī śrīlā 
śrī-kṛṣṇa-bhajanānvitā

Ji turi gražius klubus (śrī-nitambā). Ji yra gražioji gopių karalienė (śrī-gaṇeśā). Ji yra graži (śrī-svarūpāśritā ir śrīlā) Ji yra Vedos (śruti) ir pasiaukojimo tarnystės veikla (śrī-kriyā-rūpiṇī). Ji su pasiaukojimu garbina Śrī Kṛṣṇą (śrī-kṛṣṇa-bhajanānvitā).

Tekstas 61

śrī-rādhā śrīmatī śreṣṭhā 
śreṣṭha-rūpā śruti-priyā 
yogeśā yoga-mātā ca
yogātitā yuga-priyā

Ji garbina Viešpatį Kṛṣṇą (śrī-rādhā). Ji graži (śrīmatī). Ji yra geriausia (śreṣṭhā ir śreṣṭha-rūpā). Ji brangi Vedoms (śruti-priyā), yogos karalienė (yogeśā), jogos motina (yoga-mātā), anapus jogos (yogātitā), brangi dviems dieviškoms asmenybėms (yuga-priyā).

Tekstas 62

yoga-priyā yoga-gamyā 
yoginī-gaṇa-vanditā 
javā-kusuma-saṅkāsā 
dāḍimī-kusumopamā

Ji brangi jogai (yoga-priyā), pasiekiama per jogą (yoga-gamyā), garbinama jogų (yoginī-gaṇa-vanditā), šlovinga kaip rožė (javā-kusuma-saṅkāsā), šlovinga kaip granatas (dāḍimī-kusumopamā).

Tekstas 63

nīlāmbaradharā dhīrā 
dhairya-rūpa-dharā dhṛitiḥ 
ratna-siṁhāsana-sthā ca
ratna-kuṇḍala-bhūṣitā

Ji dėvi mėlynus drabužius (nīlāmbara-dharā). Ji labai susikaupusi ir rimta (dhīrā ir dhairya-rūpa-dharā). Ji yra rimtumas (dhṛiti). Ji sėdi ant brangakmenių sosto (ratna-siṁhāsana-sthā) ir ji pasipuošusi brangakmenių auskarais (ratna-kuṇḍala-bhūṣitā).

Tekstas 64

ratnālaṅkāra-samyuktā 
ratna-mālya-dharā parā
ratnendra-sāra-hārāḍhyā 
ratna-mālā-vibhūṣitā

Ji dėvi brangakmenių papuošalus (ratnālaṅkāra-samyuktā), brangakmenių vėrinį (ratna-mālya-dharā ir ratna-mālā-vibhūṣitā), ir brangakmenių karaliaus vėrinį (ratnendra-sāra-hārāḍhyā). Ji yra transcendentinė (parā).

Tekstas 65

indranīla-maṇi-nyasta-
pāda-padma-śubhā śuciḥ 
kārttikī paurṇamāsī ca 
amāvasyā bhayāpahā

Jos gražios lotosinės pėdos papuoštos safyro papuošimais (indranīla-maṇi-nyasta-pāda-padma-śubhā) ir ji yra graži (śuci). Ji yra Kārttikos mėnuo (kārttikī), mėnulio pilnaties diena (paurṇamāsī), jauno mėnulio diena (amāvasyā) ir ji atima baimes (bhayāpahā).

Tekstas 66

govinda-rāja-gṛhinī 
govinda-gaṇa-pūjitā 
vaikuṇṭha-nātha-gṛhiṇī 
vaikuṇṭha-paramālayā

Ji yra Viešpaties Govindos karalienė (govinda-rāja-gṛhinī) ir ją garbina Viešpaties Govindos bhaktai (govinda-gaṇa-pūjitā). Ji yra Vaikunthos karaliaus karalienė (vaikuṇṭha-nātha-gṛhiṇī), ji gyvena aukščiausioje Vaikuṇṭhos buveinėje (vaikuṇṭha-paramālayā).

Tekstas 67

vaikuṇṭhadeva-devāḍhyā 
tathā vaikuṇṭha-sundarī 
mahālasā vedavatī 
sītā sādhvī pati-vratā

Ji šlovinga aukščiausio Vaikuṇṭhos karaliaus aplinkoje (vaikuṇṭha-deva-devāḍhyā), ji gražioji Vaikuṇṭhos deivė (vaikuṇṭha-sundarī). Ji labai tingi (mahālasā), išmintinga (vedavatī), šventa (sādhvī), pasišventusi savo Viešpačiui (pati-vratā). Ji yra deivė Sītā (sītā).

Tekstas 68

anna-pūrṇā sadānanda-
rūpā kaivalya-sundarī
kaivalya-dāyinī śreṣṭhā
gopīnātha-manoharā

Ji yra deivė Durgā (anna-pūrṇā). Jo pavidalas kupinas amžinos palaimos (sadānanda-rūpā). Ji yra pati gražiausia (kaivalya-sundarī), suteikianti išsivadavimą (kaivalya-dāyinī), pati geriausia (śreṣṭhā), ir ta, kuri sužavi Viešpaties Gopīnāthos širdį (gopīnātha-manoharā).

Tekstas 69

gopīnātheśvarī caṇḍī 
nāyikā-nayanānvitā 
nāyikā nāyaka-prītā 
nāyakānanda-rūpiṇī

Ji yra Viešpaties Gopīnāthos karalienė (gopīnātheśvarī). Ji aistringa (caṇḍī). Jos akys yra kaip gražios dramos personažo (nāyikā-nayanānvitā). Ji yra gražusis dramos personažas (nāyikā). Ji brangi dramos personažui Kṛṣṇai (nāyaka-prītā). Ji teikia džiaugsmą dramos personažui Kṛṣṇai (nāyakānanda-rūpiṇī).

Tekstas 70

śeṣā śeṣavatī śeṣa-
rūpiṇī jagad-ambikā 
gopāla-pālikā māyā 
jāyānandapradā tathā

Ji atsirėmusi į Viešpatį Śeṣą (śeṣā, śeṣavatī, ir śeṣa-rūpiṇī). Ji yra visatos motina (jagad-ambikā), piemenų globėja (gopāla-pālikā), Viešpaties iliuzinė energija (māyā), suteikianti pergalės džiaugsmą (jāyānandapradā).

Tekstas 71

kumārī yauvanānandā 
yuvatī gopa-sundarī 
gopa-mātā jānakī ca 
janakānanda-kāriṇī

Ji yra jauna mergina (kumārī ir yuvatī), kupina jaunystės džiaugsmo (yauvanānandā), gražioji gopė (gopa-sundarī), gopų motina (gopa-mātā), karaliaus Janakos dukra (jānakī), mergina, suteikianti džiaugsmo karaliui Janakai (janakānanda-kāriṇī).

Tekstas 72

kailāsa-vāsinī rambhā 
vairāgyākula-dīpikā 
kamalā-kānta-gṛhinī 
kamalā kamalālayā

Ji yra deivė, gyvenanti ant Kailāsos kalno (kailāsa-vāsinī). Ji yra apsarā Rambhā (rambhā). Ji yra spindintis atsižadėjimo šviestuvas (vairāgyākula-dīpikā). Ji Viešpaties Nārāyaṇos žmona (kamalā-kānta-gṛhinī). Ji yra sėkmės deive (kamalā), ir buveinė, kur gyvena sėkmės deivė (kamalālayā).

Tekstas 73

trailokya-mātā jagatām 
adhiṣṭhātrī priyāmbikā 
hara-kāntā hara-ratā 
harānanda-pradāyinī

Ji yra trijų pasaulių motina (trailokya-mātā), vyraujanti visatų dievybė (jagatām adhiṣṭhātrī), mylimoji (priyā), motina (ambikā), Viešpaties Śivos mylimoji (hara-kāntā ir hara-ratā), Ji suteikia palaimą Viešpačiui Śivai (harānanda-pradāyinī).

Tekstas 74

hara-patnī hara-prīta 
hara-tośaṇa-tatparā 
hareśvarī rāma-ratā 
rāmā rāmeśvarī ramā

Ji yra Viešpaties Śivos žmona (hara-patnī), Viešpaties Śivos mylimoji (hara-prītā), atsidavusi patenkinti Viešpatį Śivą (hara-tośaṇa-tatparā), Viešpaties Śivos karalienė (hareśvarī), Viešpaties Rāmos mylimoji (rāma-ratā ir rāmā), Viešpaties Rāmos karalienė (rāmeśvarī).

Tekstas 75

śyāmalā citra-lekhā ca
tathā bhuvana-mohinī 
su-gopī gopa-vanitā 
gopa-rājya-pradā śubhā

Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (śyāmalā), nuostabiai graži (citra-lekhā), apžavinti visus tris pasaulius (bhuvana-mohinī), gražioji gopė (su-gopī ir gopa-vanitā), ji duoda gopams karalystę (gopa-rājya-pradā) ir yra graži (śubhā).

Tekstas 76

aṅgāvapūrṇā māheyī 
matsya-rāja-sutā satī 
kaumārī nārasiṁhī ca
vārāhī nava-durgikā

Ji yra graži (aṅgāvapūrṇā), žemės karalienė (māheyī), Matsyarājos dukra (matsya-rāja-sutā), šventoji (satī), jauna mergaitė (kaumārī), Viešpaties Nṛsiṁhos mylimoji sėkmės deivė (nārasiṁhī), Viešpaties Varāhos mylimoji (vārāhī), devynių Durgų motina (nava-durgikā).

Tekstas 77

cañcalā cañcalāmodā 
nārī bhuvana-sundarī 
dakṣa-yajña-harā dākṣī 
dakṣa-kanyā su-locanā

Ji yra nepastovi (cañcalā ir cañcalāmodā), atrodo kaip žemiška mergaitė (nārī), pati gražiausia mergina pasaulyje (bhuvana-sundarī), ji sustabdė Dakṣos yajñą (dakṣa-yajña-harā), ji yra Dakṣos dukra (dākṣī ir dakṣa-kanyā), jos akys grazios (su-locanā).

Tekstas 78

rati-rūpā rati-prītā 
rati-śreṣṭhā rati-pradā 
ratir lakṣmaṇa-geha-sthā 
virajā bhuvaneśvarī

Ji yra graži (rati-rūpā), žavinga (rati-prītā ir rati-pradā), pati žavingiausia (rati-śreṣṭhā), laimė (rati), deivė, apsistojusi Lakṣmaṇo namuose (lakṣmaṇa-geha-sthā), anapus materialaus pasaulio (virajā), karalienė, valdanti pasaulius (bhuvaneśvarī).

Tekstas 79

śaṅkhāspadā harer jāyā 
jāmātṛ-kula-vanditā 
bakulā bakulāmoda-
dhāriṇī yamunā jayā

Ji turi nesuskaičiuojamas transcendentines buveines (śaṅkhāspadā). Ji yra Viešpaties Hari žmona (harer jāyā). Ją garbina jos vyro šeimos nariai (jāmātṛ-kula-vanditā). Ji graži kaip bakulos žiedas (bakulā), kvapni, kaip bakulos žiedas (bakulāmoda-dhāriṇī). Ji yra Yamunos upė (yamunā) ir pergalės deivė (jayā).

Tekstas 80

vijayā jaya-patnī ca
yamalārjuna-bhañjinī 
vakreśvarī vakra-rūpā 
vakra-vīkṣaṇa-vīkṣitā

Ji yra pergalės deivė (vijayā), pergalės Viešpačio žmona (jaya-patnī), to, kuris nuvertė yamalārjunos medžius, mylimoji (yamalārjuna-bhañjinī), sukčių ir apgavikų karalienė (vakreśvarī), grakšti (vakra-rūpā), mergina, kuri moka suktai žvilgčioti (vakra-vīkṣaṇa-vīkṣitā).

Tekstas 81

 

aparājitā jagannāthā 
jagannātheśvarī yatiḥ 
khecarī khecara-sutā 
khecaratva-pradāyinī

Ji nenugalima (aparājitā), visatų karalienė (jagannāthā), ji kontroliuoja visatų karalius (jagannātheśvarī), atsižadėjusi (yati), deivė, gyvenanti dangiškuose pasauliuose (khecarī khecara-sutā), ji nuveda kitus į dangiškus pasaulius (khecaratva-pradāyinī).

Tekstas 82

viṣṇu-vakṣaḥ-sthala-sthā ca
viṣṇu-bhāvana-tatparā 
candra-koṭi-sugātrī ca
candrānana-manoharī

Ji prigludusi prie Viešpaties Viṣṇu krūtinės (viṣṇu-vakṣaḥ-sthala-sthā) ir panirusi meditacijoje į Viešpatį Viṣṇu (viṣṇu-bhāvana-tatparā). Ji graži kaip milijonai mėnulių (candra-koṭi-sugātrī), o jos gražus veidas panašus į mėnulį (candrānana-manoharī).

Tekstas 83

sevā-sevyā śivā kṣemā 
tathā kṣema-kārī vadhūḥ
yādavendra-vadhūḥ sevyā 
śiva-bhaktā śivānvitā

Jai reikia tarnauti su atsidavimu. Ji Viešpaties Śivos mylimoji (śivā). Ji yra kantrybė (kṣemā), kantri (kṣema-kārī), graži mergina (vadhū), Yādavų karaliaus žmona (yādavendra-vadhū), pasiaukojimo tarnystės objektas (sevyā), didis Viešpaties Śivos bhaktas (śiva-bhaktā), Viešpaties Śivos palydovė (śivānvitā).

Tekstas 84

kevalā niṣphalā sūkṣmā 
mahā-bhīmābhayapradā 
jīmūta-rūpā jaimūtī 
jitāmitra-pramodinī

Ji yra laisva (kevalā), be karmos vaisių (niṣphalā), subtili (sūkṣmā), gelianti baimę (mahā-bhīmā), duodanti bebaimiškumą (abhayapradā), palaikytoja (jīmūta-rūpā), Viešpaties Viṣṇu mylimoji (jaimūtī), mergina, džiuginanti Viešpatį Viṣṇu (jitāmitra-pramodinī).

Tekstas 85

gopāla-vanitā nandā 
kulajendra-nivāsinī 
jayantī yamunāṅgī ca
yamunā-toṣa-kārinī

Ji yra Viešpaties Gopālos mylimoji (gopāla-vanitā), brangi karaliui Nandai (nandā), kilnios kilmės (kulajā), karaliaus rūmų gyventoja (indra-nivāsinī), šlovinga (jayantī), mergina, gyvenanti prie Yamunos (yamunāṅgī), mergina, patenkinanti Yamuną (yamunā-toṣa-kārinī).

Tekstas 86

kali-kalmaṣa-bhaṅgā ca
kali-kalmaṣa-nāśinī 
kali-kalmaṣa-rūpā ca
nityānanda-karī kṛpā

Ji sunaikina Kali-yugos nuodėmes (kali-kalmaṣa-bhaṅgā ir kali-kalmaṣa-nāśinī). Ji patyrusiai džiaugiasi ginčų žaidimais su Viešpačiu Kṛṣṇa (kali-kalmaṣa-rūpā). Ji suteikia Viešpačiui Kṛṣṇai amžiną palaimą (nityānanda-karī). Ji yra įkūnyta malonė (kṛpā).

Tekstas 87

kṛpāvatī kulavatī 
kailāsācala-vāsinī 
vāma-devī vāma-bhāgā 
govinda-priya-kāriṇī

Ji yra gailestinga (kṛpāvatī), gimusi labai kilnioje ir garbingoje šeimoje (kulavatī), deivė, gyvenanti ant Kailāsos kalno (kailāsācala-vāsinī), graži (vāma-devī ir vāma-bhāgā), džiuginanti Viešpatį Govindą (govinda-priya-kāriṇī).

Tekstas 88

nagendra-kanyā yogeśī 
yoginī yoga-rūpiṇī 
yoga-siddhā siddha-rūpā 
siddha-kṣetra-nivāsinī

Ji yra Nāgarājos dukra (nagendra-kanyā), jogos karalienė (yogeśī), praktikuojanti jogą (yoginī), įkūnyta joga (yoga-rūpiṇī), jogos tobulybė (yoga-siddhā), ikūnyta jogos tobulybė (siddha-rūpā), ji gyvena šventoje vietoje (siddha-kṣetra-nivāsinī).

Tekstas 89

kṣetrādhiṣṭhātṛ-rūpā ca
kṣetrātītā kula-pradā 
keśavānanda-dātrī ca
keśavānanda-dāyinī

Ji yra šventų vietų vyraujanti Dievybė (kṣetrādhiṣṭhātṛ-rūpā), anapus visų šio pasaulio vietų (kṣetrātītā), gimusi kilnioje šeimoje (kula-pradā), suteikia laimę Viešpačiui Keśavai (keśavānanda-dātrī ir keśavānanda-dāyinī).

Tekstas 90

keśavā keśava-prītā 
keśavī keśava-priyā 
rāsa-krīḍā-karī rāsa-
vāsinī rāsa-sundarī

Ji yra Viešpaties Keśavos mylimoji (keśavā, keśava-prītā, keśavī, ir keśava-priyā), besimėgaujanti rāsos šokio žaidimais (rāsa-krīḍā-karī), ta, kurie lieka rāsos šokio arenoje (rāsa-vāsinī), gražioji rāsos šokio mergina (rāsa-sundarī).

Tekstas 91

gokulānvita-dehā ca
gokulatva-pradāyinī 
lavaṅga-nāmnī nāraṅgī 
nāraṅga-kula-maṇḍanā

Ji gyvena Gokuloje (gokulānvita-dehā), leidžia kitiems gyventi Gokuloje (gokulatva-pradāyinī), jos vardas gražus kaip lavaṅghos žiedas (lavaṅga-nāmnī), žavinti mergina (nāraṅgī), transcendentiškas Kṛṣṇos meilės žaidimų papuošalas (nāraṅga-kula-maṇḍanā).

Tekstas 92

elā-lavaṅga-karpūra-
mukha-vāsa-mukhānvitā 
mukhyā mukhya-pradā mukhya-
rūpā mukhya-nivāsinī

Ji pasitepusi elā, lavaṅga, karpūra ir daugybe kitų kvepalų (elā-lavaṅga-karpūra-mukha-vāsa-mukhānvitā), labiausiai išaukštinta iš visų jaunų merginų (mukhyā), suteikia vertingiausią dalyką (mukhya-pradā), turi pačią gražiausią formą (mukhya-rūpā), gyvena geriausioje buveinėje (mukhya-nivāsinī).

Tekstas 93

nārāyaṇī kripātītā 
karuṇāmaya-kāriṇī 
kāruṇyā karuṇā karṇā 
gokarṇā nāga-karṇikā

Ji yra Viešpaties Nārāyaṇos mylimoji (nārāyaṇī). Ji labiausiai gailestinga (kṛpātītā, karuṇāmaya-kāriṇī, kāruṇyā, ir karuṇā). Ji yra šventoji vieta Gokarṇa (gokarṇā), Karṇa (karṇā), ir Nāga-karṇikā (nāga-karṇikā).

Tekstas 94

sarpiṇī kaulinī kṣetra-
vāsinī jagad-anvayā 
jaṭilā kuṭilā nīlā 
nīlāmbaradharā śubhā

Ji yra grakšti (sarpiṇī), gimusi kilnioje šeimoje (kaulinī), šventų vietų gyventoja (kṣetra-vāsinī), visatų motina (jagad-anvayā), asketiška (jaṭilā), sukta (kuṭilā), graži (nīlā ir śubhā), apsirengusi mėlynais drabužiais (nīlāmbaradharā).

Tekstas 95

nīlāmbara-vidhātrī ca
nīlakaṇṭha-priyā tathā
bhaginī bhāginī bhogyā 
kṛṣṇa-bhogyā bhageśvarī

Ji apsirengusi mėlynais rūbais (nīlāmbara-vidhātrī). Ji yra Viešpaties Śivos mylimoji (nīlakaṇṭha-priyā). Ji yra graži (bhaginī, bhāginī, ir bhogyā), Viešpaties Kṛṣṇos laimė (kṛṣṇa-bhogyā), transcendentinių turtų karalienė (bhageśvarī).

Tekstas 96

baleśvarī balārādhyā 
kāntā kānta-nitambinī 
nitambinī rūpavatī 
yuvatī kṛṣṇa-pīvarī

Ji yra Viešpaties Balarāmos karalienė (baleśvarī), ją garbina Viešpats Balarāma (balārādhyā), graži (kāntā ir rūpavatī), turinti gražius klubus (kānta-nitambinī ir nitambinī), jauna (yuvatī), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-pīvarī).

Tekstas 97

vibhāvarī vetravatī 
saṅkaṭā kuṭilālakā 
nārāyaṇa-priyā śalilā 
sṛkkaṇī-parimohitā

Ji yra įsimylėjusi (vibhāvarī). Ji laiko lazdelę (vetravatī). Ji yra liekna (saṅkaṭā). Jos plaukai garbanoti (kuṭilālakā). Ji yra Viešpaties Nārāyaṇos mylimoji (nārāyaṇa-priyā). Ji gyvena ant kalno (śalilā). Savo lūpų judesiais ji sužavi Viešpatį Kṛṣṇą (sṛkkaṇī-parimohitā).

Tekstas 98

dṛk-pāta-mohitā prātar-
āśinī navanītikā 
navīnā nava-nārī ca
nāraṅga-phala-śobhitā

Savo žvilgsniu ji sužavi Viešpatį Kṛṣṇą (dṛk-pāta-mohitā). Ji anksti valgo pusryčius (prātar-āśinī) ir plaka sviestą (navanītikā). Ji yra jauna (navīnā nava-nārī), ir ji skaisti kaip nāraṅgos vaisius (ca nāraṅga-phala-śobhitā).

Tekstas 99

haimī hema-mukhī candra-
mukhī śaśi-su-śobhanā 
ardha-candra-dharā candra-
vallabhā rohiṇī tamiḥ

Ji spindi kaip auksas (haimī). Jos veidas auksaspalvis (hema-mukhī). Jos veidas kaip mėnuo (candra-mukhī). Ji graži kaip mėnulis (śaśi-su-śobhanā), kaip grakštus Pusmėnulis (ardha-candra-dharā), brangi į mėnulį panašiam Kṛṣṇai (candra-vallabhā), graži jauna mergina (rohiṇī), ir skaisti naktį (tami).

Tekstas 100

timiṅgla-kulāmoda-
matsya-rūpāṅga-hāriṇī 
kāraṇī sarva-bhūtānāṁ
kāryātītā kiśoriṇī

Ji tapo Viešpaties Matsyos mylimaja ir džiugino timiṅgilas (timiṅgla-kulāmoda-matsya-rūpāṅga-hāriṇī). Ji yra visų gyvų esybių motina (kāraṇī sarva-bhūtānāṁ). Ji yra anapus visų materialių pareigų (kāryātītā). Ji yra graži jauna mergaitė (kiśoriṇī).

Tekstas 101

kiśora-vallabhā keśa-
kārikā kāma-kārikā 
kāmeśvarī kāma-kalā 
kālindī-kūla-dīpikā

Ji yra jaunoji Kṛṣṇos mylimoji (kiśora-vallabhā). Jos plaukai gražūs (keśa-kārikā). Ji yra aistringa (kāma-kārikā), meilės žaidimų karalienė (kāmeśvarī), patyrusi meilės žaidimuose (kāma-kalā), šviesa, skaisčiai nušviečianti Yamunos pakrantes (kālindī-kūla-dīpikā).

Text 102

kalindatanayā-tīra-
vāsinī tīra-gehinī 
kādambarī-pāna-parā
kusumāmoda-dhāriṇī

Ji įsikūrė prie Yamunos upės krantų (kalindatanayā-tīra-vāsinī ir tīra-gehinī). Ji mėgsta gerti kādambarī nektarą (kādambarī-pāna-parā). Ji kvepia daugeliu gėlių (kusumāmoda-dhāriṇī).

Tekstas 103

kumudā kumudānandā 
kṛṣṇeśī kāma-vallabhā 
tarkālī vaijayantī ca
nimba-dāḍima-rūpiṇī

Ji yra tarsi kumudos gėlė (kumudā). Jai patinka kumudos žiedai (kumudānandā). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos karalienė (kṛṣṇeśī), ir aistringa mylimoji (kāma-vallabhā). Ji yra patyrusi logikė (tarkālī). Ji yra šlovinga (vaijayantī). Jos pavidalas yra tarsi nimbo ar granato medis (nimba-dāḍima-rūpiṇī).

Tekstas 104

bilva-vṛkṣa-priyā kṛṣṇām-
barā bilvopama-stanī 
bilvātmikā bilva-vapur
bilva-vṛkṣa-nivāsinī

Ji mėgsta bilvos medžius (bilva-vṛkṣa-priyā). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos papuošimas (kṛṣṇāmbarā). Jos krūtys yra tarsi bilvos vaisiai (bilvopama-stanī). Jos pavidalas yra kaip bilvos medis (bilvātmikā ir bilva-vapuḥ). Ji būna po bilvos medžiu (bilva-vṛkṣa-nivāsinī).

Tekstas 105

tulasī-toṣikā taiti-
lānanda-paritoṣikā 
gaja-muktā mahā-muktā
mahā-mukti-phala-pradā

Ji patenkina tulasī (tulasī-toṣikā). Ji patenkinta Taitilānanda (taitilānanda-paritoṣikā). Ji pasipuošusi gaja perlais (gaja-muktā, mahā-muktā, ir mahā-mukti-phala-pradā).

Tekstas 106

anaṅga-mohinī śakti-
rūpā śakti-svarūpinī 
pañca-śakti-svarūpā ca
śaiśavānanda-kārinī

Ji žavi ir aistringa (anaṅga-mohinī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos transcendentinė galia (śakti-rūpā ir śakti-svarūpinī). Ji yra penkių transcendentinių galių personifikacija (pañca-śakti-svarūpā). Ji kupina jaunystės džiaugsmo (śaiśavānanda-kārinī).

Tekstas 107

gajendra-gāminī śyāma-
latānaṅga-latā tathā
yoṣit-śakti-svarūpā ca
yoṣid-ānanda-kāriṇī

Ji grakšti kaip dramblys (gajendra-gāminī). Ji žydintis grožio vijoklis (śyāma-latā) ir žydintis aistringų troškimų vijoklis (anaṅga-latā). Ji yra moteriškos galios įsikūnijimas (yoṣit-śakti-svarūpā) ir moteriška palaima (yoṣid-ānanda-kāriṇī).

Tekstas 108

prema-priyā prema-rūpā 
premānanda-taraṅgiṇī 
prema-hārā prema-dātrī 
prema-śaktimayī tathā

Ji aistringai myli Viešpatį Kṛṣṇą (prema-priyā). Ji yra transcendentinės meilės pavidalas (prema-rūpā). Ji yra vandenynas, kupinas transcendentinės meilės bangų (premānanda-taraṅgiṇī). Ji suteikia transcendentinę meilę (prema-hārā ir prema-dātrī). Ji kupina transcendentinės meilės galios (prema-śaktimayī).

Tekstas 109

kṛṣṇa-premavatī dhanyā 
kṛṣṇa-prema-taraṅgiṇī 
prema-bhakti-pradā premā 
premānanda-taraṅgiṇī

Ji myli Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-premavatī). Ji yra sėkminga (dhanyā). Ji yra vandenynas, kupinas meilės Viešpačiui Kṛṣṇai bangų (kṛṣṇa-prema-taraṅgiṇī). Ji suteikia meilės pasiaukojimo tarnystę (prema-bhakti-pradā). Ji yra transcendentinė meilė (premā). Ji yra vandenynas, kupinas transcendentinės meilės palaimos bangų (premānanda-taraṅgiṇī).

Tekstas 110

prema-krīḍā-parītāṅgī 
prema-bhakti-taraṅgiṇī 
premārtha-dāyiṇī sarva-
śvetā nitya-taraṅgiṇī

Jos kūnas kupinas meilės žaismingumo (prema-krīḍā-parītāṅgī). Ji yra vandenynas, kupinas meilės pasiaukojimo tarnystės bangų (prema-bhakti-taraṅgiṇī). Ji suteikia didį transcendentinės meilės turtą (premārtha-dāyiṇī). Ji yra blyškios spalvos (sarvaśvetā) ir ji yra amžinybės vandenynas (nitya-taraṅgiṇī).

Tekstas 111

hāva-bhāvānvitā raudrā 
rudrānanda-prakāśinī 
kapilā śṛṅkhalā keśa-
pāśa-sambandhinī ghaṭī

Ji patyrusiai flirtuoja su Viešpačiu Kṛṣṇa (hāva-bhāvānvitā). Ji yra Viešpaties Śivos mylimoji (raudrā). Ji teikia džiaugsmą Viešpačiui Śivai (rudrānanda-prakāśinī). Ji yra šviesi (kapilā). Ji yra pančiai, surišantys Viešpatį Kṛṣṇą (śṛṅkhalā). Ji rūpestingai supina savo plaukus (keśa-pāśa-sambandhinī). Ji neša ąsotį (ghaṭī).

Tekstas 112

kuṭīra-vāsinī dhūmrā 
dhūmra-keśā jalodarī 
brahmāṇḍa-gocarā brahma-
rūpiṇī bhāva-bhāvinī

Ji gyvena miško namelyje (kuṭīra-vāsinī). Ji yra Deivė Durgā (dhūmrā). Jos plaukai tamsūs kaip dūmai (dhūmra-keśā). Ji gyvena pieno vandenyne (jalodarī). Ji nužengė į materialų pasaulį (brahmāṇḍa-gocarā). Jos pavidalas yra dvasinis (brahma-rūpiṇī). Ji kupina transcendentinės meilės (bhāva-bhāvinī).

Tekstas 113

saṁsāra-nāśinī śaivā 
śaivalānanda-dāyinī 
śiśirā hema-rāgāḍbyā 
megha-rūpāti-sundarī

Ji sunaikina pasikartojančių gimimų ir mirčių ratą (saṁsāra-nāśinī). Ji yra Viešpaties Śivos mylimoji (śaivā). Ji skleidžia malonų śaivalos kvapą (śaivalānanda-dāyinī). Ji maloniai gaivi (śiśirā), jos gymis aukso spalvos (hema-rāgāḍbyā), Jos pavidalas šlovingas kaip debesis (megha-rūpā), ir ji labai graži (ati-sundarī).

Tekstas 114

manoramā vegavatī 
vegāḍhyā veda-vādinī 
dayānvitā dayādhārā 
dayā-rūpā susevinī

Ji yra graži (manoramā), greita (vegavatī ir vegāḍhyā), iškalbinga kai sako Vedas (veda-vādinī), gailestinga (dayānvitā, dayādhārā, ir dayā-rūpā), tinkamas pasiaukojimo tarnystės objektas (susevinī).

Tekstas 115

kiśora-saṅga-samsargā 
gaura-candrānanā kalā 
kalādhinātha-vadanā 
kalānāthādhirohiṇī

Ji susitinka su jaunuoju Kṛṣṇa (kiśora-saṅga-samsargā), Jos veidas yra spindintis mėnulis (gaura-candrānanā), ji yra Pusmėnulis (kalā), jos veidas yra mėnulio pilnatis (kalādhinātha-vadanā), ji šlovinga kaip mėnulio pilnatis (kalānāthādhirohiṇī).

Tekstas 116

virāga-kuśalā hema-
piṅgalā hema-maṇḍanā 
bhāṇḍīra-tālavana-gā 
kaivartī pīvarī śukī

Ji yra atsižadėjusi (virāga-kuśalā), jos kūno spalva yra auksinė (hema-piṅgalā), Ji pasipuošusi auksiniais papuošalais (hema-maṇḍanā), Ji vaikšto į Bhāṇḍīravaną ir Tālavaną (bhāṇḍīra-tālavana-gā), ji pagauna žuvį, kuri yra Kṛṣṇa (kaivartī), ji yra jauna graži mergaitė (pīvarī), ji yra grakšti (śukī).

Tekstas 117

śukadeva-guṇātītā 
śukadeva-priyā sakhī 
vikalotkarṣiṇī koṣā 
kauṣeyāmbara-dhāriṇī

Jos dorybės pranoksta Śukadevos Gosvāmio galią jas aprašyti (śukadeva-guṇātītā), Ji brangi Śukadevai Gosvāmiui (śukadeva-priyā), ji yra draugiška (sakhī), ji pakelia puolusius ir nelaimingus (vikalotkarṣiṇī), Ji yra transcendentinių turtų lobynas (koṣā), ir ji rengiasi elegantiškais šilkiniais drabužiais (kauṣeyāmbara-dhāriṇī).

Tekstas 118

koṣāvarī koṣa-rūpā 
jagad-utpatti-kārikā 
sṛṣṭi-sthiti-karī saṁhā-
riṇī saṁhāra-kāriṇī

Ji yra transcendentinių vertybių lobynas (koṣāvarī ir koṣa-rūpā), visatos motina (jagad-utpatti-kārikā), visatų kūrėja ir palaikytoja (sṛṣṭi-sthiti-karī), visatų naikintoja (saṁhāriṇī ir saṁhāra-kāriṇī).

Tekstas 119

keśa-śaivala-dhātrī ca
candra-gātrī su-komalā 
padmāṅgarāga-samrāgā 
vindhyādri-parivāsiṇī

Jos plaukai tamsi; samanų spalvos (keśa-śaivala-dhātrī), o jos kūno dalys yra tarsi mėnuliai (candra-gātrī). Ji labai švelni ir delikati (su-komalā), Ji naudoja lotosų kosmetiką (padmāṅgarāga-samrāgā), o jos namai Vindhyos kalnuose (vindhyādri-parivāsiṇī).

Tekstas 120

 

vindhyālayā śyāma-sakhī 
sakhī saṁsāra-rāgiṇī 
bhūtā bhaviṣyā bhavyā ca
bhavya-gātrā bhavātigā

Jos namai Vindhyos kalnuose (vindhyālayā), ji yra artima Viešpaties Kṛṣṇos draugė (śyāma-sakhī), ji draugiška (sakhī), myli pasaulį (saṁsāra-rāgiṇī), egzistavo praeityje (bhūtā), amžinai egzistuos ateityje (bhaviṣyā) ir egzistuoja dabartyje (bhavyā). Jos kūno dalys yra gražios (bhavya-gātrā), o ji yra anapus besikartojančių gimimų ir mirčių pasaulio (bhavātigā).

Tekstas 121

bhava-nāśānta-kāriṇy ā-
kāśa-rūpā su-veśinī 
rati-raṅga-parityāgā 
rati-vegā rati-pradā

Ji padaro galą besikartojantiems gimimui ir mirčiai (bhava-nāśānta-kāriṇī), Jos pavidalas yra dvasinis ir subtilus (ākāśa-rūpā), Ji yra gražiai apsirengusi (su-veśinī), Ji paliko meilės žaidimų areną (rati-raṅga-parityāgā), Ji mėgaujasi meilės žaidimų palaima (rati-vegā ir rati-pradā).

Tekstas 122

tejasvinī tejo-rūpa 
kaivalya-patha-dā śubhā 
mukti-hetur mukti-hetu-
laṅghinī laṅghana-kṣamā

Ji yra skaisti ir galinga (tejasvinī ir tejo-rūpa), suteikia išsivadavimo kelią (kaivalya-patha-dā), graži (śubhā), ji išsivadavimo priežastis (mukti-hetur), ji peršoka išsivadavimą (mukti-hetu-laṅghinī), ji pakanti įžeidimams (laṅghana-kṣamā).

Tekstas 123

viśāla-netrā vaisālī 
viśāla-kula-sambhavā 
viśāla-gṛha-vāsā ca
viśāla-vadarī ratiḥ

Jos akys didelės (viśāla-netrā), ji kilusi išaukštintoje šeimoje (vaisālī, viśāla-kula-sambhavā, viśāla-gṛha-vāsā, ir viśāla-vadarī), ji yra personifikuota transcendentinė laimė (rati).

Tekstas 124

bhakty-atītā bhakta-gatir
bhaktikā śiva-bhakti-dā 
śiva-śakti-svarūpā ca
śivārdhāṅga-vihāriṇī

Tarnaudamas jai žmogus įveikia besikartojančių gimimų ir mirčių pasaulį (bhakty-atītā), ji yra pasiaukojimo tarnystės tikslas (bhakta-gati), ji yra pasiaukojimo tarnystė (bhaktikā), ji suteikia palankią pasiaukojimo tarnystę (śiva-bhakti-dā), ji yra palankioji Viešpaties galia (śiva-śakti-svarūpā), ji mėgaujasi žaidimais kaip mylimoji, kuri yra palaunkaus Viešpaties kūno pusė (śivārdhāṅga-vihāriṇī).

Tekstas 125

śirīṣa-kusumāmodā 
śirīṣa-kusumojjvalā 
śirīṣa-mṛdhvī śairīṣi 
śirīṣa-kusumākṛtiḥ

Ji kvapni kaip śirīṣos gėlė (śirīṣa-kusumāmodā), skaisti kaip śirīṣos žiedas (śirīṣa-kusumāmodā), minkšta kaip śirīṣos žiedas (śirīṣa-mṛdhvī), šlovinga kaip śirīṣos žiedas (śairīṣi), graži kaip śirīṣos žiedas (śirīṣa-kusumākṛti).

Tekstas 126

vāmāṅga-hāriṇī viṣṇoḥ
śiva-bhakti-sukhānvitā 
vijitā vijitāmodā 
gaganā gaṇa-toṣitā

Ji stovi Viešpaties Viṣṇu kairėje pusėje (vāmāṅga-hāriṇī viṣṇoḥ), ji kupina palankios pasiaukojimo tarnystės laimės (śiva-bhakti-sukhānvitā), Ją nugalėjo Viešpats Kṛṣṇa (vijitā), ji kvapni (vijitāmodā), ji yra dvasinis dangus (gaganā), ji patenkinta savo palydovių (gaṇa-toṣitā).

Tekstas 127

hayāsyā heramba-sutā 
gaṇa-mātā sukheśvarī 
duḥkha-hantrī duḥkha-harā 
sevitepsita-sarvadā

Ji yra Viešpaties Hayagrīvos mylimoji (hayāsyā), Herambos dukra (heramba-sutā), Pusdievių motina (gaṇa-mātā), laimės karalienė (sukheśvarī), kančių naikintoja (duḥkha-hantrī ir duḥkha-harā), deivė, suteikianti viską, ko jos tarnai trokšta (sevitepsita-sarvadā).

Tekstas 128

sarvajñatva-vidhātrī ca
kula-kṣetra-nivāsinī 
lavaṅgā pāṇḍava-sakhī
sakhī-madhya-nivāsinī

Ji suteikia visažinystę (sarvajñatva-vidhātrī). Ji gyvena su savo šeima (kula-kṣetra-nivāsinī). Ji yra lavaṅgos gėlė (lavaṅgā). Ji yra Pāṇḍavų draugė (pāṇḍava-sakhī). Ji gyvena su savo draugėmis (sakhī-madhya-nivāsinī).

Tekstas 129

grāmyā gītā gayā gamyā 
gamanātīta-nirbharā 
sarvāṅga-sundarī gaṅgā 
gaṅgā-jalamayī tathā

Ji gyvea Vrajos kaime (grāmyā). Ją šlovina giesmės (gītā). Ji yra šventas Gayos miestas (gayā). Į ją kreipiasi bhaktai (gamyā). Jos negali pasiekti ne bhaktai (gamanātīta-nirbharā). Visos Jos kūno dalys labai gražios (sarvāṅga-sundarī). Ji yra Ganga (gaṅgā ir gaṅgā-jalamayī).

Tekstas 130

gaṅgeritā pūta-gātrā 
pavitra-kula-dīpikā 
pavitra-guṇa-śīlāḍhyā 
pavitrānanda-dāyinī

Ji yra vadinama Ganga (gaṅgeritā). Jos kūnas yra tyras ir transcendentinis (pūta-gātrā). Ji yra tarsi žvakė, šviečianti tyroje šeimoje (pavitra-kula-dīpikā). Ji yra turtinga savo dorybėmis ir kilniu charakteriu (pavitra-guṇa-śīlāḍhyā). Ji suteikia tyrą transcendentinę palaimą (pavitrānanda-dāyinī).

Tekstas 131

pavitra-guṇa-sīmāḍhyā 
pavitra-kula-dipanī 
kampamānā kaṁsa-harā 
vindhyācala-nivāsinī

Ji yra turtinga labiausiai išaukštintomis tyromis dorybėmis (pavitra-guṇa-sīmāḍhyā). Ji yra žiburys, šviečiantis tyroje šeimoje (pavitra-kula-dipanī). Ji virpa (kampamānā). Ji yra to, kuris nužudė Kaṁsą, mylimoji (kaṁsa-harā). Jos namai yra Vindhyos kalnuose (vindhyācala-nivāsinī).

Tekstas 132

govardhaneśvarī govar-
dhana-hāsyā hayākṛtiḥ 
mīnāvatārā mineśī 
gaganeśī hayā gajī

Ji yra Govardhano kalno karalienė (govardhaneśvarī). Ji šypsosi ant Govardhano kalno (govardhana-hāsyā). Ji yra Viešpaties Haragrīvos mylimoji (hayākṛti ir hayā), taip pat Viešpaties Matsyos mylimoji (mīnāvatārā ir mineśī). Ji yra dvasinio dangaus karalienė (gaganeśī). Ji yra romantiška mergina (gajī).

Text 133

hariṇī hariṇī hāra-
dhāriṇī kanakākṛtiḥ 
vidyut-prabhā vipra-mātā 
gopa-mātā gayeśvarī

Ji graži kaip stirna (hariṇī). Ji žavinga (hariṇī). Ant kaklo Ji dėvi gražius karolius (hāra-dhāriṇī). Jos pavidalas auksinis (kanakākṛti). Ji spindi kaip žaibas (vidyut-prabhā). Ji yra brāhmaṇų motina (vipra-mātā), gopų motina (gopa-mātā), ir Gayos karalienė (gayeśvarī).

Tekstas 134

gaveśvarī gaveśī ca
gavīśi gavi-vāsinī 
gati-jñā gīta-kuśalā 
danujendra-nivāriṇī

Ji yra surabhi karvių karalienė (gaveśvarī, gaveśī, ir gavīśi). Ji gyvena Vrajoje, piemenų kaime (gavi-vāsinī). Ji žino tikrąjį gyvenimo tikslą (gati-jñā). Jos šlovė giedama gražiose dainose (gīta-kuśalā). Ji sustabdė demonų karalių (danujendra-nivāriṇī).

Tekstas 135

nirvāṇa-dātrī nairvāṇī 
hetu-yuktā gayottarā 
parvatādhinivāsā ca
nivāsa-kuśalā tathā

Ji suteikia išsivadavimą (nirvāṇa-dātrī). Ji yra išsivadavusi (nairvāṇī). Ji yra patyrusi logikė (hetu-yuktā). Ji yra Gayos karalienė (gayottarā). Ji gyvena ant kalno (parvatādhinivāsā). Ji suteikia grožį ir palankumą savo namams (nivāsa-kuśalā).

Tekstas 136

sannyāsa-dharma-kuśalā 
sannyāseśī śaran-mukhī 
śarac-candra-mukhī śyāma-
hārā kṣetra-nivāsinī

Ji graži savo atsižadėjimu (sannyāsa-dharma-kuśalā). Ji yra atsižadėjimo karalienė (sannyāseśī). Jo veidas tarsi ruduo (śaran-mukhi). Jos veidas yra rudens mėnulis (śarac-candra-mukhī). Ji yra karoliai, kuriuos nešioja ant kaklo Viešpats Kṛṣṇa (śyāma-hārā). Ji gyvena šventoje vietoje (kṣetra-nivāsinī).

Tekstas 137

vasanta-rāga-samrāgā 
vasanta-vasanākṛtiḥ 
catur-bhujā śaḍ-bhujā 
dvi-bhujā gaura-vigrahā

Vasanta-rāgos melodijos pripildo Ją romantiškų troškimų (vasanta-rāga-samrāgā). Jos pavidalas kupinas pavasariškų troškimų (vasanta-vasanākṛti). Kartais Ji turi keturias rankas (catur-bhujā), o kartais šešias rankas (śaḍ-bhujā). Ji turi dvi rankas (dvi-bhujā), o Jos gymis yra auksinis (gaura-vigrahā).

Tekstas 138

sahasrāsyā vihāsyā ca
mudrāsyā mada-dāyinī 
prāṇa-priyā prāṇa-rūpa 
prāṇa-rūpiṇy apāvṛtā

Ji yra tūkstantgalvio Viešpaties Ananta Śeṣos mylimoji (sahasrāsyā). Ji juokiasi (vihāsyā). Jos veidas labai išraiškingas (mudrāsyā). Ji pripildo Viešpatį Kṛṣṇą romantiškų aistrų (mada-dāyinī). Ji brangesnė Jam nei Jo paties gyvybė (prāṇa-priyā, prāṇa-rūpa, ir prāṇa-rūpiṇī). Ji pasirodo savo bhaktams (apāvṛtā).

Text 139

kṛṣṇa-prītā kṛṣṇa-ratā 
kṛṣṇa-tośaṇa-tat-parā 
kṛṣṇa-prema-ratā kṛṣṇa-
bhaktā bhakta-phala-pradā

Ji patenkina Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-prītā ir kṛṣṇa-ratā). Ji pasišventusi tam, kad patenkinti Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-tośaṇa-tat-parā). Ji myli Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-prema-ratā ir kṛṣṇa-bhaktā). Ji suteikia savo bhaktams jų tarnystės vaisius (bhakta-phala-pradā).

Tekstas 140

kṛṣṇa-premā prema-bhaktā 
hari-bhakti-pradāyinī 
caitanya-rūpā caitanya-
priyā caitanya-rūpiṇī

Ji myli Kṛṣṇą (kṛṣṇa-premā ir prema-bhaktā). Ji suteikia kitiems pasiaukojimą Viešpačiui Kṛṣṇai (hari-bhakti-pradāyinī). Ji yra Viešpaties Caitanyos pavidale (caitanya-rūpā ir caitanya-rūpiṇī). Ji brangi Viešpačiui Caitanyai (caitanya-priyā).

Tekstas 141

ugra-rūpā śiva-kroḍā 
kṛṣṇa-kroḍā jalodarī 
mahodarī mahā-durga-
kāntāra-sustha-vāsiṇī

Ji apreiškia siaubingą Durgā-devī pavidalą (ugra-rūpā), kai ji sėdi ant Viešpaties Śivos kelių (śiva-kroḍā). Ji sėdi ant Viešpaties Kṛṣṇos kelių (kṛṣṇa-kroḍā).  Ji ilsisi pieno vandenyne (jalodarī). Ji nužengė į materialų pasaulį (mahodarī). Ji laiminga gyvena dideliame miške, kuris yra tarsi neįveikiama tvirtovė (mahā-durga-kāntāra-sustha-vāsiṇī).

Tekstas 142

candrāvalī candra-keśī 
candra-prema-taraṅgiṇī 
samudra-mathanodbhūtā 
samudra-jala-vāsinī

Ji šlovinga, kaip mėnulių virtinė (candrāvalī ir candra-keśī). Ji yra vandenynas, kurį Śrī Kṛṣṇos mėnulis pripildo meilės bangų (candra-prema-taraṅgiṇī). Ji gimė plakant pieno vandenyną (samudra-mathanodbhūtā) ir ji gyvena pieno vandenyne (samudra-jala-vāsinī).

Tekstas 143

samudrāmṛta-rupā ca
samudra-jala-vāsikā 
keśa-pāśa-ratā nidrā 
kṣudhā prema-taraṅgikā

Jos pavidalas yra nektaro vandenynas (samudrāmṛta-rupā). Ji gyvena pieno vandenyne (samudra-jala-vāsikā). Ji rūpestingai šukuoja savo plaukus (keśa-pāśa-ratā). Ji yra miegas (nidrā), alkis (kṣudhā): ir vandenynas kupinas meilės bangų (prema-taraṅgikā).

Tekstas 144

dūrvā-dala-śyāma-tanur 
dūrvā-dala-tanu-ccbaviḥ 
nāgarā nāgari-rāgā
nāgarānanda-kāriṇī

Jos pavidalas šlovingas kaip dūrvā žolė (dūrvā-dala-śyāma-tanu ir dūrvā-dala-tanu-ccbavi). Ji yra herojaus Kṛṣṇos mylimoji (nāgarā). Ji yra aistringas personažas (nāgari-rāgā). Ji džiugina herojų Kṛṣṇą (nāgarānanda-kāriṇī).

Tekstas 145

nāgarāliṅgana-parā 
nāgarāṅgana-maṅgalā 
ucca-nīcā haimavatī 
priyā kṛṣṇa-taraṅga-dā

Ji nuoširdžiai apkabina herojų Kṛṣṇą (nāgarāliṅgana-parā). Ji laiminga, apkabinusi herojų Kṛṣṇą (nāgarāṅgana-maṅgalā). Ji yra labai nuolanki (ucca-nīcā). Ji yra deivė Pārvatī (haimavatī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (priyā). Ji yra vandenynas kupinas meilės bangų Viešpačiui Kṛṣṇai (kṛṣṇa-taraṅga-dā).

Tekstas 146

premāliṅgana-siddhāṅgī 
siddhā sādhya-vilāsikā 
maṅgalāmoda-jananī 
mekhalāmoda-dhāriṇī

Jos kūnas žino kaip meiliai apkabinti Viešpatį Kṛṣṇą (premāliṅgana-siddhāṅgī). Ji yra tobula (siddhā). Ji mėgaujasi transcendentiniais žaidimais (sādhya-vilāsikā). Ji yra palankumo ir palaimos motina (maṅgalāmoda-jananī). Ji dėvi šlovingą diržą ir pasikvėpinusi saldžiais kvepalais (mekhalāmoda-dhāriṇī).

Tekstas 147

ratna-mañjīra-bhūṣāṅgī 
ratna-bhūṣaṇa-bhūṣaṇā 
jambāla-mālikā kṛṣṇa-
prāṇā prāṇa-vimocanā

Jos kūnas papuoštas skambančiais brangakmenių papuošalais (ratna-mañjīra-bhūṣāṅgī). Ji yra papuošalas, kuris puošia Jos brangakmenių papuošalus (ratna-bhūṣaṇa-bhūṣaṇā). Ji dėvi ketakī žiedų girliandą (jambāla-mālikā). Viešpats Kṛṣṇa yra Jos gyvybės oras (kṛṣṇa-prāṇā). Ji atidavė savo gyvybę Viešpačiui Kṛṣṇai (prāṇa-vimocanā).

Tekstas 148

satya-pradā satyavatī 
sevakānanda-dāyikā 
jagad-yonir jagad-bījā 
vicitra-maṇi-bhūṣaṇā

Ji yra ištikima tiesai (satya-pradā ir satyavatī). Ji suteikia pasiaukojimo tarnystės palaimą (sevakānanda-dāyikā). Ji yra visatos motina (jagad-yoni ir jagad-bījā). Ji pasipuošusi nuostabiais spalvingais brangakmeniais (vicitra-maṇi-bhūṣaṇā).

Tekstas 149

rādhā-ramaṇa-kāntā ca
rādhyā rādhana-rūpiṇī 
kailāsa-vāsinī kṛṣṇa-
prāṇa-sarvasva-dāyinī

Ji yra Viešpaties Rādhāramaṇo mylimoji (rādhā-ramaṇa-kāntā), tobulas garbinimo objektas (rādhyā), pasiaukojimo tarnystės įsikūnijimas (rādhana-rūpiṇī). Ji gyvena ant Kailāso kalno (kailāsa-vāsinī). Ji pašventė savo gyvenimą ir viską, ką turi Viešpačiui Kṛṣṇai (kṛṣṇa-prāṇa-sarvasva-dāyinī).

Tekstas 150

kṛṣṇāvatāra-niratā 
kṛṣṇa-bhakta-phalārthinī
yācakāyācakānanda-
kāriṇī yācakojjvalā

Ji su pasišventimu tarnauja Viešpaties Kṛṣṇos inkarnacijoms (kṛṣṇāvatāra-niratā). Ji suteikia Viešpaties Kṛṣṇos bhaktams jų tarnystės rezultatus (kṛṣṇa-bhakta-phalārthinī), ir prašo jie to ar neprašo, Ji suteikia jiems transcendentinę palaimą (yācakāyācakānanda-kāriṇī). Ji šlovingai pasirodo tiems, kurie Jai meldžiasi (yācakojjvalā).

Tekstas 151

hari-bhūṣaṇa-bhuṣāḍhyānanda-yuktārdra-pada-gā 
hai-hai-tāla-dharā thai-thai-
śabda-śakti-prakāśinī

Ji pasipuošusi papuošalais, kurie puošia Viešpaties Hari papuošalus (hari-bhūṣaṇa-bhuṣāḍhyā). Ji yra palaiminga (ānanda-yuktā). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos pusė (ardra-pāda-gā). Ji patyrusiai muša ritmą hai hai (hai-hai-tāla-dharā) ir ritmą thai thai (thai-thai-śabda-śakti-prakāśinī).

Tekstas 152

he-he-śabda-svarupā ca
hi-hi-vākya-viśāradā 
jagad-ānanda-kartrī ca
sāndrānanda-viśāradā

Ji patyrusiai dainuoja „Oh! Oh!" (he-he-śabda-svarupā ir hi-hi-vākya-viśāradā). Ji pripildo visą pasaulį palaimos (jagad-ānanda-kartrī). Ji turi didelę patirtį mėgaujantis intensyvia transcendentine palaima (sāndrānanda-viśāradā).

Tekstas 153

paṇḍitā paṇḍita-guṇā 
paṇḍitānanda-kāriṇī 
paripālana-kartrī ca
tathā sthiti-vinodinī

Ji yra išmintinga ir išsilavinusi (paṇḍitā). Ji turi visas išminčiaus savybes (paṇḍita-guṇā). Ji džiugina išminčius (paṇḍitānanda-kāriṇī). Ji saugo bhaktus (paripālana-kartrī). Ji mėgaujasi transcendentiniais žaidimais savo namuose (sthiti-vinodinī).

Tekstas 154

tathā samhāra-śabdāḍhyā 
vidvaj-jana-manoharā 
viduṣāṁ prīti-jananī 
vidvat-prema-vivardhinī

Ji labai iškalbinga (samhāra-śabdāḍhyā). Ji sužavi išminčius (vidvaj-jana-manoharā). Ji yra išminčių laimės motina (viduṣāṁ prīti-jananī). Ji sustiprina išminčių meilę, kurią jie jaučia Viešpačiui Kṛṣṇai (vidvat-prema-vivardhinī).

Tekstas 155

nādeśī nāda-rūpā ca
nāda-bindu-vidhāriṇī 
śūnya-sthāna-sthitā śūnya-
rūpa-pādapa-vāsinī

Ji yra pasaulių karalienė (nādeśī). Ji yra personifikuota iškalba (nāda-rūpā). Ji labai glaustai sako žodžius kaip lašelius (nāda-bindu-vidhāriṇī). Ji gyvena labai toli anapus materialios kūrinijos (śūnya-sthāna-sthitā). Ji gyvena po medžiu, toli anapus materialios kūrinijos (śūnya- rūpa-pādapa-vāsinī).

Tekstas 156

kārttika-vrata-kartrī ca
vasanā-hāriṇī tathā
jala-śāyā jala-talā
śilā-tala-nivāsinī

Ji atlieka Kārttika-vratos įžadus (kārttika-vrata-kartrī). Ji atima materialius troškimus (vasanā-hāriṇī). Ji gyvena pieno vandenyne (jala-śāyā ir jala-talā) ir ant kalno (śilā-tala-nivāsinī).

Tekstas 157

kṣudra-kīṭāṅga-samsargā 
saṅga-dośa-vināśinī 
koṭi-kandarpa-lāvaṇyā 
kandarpa-koṭi-sundarī

Ji suteikia savo malonę pačioms nereikšmingiausioms esybėms (kṣudra-kīṭāṅga-samsargā). Ji išgydo ligas, gimusias iš sąlyčio su materialia energija (saṅga-doṣa-vināśinī). Ji yra gražesnė už milijonus Kāmadevų (koṭi-kandarpa-lāvaṇyā ir kandarpa-koṭi-sundarī).

Tekstas 158

kandarpa-koṭi-jananī 
kāma-bīja-pradāyinī 
kāma-śāstra-vinodā ca
kāma-śāstra-prakāśinī

Ji yra milijonų Kāmadevų motina (kandarpa-koṭi-jananī). Ji suteikia troškimo sėklą pasiekti Viešpatį Kṛṣṇą (kāma-bīja-pradāyinī). Ji turi didelę patirtį romantiškų meilės žaidimų moksle (kāma-śāstra-vinodā ir kāma-śāstra-prakāśinī).

Tekstas 159

kāma-prakāśikā kāminy 
aṇimādy-aṣṭa-siddhi-dā 
yāminī yāminī-nātha-
vadanā yāminīśvarī

Ji yra romantiška mergina (kāma-prakāśikā ir kāminī). Ji suteikia aštuonias mistines tobulybes, pradedant aṇimā (aṇimādy-aṣṭa-siddhi-dā). Ji kontroliuoja savo jusles (yāminī) ir Ji yra visų susilaikiusių, susitvardžiusių merginų lyderis (yāminī-nātha-vadanā ir yāminīśvarī).

Tekstas 160

yāga-yoga-harā bhukti-
mukti-dātrī hiraṇya-dā 
kapāla-mālinī devī 
dhāma-rūpiṇy apūrva-dā

Ji suteikia Vediškų aukų atnašavimų rezultatus (yāga-yoga-harā). Ji suteikia juslinį pasitenkinimą ir išsivadavimą (bhukti-mukti-dātrī). Ji suteikia auksą (hiraṇya-dā). Kaip Durgā-devī, Ji dėvi kaukolių girliandą (kapāla-mālinī). Ji yra deivė (devī). Jos pavidalas spindintis ir šlovingas (dhāma-rūpiṇī). Ji suteikia tai, ko niekas anksčiau nesuteikdavo (apūrva-dā).

Tekstas 161

kṛpānvitā guṇā gauṇyā 
guṇātīta-phala-pradā 
kuṣmāṇḍa-bhūta-vetāla-
nāśinī śaradānvitā

Ji yra maloninga (kṛpānvitā), kupina dorybių (guṇā) ir pati svarbiausia (gauṇyā). Ji suteikia rezultatus, kurie yra anapus trijų materialios gamtos guṇų (guṇātīta-phala-pradā). Ji nužudo kuṣmaṇḍas, bhūtas ir vetālas (kuṣmāṇḍa-bhūta-vetāla-nāśinī). Ji šlovinga kaip ruduo (śaradānvitā).

Tekstas 162

sītalā śavalā helā 
līlā lāvaṇya-maṅgalā 
vidyārthinī vidyamānā 
vidyā vidyā-svarūpiṇī

Ji maloniai gaivi (sītalā). Ji turi gausybę įvairių dorybių (śavalā). Ji yra laimė (helā) ir žaismingumas (līlā). Ji yra graži ir palanki (lāvaṇya-maṅgalā). Ji yra uoli mokinė (vidyārthinī). ji yra žinoma bhaktams (vidyamānā). Ji yra įkūnytas žinojimas (vidyā ir vidyā-svarūpiṇī).

Tekstas 163

ānvīkṣikī śāstra-rūpā 
śāstra-siddhāṇṭa-kāriṇī 
nāgendrā nāga-mātā ca
krīḍā-kautuka-rūpiṇī

Ji yra logikos mokslas (ānvīkṣikī), įkūnytos Vedos (śāstra-rūpā), Vedų galutinių išvadų mokytoja (śāstra-siddhāṇṭa-kāriṇī), Viešpaties Śeṣos mylimoji (nāgendrā), gyvačių motina (nāga-mātā), ir žaisminga bei laiminga (krīḍā-kautuka-rūpiṇī).

Tekstas 164

hari-bhāvana-śīlā ca
hari-toṣaṇa-tat-parā 
hari-prāṇā hara-prāṇā 
śiva-prāṇā śivānvitā

Ji medituoja į Viešpatį Hari (hari-bhāvana-śīlā), Ji pasišventusi tam, kad patenkintų Viešpatį Hari (hari-toṣaṇa-tat-parā). Ji yra Viešpaties Hari gyvenimas ir siela (hari-prāṇā), Viešpaties Śivos gyvenimas ir siela (hara-prāṇā ir śiva-prāṇā) ir Viešpaties Śivos palydovė (śivānvitā).

Tekstas 165

narakārṇava-saṁhantrī 
narakārṇava-nāśinī 
nareśvarī narātītā 
nara-sevyā narāṅganā

Ji sunaikina pragariškų kančių vandenyną (narakārṇava-saṁhantrī ir narakārṇava-nāśinī). Ji yra žmonių karalienė (nareśvarī), anapus žmonių pasaulio (narātītā), Jai turi tarnauti visi žmonės (nara-sevyā), ji panaši į paprastą žmonių mergaitę (narāṅganā).

Tekstas 166

yaśodānandana-prāṇa-
vallabhā hari-vallabhā 
yaśodānandanāramyā
yaśodānandaneśvarī

Yaśodos sūnui Ji brangesnė už gyvybę (yaśodānandana-prāṇa-vallabhā). Ji brangi Viešpačiui Hari (hari-vallabhā). Ji džiugina Yaśodos sūnų (yaśodānandanāramyā). Ji yra Yaśodos sūnaus karalienė (yaśodānandaneśvarī).

Tekstas 167

yaśodānandanākriḍā 
yaśodā-kroḍa-vāsinī 
yaśodānandana-prāṇā 
yaśodānandanārthadā

Ji mėgaujasi žaidimais su Yaśodos sūnumi (yaśodānandanākriḍā), sėdi Yaśodos sūnui ant kelių (yaśodā-kroḍa-vāsinī), yra Yaśodos sūnaus gyvenimas ir siela (yaśodānandana-prāṇā), išpildo visus Yaśodos sūnaus troškimus (yaśodānandanārthadā).

Tekstas 168

vatsalā kauśalā kālā 
karuṇārṇava-rūpiṇī 
svarga-lakṣmīr bhūmi-
lakṣmīr draupadī pāṇḍava-priyā

Ji yra prielanki (vatsalā), patyrusi (kauśalā), graži (kālā), ir malonės vandenynas (karuṇārṇava-rūpiṇī).  Ji yra dangiški turtai (svarga-lakṣmī) ir žemiška prabanga (bhūmi-lakṣmī). Ji yra Draupadī (draupadī), kuri yra brangi Pāṇḍavams (pāṇḍava-priyā).

Tekstas 169

tathārjuna-sakhī bhaumī 
bhaimī bhīma-kulodvahā 
bhuvanā mohanā kṣīṇā 
pānāsakta-tarā tathā

Ji yra Arjunos draugė (arjuna-sakhī), žemės gyventoja (bhaumī), labai išaukštinta (bhaimī), gimusi išaukštintoje šeimoje (bhīma-kulodvahā), materialaus pasaulio gyventoja (bhuvanā), žavinti (mohanā), liekna (kṣīṇā), mėgstanti betelio riešutus (pānāsakta-tarā).

Tekstas 170

pānārthinī pāna-pātrā 
pāna-pānanda-dāyinī
dugdha-manthana-karmāḍhyā 
dugdha-manthana-tat-parā

Ji prašo betelio riešutų (pānārthinī), yra Viešpaties Śrī Kṛṣṇos betelio puodelis (pāna-pātrā), suteikia laimę kramtant betelio riešutą (pāna-pānanda-dāyinī). Ji pareigingai plaka pieną (dugdha-manthana-karmāḍhyā ir dugdha-manthana-tat-parā).

Tekstas 171

dadhi-bhāṇḍārthinī kṛṣṇa-
krodhinī nandanāṅganā 
ghṛta-liptā takra-yuktā 
yamunā-pāra-kautukā

Viešpats Kṛṣṇa prašo jos jogurto puodynės (dadhi-bhāṇḍārthinī). Ji supyksta ant Kṛṣṇos (kṛṣṇa-krodhinī). Ji yra labai džiaugsminga mergina (nandanāṅganā), išsitepusi ghi (ghṛta-liptā), nešanti pasukas (takra-yuktā), ir trokštanti persikelti į kitą Yamunos krantą (yamunā-pāra-kautukā).

Tekstas 172

vicitra-kathakā kṛṣṇa-
hāsya-bhāṣaṇa-tat-parā 
gopāṅganāveṣṭitā ca
kṛṣṇa-saṅgārthinī tathā

Ji kalba nuostabiais ir spalvingais žodžiais (vicitra-kathakā). Jos žodžiai šaiposi iš Kṛṣṇos (kṛṣṇa-hāsya-bhāṣaṇa-tat-parā). Ją supa gopės (gopāṅganāveṣṭitā). Ji trokšta Viešpaties Kṛṣṇos kompanijos (kṛṣṇa-saṅgārthinī).

Tekstas 173

rāsāsaktā rāsa-ratir 
āsavāsakta-vāsanā 
haridrā haritā hāriṇy 
ānandārpita-cetanā

Ji prisirišusi prie rāsos šokio (rāsāsaktā) ir Ji mėgaujasi rāsos šokiu (rāsa-rati). Ji mėgsta gerti āsavos nektarą (āsavāsakta-vāsanā). Jos kūno spalva yra šviesi (haridrā ir haritā) ir Ji yra žavinga (hāriṇī). Ji suteikia palaimą širdžiai (ānandārpita-cetanā).

Tekstas 174

niścaitanyā ca niścetā 
tathā dāru-haridrikā 
subalasya svasā kṛṣṇa-
bhāryā bhāṣāti-veginī

Ji alpsta nuo meilės Kṛṣṇai (niścaitanyā ir niścetā) ir tampa kaip auksuota lėlė padaryta iš medžio (dāru-haridrikā). Ji yra Subalos sesuo (subalasya svasā) ir Kṛṣṇos žmona (kṛṣṇa-bhāryā). Ji labai iškalbinga (bhāṣāti-veginī).

Tekstas 175

śrīdāmasya śakhī dāma-
dāminī dāma-dhāriṇī 
kailāsinī keśinī ca
harid-ambara-dhāriṇī

Ji yra Śrīdāmos draugė (śrīdāmasya śakhī). Ji yra šlovinga (dāma-dāminī ir dāma-dhāriṇī). Ji yra Pārvatī (kailāsinī). Ji turi gražius plaukus (keśinī). Ji dėvi mėlynos spalvos drabužius (harid-ambara-dhāriṇī).

Tekstas 176

hari-sānnidhya-dātrī ca
hari-kautuka-maṅgalā 
hari-pradā hari-dvārā 
yamunā-jala-vāsinī

Ji būna šalia Viešpaties Kṛṣṇos (hari-sānnidhya-dātrī). Ji laiminga būdama su Viešpačiu Kṛṣṇa (hari-kautuka-maṅgalā). Ji suteikia Viešpatį Hari (hari-pradā) ir Ji yra durys vedančios pas Viešpatį Hari (hari-dvārā). Ji gyvena prie Yamunos (yamunā-jala-vāsinī).

Tekstas 177

jaitra-pradā jitārthī ca
caturā cāturī tamī 
tamisrā''tāpa-rūpā ca
raudra-rūpā yaśo-'rthinī

Ji sueikia pergalę (jaitra-pradā). Ji nugalėjo savo troškimus (jitārthī). Ji patyrusi ir protinga (caturā ir cāturī). Ji tamsi (tamī ir tamisrā). Ji yra askezė (ātapa-rūpā). Ji kelia siaubą (raudra-rūpā). Ji įžymi (yaśo-'rthinī)

Tekstas 178

kṛṣṇārthinī kṛṣṇa-kalā 
kṛṣṇānanda-vidhāyinī 
kṛṣṇārtha-vāsanā kṛṣṇa-
rāginī bhava-bhāvinī

Ji trokšta būti su Viešpačiu Kṛṣṇa (kṛṣṇārthinī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos ekspansija (kṛṣṇa-kalā). Ji džiugina Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇānanda-vidhāyinī). Ji trokšta bendrauti su Viešpačiu Kṛṣṇa (kṛṣṇārtha-vāsanā), ir Ji aistringai myli Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-rāginī ir bhava-bhāvinī).

Tekstas 179

kṛṣṇārtha-rahitā bhaktā 
bhakta-bhukti-śubha-pradā 
śrī-kṛṣṇa-rahitā dīnā 
tathā virahiṇī hareḥ

Ji neturi kitų troškimų, tik norą bendrauti su Viešpačiu Kṛṣṇa (kṛṣṇārtha-rahitā). Ji pasišventusi Viešpačiui Kṛṣṇai (bhaktā). Ji suteikia laimę ir palankumą bhaktams (bhakta-bhukti-śubha-pradā). Išsiskyrusi su Viešpačiu Kṛṣṇa (śrī-kṛṣṇa-rahitā), Ji būna vargšė ir apgailėtina (dīnā). Taip atsitinka, kai Ją išskiria su Viešpačiu Hari (virahiṇī hareḥ).

Tekstas 180

mathurā mathurā-rāja-
geha-bhāvana-bhāvanā 
śrī-kṛṣṇa-bhāvanāmodā
tatho''nmāda-vidhāyinī

Ji gyvena Mathuroje (mathurā). Kai Jis gyvena Mathuros karaliaus namuose, Viešpats Kṛṣṇa visada galvoja apie ją (mathurā-rāja- geha-bhāvana-bhāvanā). Ji laiminga, kai ji gali galvoti apie Viešpatį Kṛṣṇą (śrī-kṛṣṇa-bhāvanāmodā). Ji išprotėjusi nuo meilės Viešpačiui Kṛṣṇai (unmāda-vidhāyinī).

Tekstas 181

kṛṣṇārtha-vyākulā kṛṣṇa-
sāra-carma-dharā śubhā
alakeśvara-pūjyā ca
kuvereśvara-vallabhā

Ją jaudina noras susitikti su Viešpačiu Kṛṣṇa (kṛṣṇārtha-vyākulā). Ji yra Viešpaties Śivos mylimoji, kuri dėvi elnio kailį (kṛṣṇasāra-carma-dharā). Ji yra graži (śubhā). Ją garbina Kuvera (alakeśvara-pūjyā) ir Ji brangi Kuveros šeimininkui, Viešpačiui Śivai (kuvereśvara-vallabhā).

Tekstas 182

dhana-dhānya-vidhātrī ca
jāyā kāyā hayā hayī 
praṇavā praṇaveśī ca
praṇavārtha-svarūpiṇī

Ji suteikia didelius turtus (dhana-dhānya-vidhātrī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos žmona (jāyā). Jos pavidalas dvasinis (kāyā). Ji yra Viešpaties Hayagrīvos mylimoji (hayā ir hayī). Ji yra šventas garsas Oṁ (praṇavā), švento garso Oṁ karalienė (praṇaveśī), ir švento garso Oṁ įsikūnijimas (praṇavārtha-svarūpiṇī).

Tekstas 183

brahma-viṣṇu-śivārdhāṅga-
hāriṇī śaiva-śiṁsapā
rākṣasī-nāśinī bhūta-
preta-prāṇa-vināśinī

Ji yra kita Viešpaties Viṣṇu, Viešpaties Śivos ir Viešpaties Brahmos pusė (brahma-viṣṇu-śivārdhāṅga-hāriṇī). Ji yra Viešpaties Śivos mylimoji (śaiva-śiṁsapā). Ji žudo demones (rākṣasī-nāśinī). Ji žudo bhūtas ir pretas (bhūta-preta-prāṇa-vināśinī).

Tekstas 184

sakalepsita-dātrī ca
śacī sādhvī arundhatī 
pati-vratā pati-prāṇā 
pati-vākya-vinodinī 
aśeṣa-sādhanī kalpa-
vāsinī kalpa-rūpiṇī

Ji išpildo visus troškimus (sakalepsita-dātrī). Ji yra Śacī (śacī). Ji yra šventa (sādhvī). Ji yra Arundhatī (arundhatī). Ji yra ištikima savo vyrui (pati-vratā). Jos vyras yra Jos gyvenimas ir siela (pati-prāṇā). Ji džiaugiasi savo vyro žodžiais (pati-vākya-vinodinī). Ji turi galią daryti bet ką (aśeṣa-sādhanī). Visi Jos troškimai automatiškai išsipildo (kalpa-vāsinī ir kalpa-rūpiṇī).

 

Śrī Rādhos vardų tekstų numeriai

(Pirma yra vardas, o po to teksto numeris).

Abhayaprada, 84 * Abhistada, 21 * Acyutapriya, 58 * Aharada, 56 * Akasa-rupa, 121 * Alakesvara-pujya, 181 * Amavasya, 65 * Ambhoda, 56 * Ambika, 73 * Amoha, 29 * Anamsa, 46 * Ananda-yukta, 151 * Anandaprada, 70 * Anandarpita-cetana, 173 * Ananga-lata, 107 * Ananga-mohini, 106 * Anda-bahya, 53 * Anda-madhyastha, 53 * Anda-paripalini, 53 * Anda-rupa, 53 * Anda-samhartri, 53 * Andhakara-bhaya-dhvasta, 58 * Anga-harini, 100 * Angara-purna, 76 * Animady-asta-siddhi-da, 159 * Anna-purna, 68 * Anuttama, 19 * Anuttara, 32 * Anviksiki, 163 * Aparajita, 23, 81 * Apavrta, 138 * Apurva, 51 * Apurva-da, 160 * Ardha-candra-dhara, 99 * Ardra-pada-ga, 151 * Arjuna-sakhi, 169 * Arundhati, 184 * Asavasakta-vasana, 173 * Asesa-sadhani, 184 * Asoka, 20 * Atapa-rupa, 177 * Ati-sundari, 113 * Atita-gamana, 56 * Atita-guna, 44

Badhu-rupa, 41 * Bakula, 79 * Bakulamoda, 79 * Balaradhya, 96 * Balesvari, 96 * Bara, 104 * Bhagesvari, 95 * Bhagini, 95 * Bhaimi, 169 * Bhakta, 139, 179 * Bhakta-bhukti-subha-prada, 179 * Bhakta-gati, 124 * Bhakta-kalpa-drumatita, 44 * Bhakta-phala-prada, 139 * Bhaktananda-pradayini, 43 * Bhakti-gamya, 43 * Bhakti-priya, 43 * Bhaktika, 124 * Bhakty-atita, 124 * Bhama, 49 * Bhandira-talavana-ga, 116 * Bharati, 41 * Bharya, 174 * Bhasati-vegini, 174 * Bhaumi, 169 * Bhava-bhavini, 112, 178 * Bhava-nasanta-kariny, 121 * Bhavatiga, 120 * Bhavisya, 120 * Bhavya, 120 * Bhavya-gatra, 120 * Bhayapaha, 65 * Bhima-kulodvaha, 169 * Bhogya, 95 * Bhranti, 40 * Bhukti, 160 * Bhumi, 168 * Bhuta, 120, 184 * Bhuvana, 169 * Bhuvana-mohini, 75 * Bhuvana-sundari, 77 * Bhuvanesvari, 78 * Bilva-vapuh, 104 * Bilva-vrksa-nivasini, 104 * Bilva-vrksa-priya, 104 * Bilvatmika, 104 * Bilvopama-stani, 104 * Brahma, 112 * Brahma-patni, 36 * Brahma-rupa, 51 * Brahma-visnu-sivardhanga, 183 * Brahmaloka-pratisthita, 49 * Brahmanda-bhanda-madbyastha, 51 * Brahmanda-bhanda-rupini, 51 * Brahmanda-gocara, 112 * Brahmanda-paripalini, 51 * Buddhi, 43

Caitanya, 140 * Caitanya-rupa, 140 * Caitanya-rupini, 140 * Cancala, 77 * Cancalamoda, 77 * Candi, 69 * Candra, 99 * Candra-gatri, 119 * Candra-kesi, 143 * Candra-koti-sugatri, 82 * Candra-prema-tarangini, 143 * Candranana-manohari, 82 * Candravali, 143 * Catur-bhuja, 137 * Catura, 177 * Caturi, 177 * Citra, 27 * Citra-lekha, 75 * Citra-malini, 30 * Citra-rupini, 27

Dadhi-bhandarthini, 171 * Dadimi-kusumopama, 62 * Daksa-kanya, 48, 77 * Daksa-yajna-hara, 77 * Daksi, 77 * Dama, 175 * Dama-dharini, 175 * Damini, 175 * Damodara-priya, 13 * Danujendra-nivarini, 134 * Daru-haridrika, 174 * Daya, 40 * Daya-rupa, 115 * Dayadhara, 115 * Dayanvita, 115 * Deva-mata, 48 * Devari-kula-mardini, 33 * Devi, 33, 47, 160 * Dhairya-rupa-dhara, 63 * Dhama-rupiny, 160 * Dhana-dhanya-vidhatri, 182 * Dhanya, 109 * Dharini, 79, 133 * Dhatranandapradayini, 25 * Dhatri, 42 * Dhira, 63 * Dhrti, 33, 63 * Dhumra, 112 * Dhumra-kesa, 112 * Dina, 179 * Dipa-datri, 32 * Dipa-priya, 32 * Draupadi, 168 * Drk-pata-mohita, 98 * Dugdha-manthana-karmadhya, 170 * Dugdha-manthana-tat-para, 170 * Duhkha-hantri, 32, 127 * Duhkha-hara, 127 * Duhkha-kartri, 32 * Durba-dala-tanu-ccbavih, 144 * Durga, 46 * Durgati-nasini, 46 * Durva-dala-syama-tanuh, 144 * Dvaraka-vasini, 42 * Dvi-bhuja, 137

Eka, 46 * Ekanga, 36 * Ela-lavanga-karpura, 92

Gagana, 126 * Gaganesi, 132 * Gaja-mukta, 105 * Gajendra-gamini, 107 * Gaji, 132 * Gamanagamana-priya, 16 * Gamanatita-nirbhara, 129 * Gamya, 129 * Gana-mata, 127 * Gana-tosita, 126 * Ganadhyaksa, 19 * Ganga, 129 * Ganga-jalamayi, 129 * Gangerita, 130 * Gati, 50 * Gati-jna, 134 * Gati-nistha, 29 * Gati-prada, 16, 29 * Gatimatam-dhatri, 24 * Gati, 19, 21, 24 * Gaunya, 161 * Gaura-candranana, 115 * Gaura-vigraha, 137 * Gaurangi, 53 * Gauri, 53, 56 * Gavadhyaksa, 19 * Gavam, 19 * Gavesi, 134 * Gavesvari, 134 * Gavi-vasini, 134 * Gavisi, 134 * Gaya, 129 * Gayatri, 20 * Gayesvari, 133 * Gayottara, 136 * Geha-bhavana-bhavana, 180 * Ghati, 111 * Ghrta-lipta, 171 * Girbana, 30 * Girbana-gana-sevita, 30 * Girbana-vandya, 30 * Girija, 47 * Gita, 129 * Gita-gamya, 16 * Gita-kusala, 134 * Gokarna, 93 * Gokulananda-dayini, 15 * Gokulananda-kartri, 15 * Gokulantara-geha, 28 * Gokulanvita-deha, 91 * Gokulatva-pradayini, 91 * Gopa, 14 * Gopa-mata, 71, 133 * Gopa-nandinim, 56 * Gopa-patni, 41 * Gopa-rajya-prada, 75 * Gopa-sundari, 71 * Gopa-vanita, 75 * Gopala-palika, 70 * Gopala-vanita, 85 * Gopalasya, 29 * Gopananda-kari, 13 * Gopanganavestita, 172 * Gopaniya, 46 * Gopi, 13 * Gopinatha-manohara, 68 * Gopinathesvari, 69 * Govardhana-hasya, 132 * Govardhanesvari, 132 * Govinda-gana-pujita, 66 * Govinda-priya-karini, 87 * Govinda-raja-grhini, 66 * Gramya, 129 * Guna, 161 * Gunatita-phala-prada, 161

Hai-hai-tala-dhara, 151 * Haimavati, 50, 145 * Haimi, 99 * Hara, 133, 136 * Hara-kanta, 73 * Hara-patni, 74 * Hara-prana, 164 * Hara-prita, 74 * Hara-rata, 73 * Hara-tosana-tatpara, 74 * Harananda-pradayini, 73 * Harer jaya, 79 * Hares tanuh, 48 * Haresvari, 74 * Hari-bhakti-pradayini, 140 * Hari-bhavana-sila, 164 * Hari-bhusana-bhusadhya, 151 * Hari-dvara, 177 * Hari-kanta, 14 * Hari-kautuka-mangala, 176 * Hari-prada, 177 * Hari-prana, 164 * Hari-priya, 14 * Hari-sannidhya-datri, 176 * Hari-tosana-tat-para, 164 * Hari-vallabha, 166 * Harid-ambara-dharini, 175 * Haridra, 173 * Harini, 57, 133, 184 * Hariny, 173 * Harita, 173 * Hasya-bhasana-tat-para, 172 * Hava-bhavanvita, 111 * Haya, 132, 182 * Hayakrtih, 132 * Hayasya, 127 * Hayi, 182 * He-he-sabda-svarupa, 152 * Hela, 162 * Hema, 116 * Hema-gatri, 19 * Hema-mandana, 116 * Hema-mukhi, 99 * Hema-ragadbya, 113 * Hema-sundari, 25 * Heramba-suta, 127 * Hetu-yukta, 136 * Hi-hi-vakya-visarada, 152 * Himalaya-suta, 47 * Hiranya-da, 160 * Hrdya, 14

Indranila-mani-nyasta, 65 * Isvari, 46

Jagad-ambika, 70 * Jagad-ananda-kartri, 152 * Jagad-anvaya, 94 * Jagad-bija, 148 * Jagad-utpatti-karika, 118 * Jagad-yoni, 148 * Jagannatha, 81 * Jagannatha-priya, 25 * Jagannathesvari, 81 * Jagatam-adhisthatri, 73 * Jahnu-kanyka, 50 * Jaimuti, 84 * Jaitra-prada, 177 * Jala-saya, 156 * Jala-tala, 156 * Jalodari, 112, 141 * Jamatr-kula-vandita, 79 * Jambala-malika, 147 * Jambavati, 49 * Janakananda-karini, 71 * Janaki, 71 * Janani, 24 * Janma-mrtyu-jarapaha, 24 * Janmasunya, 24 * Jatila, 94 * Java-kusuma-sankasa, 62 * Jaya, 18, 70, 182 * Jaya-patni, 80 * Jaya-prada, 18 * Jayanti, 85 * Jimuta-rupa, 84 * Jitamitra-pramodini, 84 * Jitarthi, 177 * Jitendriya, 31 * Jiva, 18 * Jiva-vandya, 39 * Jivananda-pradayini, 18

Kadambari-pana-para, 102 * Kailasa-vasini, 72, 149 * Kailasacala-vasini, 87 * Kailasini, 175 * Kaivalya-dayini, 68 * Kaivalya-patha-da, 122 * Kaivalya-sundari, 68 * Kaivarti, 116 * Kala, 115, 168 * Kaladhinatha-vadana, 115 * Kalanathadhirohini, 115 * Kali-kalmasa-bhanga, 86 * Kali-kalmasa-nasini, 86 * Kali-kalmasa-rupa, 86 * Kalindatanaya-tira, 102 * Kalindi, 50 * Kalindi-kula-dipika, 101 * Kalpa, 53, 184 * Kalpa-rupini, 184 * Kama-bija-pradayini, 158 * Kama-kala, 101 * Kama-karika, 101 * Kama-lalasa-vigraha, 17 * Kama-prakasika, 159 * Kama-sastra-prakasini, 158 * Kama-sastra-vinoda, 158 * Kama-vallabha, 103 * Kamala, 25, 72 * Kamala-kanta-grhini, 72 * Kamala-sundari, 26 * Kamalalaya, 72 * Kamanga-harini, 46 * Kamari-kanta, 17 * Kamesi, 17 * Kamesvari, 101 * Kaminy, 159 * Kampamana, 131 * Kamsa-hara, 131 * Kanakakrti, 133 * Kancanabha, 19 * Kancanangada-dharini, 19 * Kandarpa-koti-janani, 158 * Kandarpa-koti-sundari, 157 * Kanta, 26, 96 * Kanta-nitambini, 96 * Kantara-sustha-vasini, 141 * Kantara-vasini, 32 * Kanti, 33 * Kanya, 14 * Kapala-malini, 160 * Kapila, 111 * Karani, 100 * Karika, 101 * Karini, 150 * Karna, 93 * Karttika-vrata-kartri, 156 * Karttiki, 65 * Karuna, 93 * Karunamaya-karini, 93 * Karunarnava-dharini, 57 * Karunarnava-rupini, 168 * Karunarnava-sampurna, 57 * Karunya, 93 * Karyatita, 100 * Kaulini, 94 * Kaumari, 76 * Kauseyambara-dharini, 117 * Kaya, 182 * Kesa, 101, 111 * Kesa-pasa-rata, 143 * Kesa-saivala-dhatri, 119 * Kesava, 90 * Kesava-prita, 90 * Kesava-priya, 90 * Kesavananda-datri, 89 * Kesavananda-dayini, 89 * Kesavi, 90 * Kesini, 175 * Kevala, 84 * Khecara-suta, 81 * Khecaratva-pradayini, 81 * Khecari, 81 * Kisora-sanga-samsarga, 115 * Kisora-vallabha, 101 * Kisori, 25 * Kisorini, 100 * Kosa, 117 * Kosa-rupa, 118 * Kosala, 168 * Kosavari, 118 * Koti-kandarpa-lavanya, 157 * Krida-kautuka-rupini, 163 * Kripatita, 93 * Krodhini, 171 * Krpa, 86 * Krpanvita, 161 * Krpavati, 87 * Krsna, 11, 12, 26, 32, 139, 147, 149, 171, 172, 174, 178, 181 * Krsna-bhakta-phalarthini, 150 * Krsna-bhogya, 95 * Krsna-kala, 178 * Krsna-kanta, 12, 55 * Krsna-kroda, 141 * Krsna-pivari, 96 * Krsna-prema, 140 * Krsna-prema-parayana, 44 * Krsna-prema-rata, 139 * Krsna-prema-tarangini, 109 * Krsna-premavati, 109 * Krsna-prita, 139 * Krsna-rata, 139 * Krsna-samyuta, 11 * Krsna-sangarthini, 172 * Krsna-stuta, 55 * Krsna-taranga-da, 145 * Krsna-tosana-tat-para, 139 * Krsnacandra-priya, 32 * Krsnam, 104 * Krsnananda-pradayini, 12 * Krsnananda-vidhayini, 178 * Krsnanga-vasini, 14 * Krsnartha-rahita, 179 * Krsnartha-vasana, 178 * Krsnartha-vyakula, 181 * Krsnarthini, 178 * Krsnavatara-nirata, 150 * Krsnesi, 103 * Ksama, 33 * Ksamakula, 40 * Ksema, 46, 83 * Ksema-kari, 83 * Ksetra, 94 * Ksetra-nivasini, 136 * Ksetradhisthatr-rupa, 89 * Ksetratita, 89 * Ksina, 169 * Ksirodasayini, 33 * Ksudha, 143 * Ksudra-kitanga-samsarga, 157 * Ksut, 40 * Kula-dipika, 31 * Kula-ksetra-nivasini, 129 * Kula-prada, 89 * Kula-priya, 34 * Kula-pujya, 34 * Kulajendra-nivasini, 85 * Kulavati, 87 * Kulina, 31 * Kulodvaha, 32 * Kumari, 71 * Kumuda, 103 * Kumudananda, 103 * Kusmanda-bhuta-vetala, 161 * Kusumamoda-dharini, 102 * Kutila, 94 * Kutilalaka, 97 * Kutira-vasini, 112 * Kuveresvara-vallabha, 181

Lajja, 33 * Laksmana-geha-stha, 78 * Laksmi, 33, 168 * Lalita, 30 * Langhana-ksama, 122 * Lata, 107 * Lavanga, 129 * Lavanga-namni, 91 * Lavanya-mangala, 162 * Lila, 162

Mabodari, 141 * Mada-dayini, 138 * Madana-mohini, 12, 46 * Madhava-mano, 57 * Madhavi, 57 * Maha-bhima, 84 * Maha-durga, 141 * Maha-jiva-prada, 26 * Maha-laksmi, 34, 42 * Maha-mukta, 105 * Maha-mukti-phala-prada, 105 * Maha-visnu-priya, 53 * Mahalasa, 67 * Maheyi, 76 * Malati-malya-bhusadhya, 54 * Malati-malya-dharini, 54 * Manda-lajja, 48 * Mangala-prada, 58 * Mangalamoda-janani, 146 * Mangalya, 58 * Mano-'dhisthatr-devi, 44 * Manohara, 39 * Manorama, 114 * Mathura, 180 * Mathura-raja, 180 * Mati, 21, 32, 33 * Matsya-raja-suta, 76 * Matsya-rupa, 100 * Maya, 70 * Megha-rupa, 113 * Mekhalamoda-dharini, 146 * Minavatara, 132 * Minesi, 132 * Mitravinda, 50 * Moha, 29 * Mohana, 169 * Mudrasya, 138 * Mukha-vasa-mukhanvita, 92 * Mukhi, 99 * Mukhya, 92 * Mukhya-nivasini, 92 * Mukhya-prada, 92 * Mukti-datri, 160 * Mukti-hetu, 122 * Mukti-hetu-langhani, 122

Nada-bindu-vidharini, 155 * Nada-rupa, 155 * Nadesi, 155 * Naga-karnika, 93 * Naga-mata, 163 * Nagara, 144 * Nagaralingana-para, 145 * Nagarananda-karini, 144 * Nagarangana-mangala, 145 * Nagendra, 163 * Nagendra-kanya, 88 * Nairvani, 136 * Nanda, 85 * Nanda-priya, 23 * Nanda-suta, 23 * Nandanandana-patni, 18 * Nandanangana, 171 * Nara-sevya, 165 * Narakarnava-nasini, 165 * Narakarnava-samhantri, 165 * Naranga-kula-mandana, 91 * Naranga-phala-sobhita, 98 * Narangana, 165 * Narangi, 91 * Narasimhi, 76 * Naratita, 165 * Narayana-priya, 97 * Narayani, 93 * Naresvari, 165 * Nari, 77 * Nasgari-raga, 144 * Nasini, 161 * Nava-durgika, 76 * Nava-nari, 98 * Navanitika, 98 * Navina, 98 * Nayaka-prita, 69 * Nayakananda-rupini, 69 * Nayika, 69 * Nayika-nayananvita, 69 * Nidra, 40, 143 * Nila, 94 * Nilakantha-priya, 95 * Nilambara-vidhatri, 95 * Nilambaradhara, 63, 94 * Nimba-dadima-rupini, 103 * Nirakula, 27 * Niralamba, 35 * Niralamba-gana-priya, 35 * Niralamba-janaih pujya, 35 * Niraloka, 35 * Niramaya, 46 * Nirantara, 53 * Nirasraya, 35 * Nirguna, 27 * Nirvana-datri, 136 * Niscaitanya, 174 * Nisceta, 174 * Niskulina, 27 * Nisphala, 84 * Nitambini, 96 * Niti, 21 * Niti-sastra-priya, 21 * Nitya, 22 * Nitya-gehini, 41 * Nitya-rupa, 41 * Nitya-tarangini, 110 * Nityananda-kari, 86 * Nityangi, 41 * Nivasa-kusala, 136

Pada-padma-subha, 65 * Padma, 25 * Padma-hasta, 25 * Padmangaraga-samraga, 119 * Palini, 46 * Pana-pananda-dayini, 170 * Pana-patra, 170 * Panarthini, 170 * Panasakta-tara, 170 * Panca-sakti-svarupa, 106 * Pandava-priya, 168 * Pandava-sakhi, 129 * Pandita, 153 * Pandita-guna, 153 * Panditananda-karini, 153 * Para, 37, 39, 47, 64 * Paranugraha-karini, 56 * Parat, 39, 47 * Paripalana-kartri, 153 * Paripurna, 50 * Parvatadhinivasa, 136 * Parvati, 47 * Pasa-sambandhini, 111 * Pati-prana, 184 * Pati-vakya-vinodini, 184 * Pati-vrata, 67, 184 * Paurnamasi, 65 * Pavitra, 26 * Pavitra-guna-siladhya, 130 * Pavitra-guna-simadhya, 131 * Pavitra-kula-dipani, 131 * Pavitra-kula-dipika, 130 * Pavitrananda-dayini, 130 * Payasvini, 26 * Payo-datri, 26 * Payoda-da, 25 * Pingala, 116 * Pipasa, 40 * Pivari, 116 * Pradhana-gopika, 14 * Prakrti, 40 * Prana, 147 * Prana-priya, 138 * Prana-rupa, 138 * Prana-rupiny, 138 * Prana-sarvasva-dayini, 149 * Prana-vimocana, 147 * Pranava, 182 * Pranavartha-svarupini, 182 * Pranavesi, 182 * Pratar-asini, 98 * Prema, 109 * Prema-bhakta, 140 * Prema-bhakti-prada, 109 * Prema-bhakti-tarangini, 110 * Prema-datri, 108 * Prema-hara, 108 * Prema-krida-paritangi, 110 * Prema-priya, 108 * Prema-rupa, 108 * Prema-saktimayi, 108 * Prema-tarangika, 143 * Premalingana-siddhangi, 146 * Premananda-tarangini, 108, 109 * Premartha-dayini, 110 * Preta-prana-vinasini, 184 * Priti-janani, 154 * Priya, 12, 29, 73, 140, 145 * Pundarikaksa-gehini, 39 * Pundarikaksa-nilaya, 39 * Pundarikaksa-sevya, 39 * Pundarikaksa-vallabha, 39 * Purnatara, 50 * Pusti, 33 * Puta-gatra, 130

Radha-ramana-kanta, 149 * Radhana-rupini, 149 * Radhika, 11 * Radhya, 149 * Radhyanandaprada, 23 * Ragini, 178 * Raksasi-nasini, 184 * Rama, 74 * Rama-rata, 74 * Rambha, 72 * Ramesvari, 74 * Rasa, 90 * Rasa-gamya, 36 * Rasa-krida, 39 * Rasa-krida-kari, 90 * Rasa-mandala-madhyastha, 37 * Rasa-mandala-sevya, 38 * Rasa-mandala-sobhita, 37 * Rasa-priya, 36 * Rasa-rati, 173 * Rasa-sundari, 90 * Rasadhisthatr-devata, 36 * Rasasakta, 173 * Rasesvari, 37 * Rasika, 37 * Rasikananda, 37 * Rati-prada, 78, 122 * Rati-prita, 78 * Rati-ranga-parityaga, 122 * Rati-rupa, 78 * Rati-srestha, 78 * Rati-vega, 122 * Rati, 78, 123 * Ratna-bhusana-bhusana, 147 * Ratna-kundala-bhusita, 63 * Ratna-mala-vibhusita, 64 * Ratna-malya-dhara, 64 * Ratna-manjira-bhusangi, 147 * Ratna-simhasana-stha, 63 * Ratnalankara-samyukta, 64 * Ratnendra-sara-haradhya, 64 * Raudra, 111 * Raudra-rupa, 177 * Revati, 49 * Rini, 118 * Rohini, 99 * Rudrananda-prakasini, 111 * Rukmini, 49 * Rupa, 29, 68, 92, 106 * Rupa-padapa-vasini, 155 * Rupavati, 96 * Rupini, 70, 112

Saci, 184 * Sad-bhuja, 137 * Sadananda, 68 * Sadasiva-manohara, 40 * Sadhvi, 67, 184 * Sadhya-vilasika, 146 * Sadyo-mukti-prada, 47 * Sahasrasya, 138 * Saila, 25 * Sairisi, 125 * Saisavananda-karini, 106 * Saiva, 113 * Saiva-simsapa, 184 * Saivalananda-dayini, 113 * Sakalepsita-datri, 184 * Sakhi, 117, 120, 175 * Sakhi-madhya-nivasini, 129 * Sakti, 106 * Sakti-svarupini, 106 * Salila, 97 * Sambhu-kanta, 40 * Samha, 118 * Samhara-karini, 118 * Samhara-sabdadhya, 154 * Samhartri, 34 * Samsara-nasini, 113 * Samsara-ragini, 120 * Samsararnava-para-da, 55 * Samudra-jala-vasika, 143 * Samudra-jala-vasini, 143 * Samudra-mathanodbhuta, 143 * Samudramrta-rupa, 143 * Sandrananda-visarada, 152 * Sanga-dosa-vinasini, 157 * Sankata, 97 * Sankhaspada, 79 * Sannyasa-dharma-kusala, 136 * Sannyasesi, 136 * Sara-bhuta, 53 * Sara-carma-dhara, 181 * Sarac-candra-mukhi, 136 * Sarada, 56 * Saradanvita, 161 * Saran-mukhi, 136 * Sarasvati, 36 * Sarpini, 94 * Sarva, 39, 47, 110 * Sarva-bhutanam, 46, 100 * Sarva-daityanam, 34 * Sarva-jivesvari, 39 * Sarva-karana-karana, 43 * Sarva-mangala, 26 * Sarva-vandya, 46 * Sarvaga, 36 * Sarvajnatva-vidhatri, 128 * Sarvanga-sundari, 129 * Sasi-koti-sama-prabha, 54 * Sasi-sekhara, 53 * Sasi-su-sobhana, 99 * Sastra-rupa, 163 * Sastra-siddhanta-karini, 163 * Sati, 47, 76 * Satya, 49 * Satya-prada, 148 * Satya-rupa, 41 * Satyavati, 148 * Saumya, 29 * Saumya-datri, 46 * Saumya-kulodvaha, 29 * Savala, 162 * Savitri, 34 * Sesa, 70 * Sesavati, 70 * Seva-sevya, 83 * Sevakananda-dayika, 148 * Sevitepsita-sarvada, 127 * Sevya, 36, 83 * Siddha, 146 * Siddha-ksetra-nivasini, 88 * Siddha-rupa, 88 * Siddha-yogini, 41 * Sila-tala-nivasini, 156 * Sindhu-kanya, 42 * Sirisa-kusumakrti, 125 * Sirisa-kusumamoda, 125 * Sirisa-kusumojjvala, 125 * Sirisa-mrdhvi, 125 * Sisira, 113 * Sita, 67 * Sitala, 162 * Siva, 18, 46, 83 * Siva-bhakta, 83 * Siva-bhakti-da, 124 * Siva-bhakti-sukhanvita, 126 * Siva-brahma-hari-priya, 53 * Siva-kroda, 141 * Siva-prana, 164 * Siva-sakti-svarupa, 124 * Sivanvita, 83, 164 * Sivardhanga-viharini, 124 * Smrti, 33 * Sokanasini, 20 * Sokorahita, 20 * Sranti, 40 * Srestha, 61, 68 * Srestha-rupa, 61 * Sri-ganesa, 60 * Sri-garbha, 58 * Sri-hara, 59 * Sri-kama, 59 * Sri-kriya-rupini, 60 * Sri-krsna-bhajananvita, 60 * Sri-krsna-bhavanamoda, 180 * Sri-krsna-rahita, 179 * Sri-nitamba, 60 * Sri-nivasa, 58 * Sri-prada, 58 * Sri-radha, 11, 61 * Sri-rupa, 59 * Sri-svarupasrita, 60 * Sri-svarupini, 59 * Srida, 59 * Sridamananda-datri, 59 * Sridamasya, 175 * Sridamesvara-vallabha, 59 * Srila, 60 * Srimati, 12, 61 * Srisa, 58 * Srkkani-parimohita, 97 * Srnkhala, 111 * Srsti-sthiti-kari, 118 * Sruti, 60 * Sruti-priya, 61 * Sthana-datri, 42 * Sthana-rupa, 43 * Sthira, 53 * Sthiti-vinodini, 153 * Sthiti, 43 * Su-gopi, 75 * Su-komala, 119 * Su-kulina, 27 * Su-locana, 77 * Su-vesini, 121 * Subalasya, 174 * Subha, 23, 75, 94, 122, 181 * Subhangi, 23 * Subhankari, 46 * Suci, 65 * Suddha-sattva, 31 * Sukadeva-gunatita, 117 * Sukadeva-priya, 117 * Sukhesvari, 127 * Suki, 116 * Suksma, 84 * Sulaksmana, 50 * Sunya, 155 * Sunya-sthana-sthita, 155 * Susevini, 115 * Svarga-laksmi, 168 * Svasa, 174 * Svayam, 37 * Svayam-prabha, 42 * Sveta, 110 * Sveta-campaka-varnabha, 54 * Syama, 107, 136 * Syama-sakhi, 120 * Syama-vallabha, 57 * Syamala, 75

Taitilananda-paritosaka, 105 * Takra-yukta, 171 * Tami, 177 * Tami, 99 * Tamisra, 177 * Tarkali, 103 * Tejasvini, 122 * Tejo-rupa, 122 * Thai-thai-sabda-sakti-prakasini, 151 * Timingla-kulamoda, 100 * Tira-gebini, 102 * Trailokya-mata, 73 * Trailokya-sundari, 14 * Tulasi-tosika, 105 * Tulasy-adhisthatr-devi, 55

Ucca-nica, 145 * Ugra-rupa, 141 * Ujjvala-gatrika, 22 * Ujjvalaprada, 22 * Unmada-vidhayini, 180

Vadana, 159 * Vadhu, 83 * Vaijayanti, 103 * Vaikuntha-natha-grhini, 66 * Vaikuntha-paramalaya, 66 * Vaikuntha-sundari, 67 * Vaikunthadeva-devadhya, 67 * Vairagyakula-dipika, 72 * Vaisali, 123 * Vaisnavi, 34, 49 * Vakra-rupa, 80 * Vakra-viksana-viksita, 80 * Vakresvari, 80 * Vallabha, 11, 99, 166 * Vama-bhaga, 87 * Vama-devi, 87 * Vamanga-harini visnoh, 126 * Varahi, 76 * Vasana-harini, 156 * Vasanta-raga-samraga, 137 * Vasanta-vasanakrti, 137 * Vasini, 25, 27, 90, 94, 102, 184 * Vatsala, 168 * Veda-gamini, 34 * Veda-marga-pravardhini, 21 * Veda-sara, 47 * Veda-vadini, 114 * Vedagamya, 22 * Vedagarbha, 21 * Vedamata, 20 * Vedapara, 22 * Vedapriya, 21 * Vedatita, 20, 35 * Vedavati, 67 * Vegadhya, 114 * Vegavati, 114 * Venu-rati, 28 * Venu-vadya, 28 * Venu-vadya-parayana, 28 * Vetravati, 97 * Vibhavari, 97 * Vicitra-kathaka, 172 * Vicitra-mani-bhusana, 148 * Vicitra-vasini, 27 * Vicittra-kanakojjvala, 22 * Vidusam, 154 * Viduttama, 20 * Vidvaj-jana-manohara, 154 * Vidvat-prema-vivardhini, 154 * Vidya, 162 * Vidya-svarupini, 162 * Vidyamana, 162 * Vidyarthini, 162 * Vidyut-prabha, 133 * Viharini hareh, 179 * Vihasya, 138 * Vijaya, 80 * Vijita, 126 * Vijitamoda, 126 * Vikalotkarsini, 117 * Vikasita-mukhambuja, 15 * Vilasini, 49 * Vilasiny, 23 * Vimala, 32 * Vimalangi, 23 * Vimalodaka, 32 * Vimoha, 29 * Vindhyacala-nivasini, 131 * Vindhyadri-parivasini, 119 * Vindhyalaya, 120 * Vipra-mata, 133 * Viraga-kusala, 116 * Virahini, 179 * Viraja, 78 * Visakha, 30 * Visala-grha-vasa, 123 * Visala-kula-sambhava, 123 * Visala-netra, 123 * Visala-vadari, 123 * Visnor anga-nivasini, 16 * Visnu-bhavana-tatpara, 82 * Visnu-kanta, 16 * Visnu-priya, 16 * Visnu-vaksah-sthala-stha, 82 * Visoka, 20, 30 * Vrksa-rupa, 53 * Vrnda, 48 * Vrndaranya-priya, 48 * Vrndavana-vihari, 15 * Vrndavana-vilasini, 48, 55 * Vrndavanesvari, 12 * Vrsabhanu-suta, 18

Yacakayacakananda, 150 * Yacakojjvala, 150 * Yadavendra-vadhu, 83 * Yaga-yoga-hara, 160 * Yamalarjuna-bhanjini, 80 * Yamini, 159 * Yamini-natha, 159 * Yaminisvari, 159 * Yamuna, 79 * Yamuna-jala-vasini, 177 * Yamuna-para-kautuka, 171 * Yamuna-tosa-karini, 85 * Yamunangi, 85 * Yasasvini, 13 * Yaso-'rthini, 177 * Yasoda, 56 * Yasoda-kroda-vasini, 167 * Yasodananana-vallabha, 13 * Yasodananda-gehini, 17 * Yasodananda-patni, 17 * Yasodanandana-prana, 166, 167 * Yasodanandanakrida, 167 * Yasodanandanaramya, 166 * Yasodanandanarthada, 167 * Yasodanandanesvari, 166 * Yasogamya, 13 * Yati, 81 * Yauvanananda, 71 * Yoga-gamya, 62 * Yoga-mata, 61 * Yoga-priya, 62 * Yoga-rupini, 88 * Yoga-siddha, 88 * Yogananda-kari, 28 * Yogatita, 61 * Yogesa, 61 * Yogesi, 88 * Yogini, 88 * Yogini-gana-vandita, 62 * Yosid-ananda-karini, 108 * Yosit-sakti-svarupa, 107 * Yuga-priya, 61 * Yuvati, 71, 96 *

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 25 Balandis 2013 19:30)

 
Kalendorius