Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Siela mirties akimirką

mirties akimirką

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

 

Čandogya Upanišada paaiškina, kad MIRTIES METU visa jausmų veikla iš kūno atsitraukia ir sugrįžta į sielą. Kai siela praranda fizinio kūno sąmonę, ( ji patiria, kad ) širdies regionas, kur yra siela, yra pilnas šviesos. Aš manau, daugybė žmonių, kurie dar gyvena, yra turėję trumpus patyrimus su mirtimi ir jie sako, kad jie matė šviesą ir tunelį. Taigi, ištikrųjų tai yra faktas, kadangi iš širdies čakros išeina tiek daug energijos kanalų, kurie vadinami nadi. Iš širdies išeina 101 kanalas, vedantis į skirtingas puses. Taigi, kai ateis mirtis ir jūs prarasite savo kūno sąmonę, tuo metu jūs suvoksite, kad jūsų širdis yra pilna šviesos. Jūs matysite 101 kanalą. Kurį kanalą jūs pasirinksite ?

Tėra tik vienas kanalas, kuris eina tiesiai iki viršugalvio, susumna nadi arba brahma nadi. Jeigu siela keliaus šiuo nadi, ji kils į viršų, paliks kūną per viršugalvį ir pasieks išsivadavimą. Bet jeigu gyvoji esybė pasirenka bet kurį kitą nadi, eina į apačią arba horizontalia kryptimi, ji pasirenka kitą paskirtį.
Tas, kuris atliko yajną, keliaus į Svarga-loką pitrayanos keliu tokia tvarka: jis keliaus pas dūmų pusdievį, pas nakties pusdievį, pas tamsiosios mėnulio pusės pusdievį, pas pusdievį, kuris viešpatauja tuos šešis mėnesius, kai saulė yra pietiniame pusrutulyje. Iš čia jis keliaus į Pitri-loką, tuomet į Akaša (erdvė) ir Candra-loką (Svargą arba rojų). Ten jis gaus kūną, kuris vadinsis somaradža, nes jis yra sudarytas iš dangiškojo nektaro. Gyvoji esybė mėgausis ten ilgą laiką, iki jos gerosios karmos bus išeikvotos ir tuomet ji vėl pradės pulti tuo pačiu keliu atgal, kuriuo ir atėjo.

Pastatyk save į šią situaciją. Atėjo tavo mirties laikas. Tavo jausmai atsitraukė į vidų ir tu matai šviesą savo širdyje ir 101 nadi. Privalėsi pasirinkti vieną iš jų. Kokiu būdu tu pasirinksi ? Tu nesugebėsi, bet tie, kurie turi žinojimą, kurių širdys apsivalė, klausantis iš Guru ir šastrų ir atliko bhakti, atpažins susumna nadi mirties metu dėl šių trijų priežasčių.

Čandogya Upanišada paaiškina, kad kažkas gali paprieštarauti,"Kaip įmanoma sielai išsivaduoti, kai yra tiek daug nadi. Kiekvienas kanalas yra labai mažas ir yra labai sunku atskirti vieną nadi nuo kito. Kaip siela, kuri turi žinojimą, pasirinks teisingą nadi?"

Vedanta Sutra paaiškina, kad tai yra visai nesunku, kadangi Paramatma širdyje nurodys jam, kuriuo keliu eiti. Tas, kuris turi bhakti žinias—šiame gyvenime jau bus pasiruošęs, taigi jis žino, ko tikėtis. Todėl mirties metu jis nepasileis tiesiog eiti bet kur. Tuo metu, kai širdis bus apšviesta, jis palauks užuominos iš Paramatmos ir Ji parodys, kur yra susumna nadi.

Jis taip pat prisimins katha apie ativahika devatas, įvairius pusdievius, kurie vadovauja sielos kelionei į išsivadavimą. Tas, kuris eina išsivadavimo keliu, pasirinks ir paliks kūną per susumna nadi. Jis keliaus saulės spinduliu pusdievio, vardu Arci, keliu. Iš ten jis keliaus pas Adiyą, Čandrą ir Vidutą link pilnėjančio mėnulio tuo keliu, kada saulė yra šiaurinėje padėtyje. Tuomet jis gaus išsivadavimą ir keliaus į Vaikuntha-loką, kur jis gaus salokya-mukti, "žalia kortą" gyventi toje pačioje planetoje su Viešpačiu Narayana amžinoje buveinėje.
( . . . )

Tie, kurie pasišvęs harinamos kartojimui, jam nereikės keliauti per šiuos daug energijos reikalaujančius ir sunkiai įveikiamus jnanių ir yogų metodus. Jam nereikės keliauti per panca-agnis—vėl ir vėl tapti jausmų pusdievių AUKA ir pastoviai reinkarnuotis materialiame pasaulyje. Paprasčiausiai pasinėręs į harinamą jis net nežinos, kai ateis mirties momentas, kadangi jau šiame gyvenime jis įgis dvasinį kūną ir tokiu būdu pradės tarnauti Radhai ir Krišnai. Kai citta yra pilnai švari ir spinduliuojanti, kartojimo metu savo cittos veidrodžio atspindyje bhaktas matys save tarnaujant Radhai ir Krišnai—dar šiame gyvenime. O kai ateis mirtis, citta, (kuri yra tarsi plonyte sielos stiklinė ir permatoma uždanga ) suduš ir bhaktas įžengs į amžinuosius Radhos ir Krišnos žaidimus.

Taigi, bet kuriomis priemonėmis mes turime pasistengti priimti harinamos kartojimo tyru bhaktų bendrijoje prieglobstį, kur transcendentinių emocijų spinduliai pažadins mūsų širdį pražysti ir tuomet atsiskleis siddha-deha, mūsų amžinasis kūnas.

Tribhuvana-Mangala Šri Harinama Sankirtana ki jaya!
Gaura premanande!

 

Prema-Prayodžana das

Atnaujinta (Sekmadienis, 21 Lapkritis 2010 14:28)

 
Kalendorius