Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Malda Krišnos lotosinėms pėdoms - Bhaktivedanta Svami Prabhupada

Malda Krišnos lotosinėms pėdoms - Bhaktivedanta Svami Prabhupada

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

1965 m. rugsėjo 13 d. (prieš 50 metų) Šrila Prabhupada, plaukdamas Džaladutos laive parašė tokią giesmę: Malda Krišnos lotosinėms pėdoms. Nors tradicinis vertimas (į anglų kalbą) labai apibendrintas, panagrinėjus pažodinį vertimą, įvairius kitus vertimus, panašu, kad tą dieną Prabhupada kažką patyrė. Gal jis matė Krišną labai intymiu būdu?

Malda Kṛṣṇos lotosinėms pėdoms

Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svāmi Prabhupāda, Džaladutos laive, 1965 rugsėjo 13 d.

(priedainis) kṛṣṇa taba puṇya habe bhāi
e-puṇya koribe jabe rādhārāṇī khusī habe
dhruva ati boli tomā tāi

śrī-siddhānta saraswatī śacī-suta priya ati
kṛṣṇa-sebāya jāra tula nāi
sei se mohānta-guru jagater madhe uru
kṛṣṇa-bhakti dey ṭhāi ṭhāi

tāra icchā balavān pāścātyete ṭhān ṭhān
hoy jāte gaurāṅger nām
pṛthivīte nagarādi āsamudra nada nadī
sakalei loy kṛṣṇa nām

tāhale ānanda hoy tabe hoy digvijay
caitanyer kṛpā atiśay
māyā duṣṭa jata duḥkhī jagate sabāi sukhī
vaiṣṇaver icchā pūrṇa hoy

se kārja je koribāre ājñā jadi dilo more
jogya nahi an dīna hīna
tāi se tomāra kṛpā jāgitechi anurūpā
āji numi sabār pravīṇa

tomāra se śakti pele guru-sebāya bastu mile
jībana sārthak jadi hoy
sei se sevā pāile tāhale sukhī hale
taba saṅga bhāgyate miloy

evaṁ janaṁ nipatitaṁ prabhavāhikūpe
kāmābhikāmam anu yaḥ prapatan prasaṅgāt
kṛtvātmasāt surarṣiṇā bhagavan gṛhītaḥ
so 'haṁ kathaṁ nu visṛje tava bhṛtya-sevām

tumi mor cira sāthī bhuliyā māyār lāthi
khāiyāchi janma-janmāntare
āji punaḥ e sujoga jadi hoy jogāyoga
tabe pāri tuhe milibāre

tomāra milane bhāi ābār se sukha pāi
gocārane ghuri din bhor
kata bane chuṭāchuṭi bane khāi luṭāpuṭi
sei din kabe habe mor

āji se subidhāne tomāra smaraṇa bhela
baro āśā ḍākilām tāi
āmi tomāra nitya-dāsa tāi kori eta āśa
tumi binā anya gati nāi

kṛṣṇa taba puṇya habe bhāi
e-puṇya koribe jabe rādhārāṇī khusī habe
dhruva ati boli tomā tāi

Broliai, Krišnos dorybės bus ir pas jus. Kṛṣṇa suteiks jums šias dorybes, bet tik tada, kai Śrīmatī Rādhārāṇī bus patenkinta jumis. Tikrai, sakau jums, taip yra.

Śrī Bhaktisiddhāntos Sarasvatī, kuris yra labai brangus motinos Śacī sūnui, tarnystė Aukščiausiam Viešpačiui Śrī Kṛṣṇai yra neprilygstama. Jis yra tas didis šventas dvasinis mokytojas, kuris čia bei ten, visame pasaulyje, suteikia intensyvų pasiaukojimą Kṛṣṇai.

Jo troškimas toks galingas, kad šventas Viešpaties Gaurāṅgos vardas pasklis po visas Vakarų pasaulio šalis. Visuose miestuose ir kaimuose šioje žemėje, prie visų vandenynų, prie upių ar jų intakų, visi kartos šventą Kṛṣṇos vardą.

Tokiu būdu Śrī Caitanyos Mahāprabhu gausi malonė nugalės visas kryptis, užliedama transcendentinės ekstazės potvyniu visą žemę. Kai visos māyos sugadintos, kenčiančios gyvos esybės bus laimingos, tuomet išsipildys vaiṣṇavų troškimas.

Nors mano Guru Mahārāja liepė man įvykdyti šią misiją, aš nesu vertas ar tinkamas tai padaryti. Aš esu labai puolęs ir nereikšmingas. Dėl to, Viešpatie, Tavo malonė dabar pasireiškė pačiu tinkamiausiu būdu - Tu esi visų išmintingiausias ir labiausiai patyręs.

Tik jei Tu suteiksi Savo galią, tarnaujant dvasiniam mokytojui bus galima pasiekti Absoliučią Tiesą, o tada gyvenimas bus sėkmingas. Kas gavo tokią tarnystę galės tapti laimingu, geros sėkmės dėka sutikęs Tave.

Brangus Viešpatie, o Aukščiausiasis Dievo Asmuo, puoselėdamas vieną materialų troškimą po kito kaip ir visi pamažu grimzdau  į tamsų šulinį, kuriame knibžda gyvatės. Bet Tavo tarnas Nārada Munis maloningai pripažino mane savo mokiniu ir nurodė, kaip pasiekti transcendentinę padėtį. Todėl tarnystė jam – svarbiausia mano pareiga. Kaip galėčiau liautis jam tarnavęs? (Prahlāda Mahārāja Viešpačiui Nṛsiṁha-devai, Bhāg. 7.9.28)

Tu - mano amžinas kelionės draugas. Tave pamiršęs ir māyos spardomas, aš kentėjau gimimas po gimimo. Jei šiandien dar atsiras galimybė susitikti Tave, tikrai, aš galėsiu prisijungti prie Tavęs.

Mano broli, sutikęs Tave aš vėl patirsiu tą laimę, kai ganydamas karves vaikštinėsiu visą dieną. Juokaudamas ir dūkdamas įvairiose Vradžos giraitėse, aš galėsiu džiaugsmingai vartytis ant žemės. Ach, kada mane aplankys ši diena?

Šiandien aš taip gražiai prisiminiau Tave. Labai pasiilgau Tavęs, todėl ir pakviečiau. Aš – Tavo amžinas tarnas, todėl taip stipriai trokštu bendrauti su Tavimi. Išskyrus Tave nėra jokio kito prieglobsčio.

Broliai, Krišnos dorybės bus ir pas jus. Kṛṣṇa suteiks jums šias dorybes, bet tik tada, kai Śrīmatī Rādhārāṇī bus patenkinta jumis. Tikrai, sakau jums, taip yra.

Atnaujinta (Pirmadienis, 14 Rugsėjis 2015 11:46)

 
Kalendorius