Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Nektaro lašai

Materialus pasaulis realus ir nerealus tuo pat metu

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Śrīmad Bhāgavatam 10.87.36, įkūnytos Vedos kreipiasi į Mahāviṣṇu:

sata idaṁ utthitaṁsad iti cen nanu tarka-hataṁ
vyabhicarati kva ca kva ca mṛṣā na tathobhaya-yuk
vyavahṛtaye vikalpa iṣito 'ndha-paramparayā
bhramayati bhāratī ta uru-vṛttibhir uktha-jaḍān

"Galima teigti, kad šis pasaulis yra visada realus, nes jis sukurtas iš amžinos realybės, tačiau tokį argumentą galima paneigti logiškai. Kartais, iš tiesų akivaizdus priežasties ir jos pasekmės tapatumas negali būti įrodomas, o kartais tikro dalyko produktas yra iliuzinis. Be to, šis pasaulis negali būti realus pastoviai, nes savo prigimtį gauna ne tik iš absoliučios realybės, bet ir iliuzijos, maskuojančios šią realybę. Tiesą sakant, regimos formos šiame pasaulyje yra tik įsivaizduojama tvarka, kurios vienas po kito griebiasi neišmanėliai, siekdami palengvinti savo materialų gyvenimą. Mokslingi Tavo Vedų žodžiai, su jų įvairiomis reikšmėmis bei potekstėmis, glumina visus tuos, kurių protai atbuko besiklausant aukojimo ritualų mantrų."

 

Visus prieštaravimus išsprendžia Viešpats

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Śrīmad Bhāgavatam 6.9.36 pusdieviai kreipiasi į Viṣṇu

na hi virodha ubhayaṁ bhagavaty aparimita-guṇa-gaṇa īśvare 'navagāhya-māhātmye 'rvācīna-vikalpa-vitarka-vicāra-pramāṇābhāsa-kutarka-śāstra-kalilāntaḥkaraṇāśraya-duravagraha-vādināṁ vivādānavasara uparata-samasta-māyāmaye kevala evātma-māyām antardhāya ko nv artho durghaṭa iva bhavati svarūpa-dvayābhāvāt.

"O Aukščiausias Dievo Asmuo, visi prieštaravimai gali būti išspręsti Tavyje. Viešpatie, kadangi Tu esi Aukščiausiasis Asmuo, beribių dvasinių savybių šaltinis, aukščiausiasis valdovas, Tavo beribė šlovė yra nesuvokiama sąlygotoms sieloms. Daugybė šiuolaikinių teologų ginčijasi apie gėrį ir blogį, nežinodami, kas iš tiesų yra teisinga. Jų argumentai visada klaidingi, o jų sprendimai negalutiniai, nes jie neturi autoritetingų šaltinių, iš kurių galėtų įgyti žinių apie Tave. Kadangi jų protai yra neramūs dėl šventraščių, kuriuose pateikiamos neteisingos išvados, jie negali suprasti tiesos apie Tave. Be to, dėl sutepto noro padaryti teisingas išvadas, jų teorijos negali atskleisti Tavęs, kuris yra transcendentiškas jų materialioms sampratoms. Tu esi vienintelė realybė, todėl Tavyje prieštaravimai, tokie kaip veiksmas ir neveikimas, laimė ir kančia, nėra prieštaringi. Tavo galia tokia didelė, kad ji gali padaryti ir atšaukti viską Tau panorėjus. Šios galios pagalba, kas yra neįmanoma Tau? Kadangi Tavo konstitucinėje padėtyje nėra dvilypumo, Tu gali daryti viską, Savo energijos pagalba."

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

Šrila Indradjumna Svamis                                                                                                                               9 dalis, 3 skyrius

 

„Švento vardo žaidimai“

01/03/08 – 15/03/08

 

Kovo pradžioje išskridau iš Los Andželo į Atlantą, iš ten manęs laukė skrydis į Santjagą, Čilę. Čilės jatrą paskutinį kartą lankiau prieš trejus metus, tad dabar su jauduliu laukiau susitikimo su bhaktais.


Kai lėktuvas nusileido Atlantoje, nuėjau prie Santjago įlaipinimo vartų. Salė buvo pilnutėlė, vienintelė laisva vieta buvo priešais televizoriaus ekraną, rodantį naujienas apie moterį, kuriai pasidarė bloga skrendant lėktuvu Jungtinėse Valstijose.


Kai moteris palydovės paprašė deguonies kaukės, jai buvo atsakyta. Po keletos minučių moteris vėl paprašė, stiuardesė, matydama jos sunkią būklę pabandė padėti, bet deguonies balionėlis neveikė. Netrukus moteris mirė.


Reportaže toliau rodyta, kad oro linijos teisinosi, tačiau buvo akivaizdu, jog lėktuvo komanda elgėsi aplaidžiai. Pranešimo pabaigoje ypatingas laidos svečias patarė, ką daryti, jei vienam iš keleivių pasidaro bloga: „Pakvieskite stiuardesę, uždėkite nukentėjusiam deguonies kaukę ir pabandykite jį nuraminti“.


„Siaubinga, - pagalvojau. - Galima tik įsivaizduoti, kaip baisu atsidurti tokioje situacijoje skrydžio metu“.


Nereikėjo ilgai laukti, kad tuo įsitikinčiau.

 

Ar galima apgauti likimą?

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Gyveno kartą šykštuolis, kuris visada rūpinosi tik savo verslu ir pinigais. Jis tikėjo, kad jei mirsi su Dievo vardu lūpose, kitas gimimas bus palankus, nesvarbu, kaip nugyvenai šį gyvenimą. Būdamas gudrus, savo vaikus jis pavadino Krišna, Rama, Kali, Durga, Šiva ir tt.

Galiausiai gulėdamas mirties patale, jis nusprendė įgyvendinti savo gudrų planą. Iš pradžių jis pakvietė savo vyriausią vaiką, Krišną. Šis atėjo ir jis kalbėjo su juo, nuolat kreipdamasis į jį vardu, bet galų gale jam pritrūko ką sakyti, tad jis pakvietė kitą vaiką, Rama, tačiau ir vėl pritrūko ką pasakyti. Tai tęsėsi tol, kol jis ilgokai pakalbėjo su visais savo vaikais. Galiausiai jie visi tylėdami sustojo aplink jo lovą.

Staiga jis kažką prisiminė. "Paklausykit visi, nepamirškite apie pinigus, kuriuos aš paskolinau žmonėms." ir taip jis mirė.

Moralas: vienintelis būdas užtikrinti, kad geros mintys bus jūsų galvoje mirties akimirką yra gyventi tokį gyvenimą, kuriame geros mintys nuolat gyventų jūsų prote.

 

Keliaujančio pamokslautojo dienoraštis

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

DEVINTOJI DALIS

                                                      

                                        

Keliaujančio pamokslautojo dienoraštis

 

Šrila Indradjumna Svamis                                              9 dalis, 1 skyrius

 Tobula pabaiga

 19/01/08 - 28/01/08

 

Mūsų turo bhaktai buvo pavargę po septynių savaičių festivalių Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, bet laukė dviejų paskutinių programų, vyksiančių Honkonge.

Bet jos galėjo ir neįvykti. Dieną prieš išvykstant iš Oklando, Rusijos ir Ukrainos bhaktai dar nebuvo gavę Honkongo vizų. Tą vakarą paskambinau Čandrašekharui das, vienam iš šventyklos lyderių Honkonge.

- Jau 9 vakaro, - pasakiau. - Mes išskrendame po devynių valandų. Ar vizos išduotos?

- Dar ne, - atsakė jis. - Ir padėtis neatrodo gera. Mes visą savaitę bandėme susisiekti su imigracijos tarnyba, bet neįmanoma jiems prisiskambinti. Mūsų teisininkai bando pasiekti juos ypatingais kanalais. Paskambinsiu, jei kas nors pavyks.

Supratau Čandrašekharo nerimą. Jis ir grupė vietinių bhaktų organizavo festivalį šešis mėnesius. Per didelius vargus jie išnuomojo 1000 vietų auditoriją dviems vakarinėms programoms prestižiniame Honkongo universitete. Niekada anksčiau maža jatra nesiekė surengti tokios didelės pamokslavimo programos. Turėjo dalyvauti daug garbingų asmenų, įskaitant ir Generalinį Indijos konsulą.

 

Krišnos maldos gopėms

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

"Mielosios draugės, - tęsė Krišna, - gal jus Mano žodžiai ir poelgiai nuliūdino, tačiau žinokite, kad kartais Aš neatsiliepiu į Savo bhaktų jausmus. Kitąsyk Mano bhaktai karštai myli Mane, tačiau aš deramai neatsiliepiu į jų jausmus, kad jų meilė Man tolydžio stiprėtų. Jeigu jie pernelyg lengvai pasiektų Mane, jiems gali šauti mintis: "Kaip lengvai pasiekiamas Krišna". Todėl kartais aš ir neatsiliepiu į jų meilę. Jeigu beturtis susikrauna turtus, po to juos praranda, jis dieną naktį galvoja apie prarastą turtą. Taip kartais ir Aš, norėdamas, kad mano bhaktų meilė dar labiau sustiprėtų, apsimetu, kad jie mane prarado, ir jų jausmai Man, užuot išblėsę, dar labiau sustiprėja. Brangiosios draugės, tačiau nemanykite, kad elgiausi su jumis kaip su paprastais bhaktais. AŠ žinau, aks jūs esate. Jūs atsisakėte bet kokių religijos bei visuomenės įsipareigojimų, nutraukėte ryšius su tėvais. Nepaisydamos visuomenės elgesio bei religijos priedermių, jūs atėjote pas Mane ir mylėjote mane, ir Aš tiek jums dėkingas, kad negaliu elgtis su jumis kaip su paprastais bhaktais. Nemanykite, kad palikau jus. Aš buvau su jumis. Aš tik stebėjau, ar labai Manęs ilgitės. Tad neieškokite priekabių. Jei aš jums brangus, atleiskite už netinkamą elgesį. Aš nesugebėsiu atsilyginti už jūsų stiprią meilę net jeigu gyvensite taip ilgai, kaip dangaus planetų pusdieviai. Už tokią meilę neįmanoma atsidėkoti, ar atsilyginti. Tad prašau jūsų rasti džiaugsmą savo pačių doruose poelgiuose. Jūs esate pavyzdys, kaip mylėti Mane, nes įveikėte didžiausią kliūtį -- giminystės ryšius. tegu jus džiugina jūsų pačių pavyzdingas būdas, nes savo skolos jums grąžinti nesugebėsiu."

Iš Krišnos knygos

 

Šventųjų malonė

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

rasika-jane gaye phori sira hara
yaha jada jiva anadi kala te
nipata kapata agara
jina vishayana anubhavata dusaha dukha
neku viraga na dhara
puni jina vishayana nahim kacchu anubhava
kimi samujhiya sansara
mithyo na jaga yadyapi hari harijana
pragate aganita bara
dosha kripalu subhayana ko jo
kara nita para-upakara

Daugybė didžių šventųjų laikas nuo laiko bandė kiek įmanoma suteikti tikrąsias žinias materialistiškoms sieloms, tačiau nesėkmingai. Dėl individualios sielos užsispyrėliškos ir apgavikiškos prigimties nuo neatmenamų laikų, šventieji negalėjo padaryti jai jokio poveikio. Netgi patyrusi karčią materialaus pasaulio objektų realybę individuali siela nei trupučio negalėjo jų atsižadėti. Kaip gi tuomet jai įmanoma  suprasti dvasinius dalykus, kurie yra anapus intelekto ribų ir apie kuriuos ji visiškai neturi jokios patirties?

Nepaisant to, kad daugybė didžių šventųjų ir netgi Pats Aukščiausias Viešpats ateina į šią žemę viso pasaulio labui, pasaulis pasiliko toks, koks buvo – ir tik kelios sielos sugebėjo nusimesti pasaulio (Majos) grandines.

Šventieji tai žino labai gerai, tačiau dėl savo prigimtinės nepriežastinės malonės ir darydami gera kitiems, jie ir toliau ateina į šį pasaulį ir nepalieka nei vieno neapversto akmens, ieškodami prarastų Šri Krišnos tarnų (kad padėtų kenčiančiai žmonijai).

(Iš Kripalu Maharadžos „Prema rasa mandira“)

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

 

10 dalis, 9 skyrius                                                                                                                                               Šrila Indradjumna Svamis

Liepos 1 – 4, 2009

Priešas niekada nemiega

Po septynių mėnesių pamokslavimo ir aukų rinkimo visame pasaulyje, grįžau į Lenkiją dalyvauti dvidešimtame kasmetiniame vasaros festivalių ture. Dvidešimt trys atlikėjai iš Indjos ir daugiau nei trys šimtai bhaktų iš keturiolikos šalių jau suvažiavo į mūsų bazę Baltijos pajūryje. Visi buvo užsiėmę ruošdami dvidešimt aštuonias tonas įrangos ir repetuodami naują penkių valandų programą.

 

Kai su keletu bhaktų važiavome prie jūros į šiaurę, širdis daužėsi iš jaudulio laukiant festivalių: jei praeiti du dešimtmečiai yra rodikliai, tai šią vasarą festivaliai turėtų sutraukti iki 750 tūkstančių žmonių, kurie sužinos apie Krišną.

„Be jokių abejonių tai šiuolaikiniai Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu žaidimai, - pagalvojau. – Jie yra dalis Jo pranašystės, kuri buvo prieš penkis šimtus metų, apie tai, kad Viešpaties vardas bus girdimas kiekviename mieste ir kaime“.

 

 

Śrī Rādhā-sahasra-nāma

Vartotojo vertinimas: / 6
BlogiausiasGeriausias 

 

Śrī Rādhā-sahasra-nāma
Tūkstantis Śrī Rādhos vardų

 

                                                      

 

1 ir 2 tekstai

śrī-pārvaty uvāca

deva-deva jagannātha
bhaktānugraha-kāraka
yady asti mayi kāruṇyaṁ
mayi yady asti te dayā

yad yat tvayā pragaditaṁ
tat sarvaṁ me śrutaṁ prabho
guhyād guhyataraṁ yat tu
yat te manasi kāśite

 

Śrī Pārvatī tarė: O Viešpačių Viešpatie, o visatos šeimininke, O
šeiminke, gailestingas savo bhaktams, jei esi gailestingas man, jei
turi man malonės, tuomet, o Viešpatie, prašau pasakyk man viską, ką
girdėjai, paslapčių paslaptį tavo spindinčioje širdyje.

 

 

 3 ir 4 tekstai

tvayā na gaditaṁ yat tu

yasmai kasmai kadacana
tan māṁ kathaya deveśa
sahasraṁ nāma cottamam

śrī-rādhāyā maha-devyā
gopyā bhakti-prasādhanam
brahmāṇḍa-kartrī hartrī sā
kathaṁ gopītvam āgatā

 

O Viešpačių Viešpatie, prašau, pasakyk man tūkstantį transcendentinių
Deivės Śrī Rādhā gopės, kuri įkvepia tyrai pasiaukojimo tarnystei,
vardų, kurių tu niekuomet niekam nepasakojai. Kodėl Deivė, kuri kuria
ir naikina visatas, yra gopė?

 

 

 

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS


9 dalis, 8 skyrius

 

"Prakeikimas"

05/0
7/08 - 12/07/08

Bhaktai buvo pakilios nuotaikos po didžiai pasisekusio fesivalio paplūdimyje. Kitą dieną nuvažiavome į Mžežyną, ten turėjo vykti kita mūsų programa. Keletas bhaktų paklausė manęs, ar negalėtume išeiti dainuoti anksčiau, nei paprastai.

Nusišypsojau.

- Pataupykite savo energiją, - pasakiau. – Prieš akis mums dar 43 festivaliai.  

Niekuomet per metus mes nedirbame taip sunkiai tokį ilgą laiką. Beveik du mėnesius rengiame didžiulius festivalius kiekvieną savaitės dieną, išskyrus pirmadienį. Kitose vietose bhaktams reikia keletos dienų atsigauti po Ratha-jatros ar Gaura-purnimos, tačiau ture diena po dienos vyksta didžiuliai festivaliai.

 
More Articles...
Kalendorius