Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Kai Krišna vaikštinėja po ganyklas ir įvairias kitas vietas, nors medžiai žydi palaimoje, nėra klausimų ir nėra kam kalbėti. Nėra ko klausti ir nėra ko paaiškinti. Bet tai žavi bhaktų protus. (Jiva Gosvami, “Gopala Campu”, 1.37)

Prabhupados paskaita, SB 1.13.10 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 10 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 1 dieną Ženevoje, Šveicarija.

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadābhṛtā

O gerbiamasis, išties tokie bhaktai kaip tu patys įkūnija šventas vietas. Kur tu ateini, ta vieta tampa šventa, nes širdyje visada nešioji Viešpatį.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.20 London

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 20 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 24 dieną Londone, UK.

anyonyam āsīt sañjalpa
uttama-śloka-cetasām
kauravendra-pura-strīṇāṁ
sarva-śruti-mano-haraḥ

Paskendusios mintyse apie transcendentines rinktiniais posmais apdainuojamo Viešpaties ypatybes, moterys ant Hastināpuros namų stogų sušneko apie Jį, ir jų kalbos buvo mielesnės ausiai net ir už Vedų himnus.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.14 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 14 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų birželio 27 dieną Mayapure, Indija.

nyarundhann udgalad bāṣpam
autkaṇṭhyād devakī-sute
niryāty agārān no ’bhadram
iti syād bāndhava-striyaḥ

Kai Kṛṣṇa žengė iš rūmų, Jo giminaitės nulydėjo Jį ašarų pritvinkusiomis akimis. Moterys kaip įmanydamos stengėsi sulaikyti ašaras. Jos bijojo, kad atsisveikinimo ašaros užtrauks nelaimę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.13 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 13 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 26 dieną Mayapure, Indija.

sarve te ’nimiṣair akṣais
tam anu druta-cetasaḥ
vīkṣantaḥ sneha-sambaddhā
vicelus tatra tatra ha

Jų širdys tirpte tirpo susižavėjimo Juo inde. Jie žvelgė į Viešpatį, bijodami mirktelėti, ir iš susijaudinimo nežinojo, ką daryti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.11-12 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 11-12 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 25 dieną Mayapure, Indija.

sat-saṅgān mukta-duḥsaṅgo
hātuṁ notsahate budhaḥ
kīrtyamānaṁ yaśo yasya
sakṛd ākarṇya rocanam

tasmin nyasta-dhiyaḥ pārthāḥ
saheran virahaṁ katham
darśana-sparśa-saṁlāpa-
śayanāsana-bhojanaiḥ

Išmintingi žmonės, kurie bendraudami su tyrais bhaktais suvokė Aukščiausiąjį Viešpatį ir atsikratė netikusių ryšių su materialistais, nebegali gyventi be pasakojimų apie Viešpaties šlovę, net jei girdėjo juos tik kartą. O koks nepakeliamai sunkus turėjo būti išsiskyrimas su Viešpačiu Pāṇḍavams, kurie taip artimai su Juo bendravo, regėjo Jį savo akimis, lietė, kalbėjosi su Juo, drauge sėdėjo, pietavo, miegojo!

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.7 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 7 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 22 dieną Mayapure, Indija.

uṣitvā hāstinapure
māsān katipayān hariḥ
suhṛdāṁ ca viśokāya
svasuś ca priya-kāmyayā

Norėdamas paguosti giminaičius ir suteikti džiaugsmo seseriai (Subhadrai), Śrī Hari, Viešpats Śrī Kṛṣṇa, keletui mėnesių pasiliko Hastināpuroje.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.6 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 6 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 21 dieną Mayapure, Indija.

nādhayo vyādhayaḥ kleśā
daiva-bhūtātma-hetavaḥ
ajāta-śatrāv abhavan
jantūnāṁ rājñi karhicit

Karalius neturėjo priešų, todėl gyvųjų būtybių nekankino nei proto gimdomos kančios, nei ligos, nei karščiai, nei šalčiai.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.5 London

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 5 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 08 28 dieną Londone.

nadyaḥ samudrā girayaḥ
savanaspati-vīrudhaḥ
phalanty oṣadhayaḥ sarvāḥ
kāmam anvṛtu tasya vai

Upės, vandenynai, kalvos, kalnai, girios, vaistažolės ir kiti augalai visais metų laikais mokėjo karaliui gausią duoklę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.5 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 5 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 20 dieną Mayapure, Indija.

nadyaḥ samudrā girayaḥ
savanaspati-vīrudhaḥ
phalanty oṣadhayaḥ sarvāḥ
kāmam anvṛtu tasya vai

Upės, vandenynai, kalvos, kalnai, girios, vaistažolės ir kiti augalai visais metų laikais mokėjo karaliui gausią duoklę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.4 London

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 4 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų lapkričio 25 dieną Londone, Anglija.

kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ
sarva-kāma-dughā mahī
siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ
payasodhasvatīr mudā

Kai pasaulį valdė Mahārāja Yudhiṣṭhira, debesys išliedavo tiek vandens, kiek žmonėms reikėjo. Žemė taip pat dosniai tenkino visus jų poreikius. Karvės laigė smagios pritvinkusiais tešmenimis ir laistė ganyklas pienu.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.4 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 4 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 19 dieną Mayapure, Indija.

kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ
sarva-kāma-dughā mahī
siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ
payasodhasvatīr mudā

Kai pasaulį valdė Mahārāja Yudhiṣṭhira, debesys išliedavo tiek vandens, kiek žmonėms reikėjo. Žemė taip pat dosniai tenkino visus jų poreikius. Karvės laigė smagios pritvinkusiais tešmenimis ir laistė ganyklas pienu.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.3 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 3 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 18 dieną Mayapure, Indija.

niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṁ
pravṛtta-vijñāna-vidhūta-vibhramaḥ
śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ
paridhyupāntām anujānuvartitaḥ

Išklausęs pamokančius Bhīṣmadevos ir neklystančiojo Viešpaties Śrī Kṛṣṇos žodžius, Mahārāja Yudhiṣṭhira atsikratė nuogąstavimų ir ėmėsi darbų, kurie reikalavo didžiausio išmanymo. Taip jis valdė žemes ir jūras, padedamas jaunesniųjų brolių.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.2 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 2 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 17 dieną Mayapure, Indija.

vaṁśaṁ kuror vaṁśa-davāgni-nirhṛtaṁ
saṁrohayitvā bhava-bhāvano hariḥ
niveśayitvā nija-rājya īśvaro
yudhiṣṭhiraṁ prīta-manā babhūva ha

Sūta Gosvāmis tarė: Aukščiausiasis Dievo Asmuo Viešpats Śrī Kṛṣṇa, viso pasaulio globėjas, buvo patenkintas, kad Mahārāja Yudhiṣṭhira atgavo sostą ir kad atkurta Kuru dinastija, kurią buvo bepražudąs pyktis, užsiplieskęs tarytum ugnis tarp besitrinančių bambuko stiebų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.1 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 16 dieną Mayapure, Indija.

śaunaka uvāca

hatvā svariktha-spṛdha ātatāyino
yudhiṣṭhiro dharma-bhṛtāṁ variṣṭhaḥ
sahānujaiḥ pratyavaruddha-bhojanaḥ
kathaṁ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ

Śaunaka Munis paklausė: Kaip sunaikinęs priešus, siekusius pasiglemžti tai, kas jam teisėtai priklausė, brolių padedamas Mahārāja Yudhiṣṭhira – didžiūnas tarp religingų žmonių – valdė savo piliečius? Esu tikras, jis negalėjo laimingas viešpatauti savo karalystėje.

 

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.49, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 49 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 15 dieną Mayapure, Indija.

pitrā cānumato rājā
vāsudevānumoditaḥ
cakāra rājyaṁ dharmeṇa
pitṛ-paitāmahaṁ vibhuḥ

Nuo to laiko didis dievotasis karalius Mahārāja Yudhiṣṭhira ėmė valdyti karalystę, griežtai laikydamasis visų valdovui keliamų reikalavimų, kuriems pritarė jo dėdė ir kuriuos patvirtino Viešpats Śrī Kṛṣṇa.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.48, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 48 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 14 dieną Mayapure, Indija.

tato yudhiṣṭhiro gatvā
saha-kṛṣṇo gajāhvayam
pitaraṁ sāntvayām āsa
gāndhārīṁ ca tapasvinīm

Po to Mahārāja Yudhiṣṭhira, Viešpaties Śrī Kṛṣṇos lydimas, pasiskubino išvykti į sostinę Hastināpurą ir paguosti savo dėdę bei tetą Gāndhārī, kuri buvo labai asketiška moteris.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.3, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 3 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 17 dieną Los Andžele, JAV.

bhagavān api viprarṣe
rathena sa-dhanañjayaḥ
sa tair vyarocata nṛpaḥ
kuvera iva guhyakaiḥ

O išminčiau tarp brahmanų, kartu su visais vyko ir Dievo Asmuo, Viešpats Śrī Kṛṣṇa, sėdėjęs Arjunos vežime. Todėl karalius Yudhiṣṭhira atrodė labai didingai, it Kuvera, apsuptas savo palydovų (guhyakų).

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.2, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 2 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 16 dieną Los Andžele, JAV.

tadā te bhrātaraḥ sarve
sadaśvaiḥ svarṇa-bhūṣitaiḥ
anvagacchan rathair viprā
vyāsa-dhaumyādayas tathā

Paskui jį išvažiavo ir visi jo broliai. Dailiausius jų vežimus traukė puikūs, auksu išpuošti žirgai. Su broliais keliavo Vyāsa bei kiti ṛṣiai, tarp jų ir Dhaumya (išsilavinęs Pāṇḍavų žynys).

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.1, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 15 dieną Los Andžele, JAV.

sūta uvāca

iti bhītaḥ prajā-drohāt
sarva-dharma-vivitsayā
tato vinaśanaṁ prāgād
yatra deva-vrato ’patat

Sūta Gosvāmis tarė: Su siaubu galvodamas apie tai, kiek savo valdinių jis pražudė per Kurukṣetros mūšį, Mahārāja Yudhiṣṭhira išvyko į žudynių vietą. Ten, strėlių patale, gulėjo mirštantis Bhīṣmadeva.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.52, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 52 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 14 dieną Los Andžele, JAV.

yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ
surayā vā surākṛtam
bhūta-hatyāṁ tathaivaikāṁ
na yajñair mārṣṭum arhati

Kaip neprakoši purvino vandens per purvą, kaip vyno dėmių nenuplausi vynu, taip ir aukodamas gyvulius neatpirksi žmonių žudymo.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.51, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 51 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 13 dieną Los Andžele, JAV.

strīṇāṁ mad-dhata-bandhūnāṁ
droho yo ’sāv ihotthitaḥ
karmabhir gṛhamedhīyair
nāhaṁ kalpo vyapohitum

Dėl mano kaltės daug moterų liko vienišos. Aš pasėjau tokį priešiškumą, kad jokia materiali labdara nepadės man išsipirkti.

 
Kalendorius