Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Kartą valytojas išėjo iš proto ir surinkęs visas šiukšles kaimynystėje nešė į savo namus. Greitai kiti šeimos nariai dėl smarvės buvo priversti išeiti iš namų. Po kurio laiko ir pats valytojas buvo išmestas į šaltį. Jis susirgo plaučių uždegimu ir mirė.

Panašiai tie, kurie užpildo savo pilvus nekaltų gyvų būtybių nužudytais kūnais, kurie gyvena tam kad valgytų, o ne valgo tam, kad gyventų, ir kurie prašviesėjimo ieško svaigaluose, labai greitai priverčia džyvą (sielą) palikti savo namus materialiame kūne. Kitaip tariant, užpildyti kūno buveinę neribotų smerktinų malonumų šiukšlėmis yra savižudybė kūno gyventojui.

Prabhupados paskaita, SB 1.15.24 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 24 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 3 dieną Los Andžele, JAV.

prāyeṇaitad bhagavata
īśvarasya viceṣṭitam
mitho nighnanti bhūtāni
bhāvayanti ca yan mithaḥ

Tokia aukščiausioji Viešpaties, Dievo Asmens, valia: kartais žmonės vienas kitą gina, o kartais žudo.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.22-23 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 22-23 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 2 dieną Los Andžele, JAV.

rājaṁs tvayānupṛṣṭānāṁ
suhṛdāṁ naḥ suhṛt-pure
vipra-śāpa-vimūḍhānāṁ
nighnatāṁ muṣṭibhir mithaḥ

vāruṇīṁ madirāṁ pītvā
madonmathita-cetasām
ajānatām ivānyonyaṁ
catuḥ-pañcāvaśeṣitāḥ

O valdove, tu klausei, kaip gyvena mūsų draugai bei giminaičiai Dvārakoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad, brahmanų prakeikti, apsvaigę nuo ryžių vyno, jie čiupo lazdas ir puolė viens kitą, neatpažindami savųjų. Tik ketvertas ar penketas jų liko gyvi.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.21 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 21 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 1 dieną Los Andžele, JAV.

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te
so ’haṁ rathī nṛpatayo yata ānamanti
sarvaṁ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ
bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

Štai tas pats Gāṇḍīvos lankas, tos pačios strėlės, tas pats kovos vežimas kinkytas tais pačiais žirgais, ir aš – tas pats karžygys Arjuna, kuriam kitados su pagarba lenkėsi visi valdovai. Tačiau išėjus Viešpačiui Kṛṣṇai visa tai akimirksniu neteko ankstesnės galios, tapo beprasmiška, kaip beprasmiška pilti lydytą sviestą į užgesusį aukurą, tikėtis pralobti mostelėjus stebuklinga lazdele ar berti grūdus į nederlingą žemę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.20 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 20 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų lapkričio 30 dieną Los Andžele, JAV.

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te
so ’haṁ rathī nṛpatayo yata ānamanti
sarvaṁ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ
bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

Štai tas pats Gāṇḍīvos lankas, tos pačios strėlės, tas pats kovos vežimas kinkytas tais pačiais žirgais, ir aš – tas pats karžygys Arjuna, kuriam kitados su pagarba lenkėsi visi valdovai. Tačiau išėjus Viešpačiui Kṛṣṇai visa tai akimirksniu neteko ankstesnės galios, tapo beprasmiška, kaip beprasmiška pilti lydytą sviestą į užgesusį aukurą, tikėtis pralobti mostelėjus stebuklinga lazdele ar berti grūdus į nederlingą žemę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.1 Niujorkas

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų lapkričio 29 dieną Niujorke, JAV.

sūta uvāca
evaṁ kṛṣṇa-sakhaḥ kṛṣṇo
bhrātrā rājñā vikalpitaḥ
nānā-śaṅkāspadaṁ rūpaṁ
kṛṣṇa-viśleṣa-karśitaḥ

Sūta Gosvāmis tarė: Skaudaus išsiskyrimo su Kṛṣṇa sukrėstas, garsusis Viešpaties Kṛṣṇos draugas Arjuna neturėjo jėgų ką nors atsakyti į Mahārājos Yudhiṣṭhiros spėliones.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.14.44 Niujorkas

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 14 skyrius, 44 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų balandžio 8 dieną Niujorke, JAV.

kaccit preṣṭhatamenātha
hṛdayenātma-bandhunā
śūnyo ’smi rahito nityaṁ
manyase te ’nyathā na ruk

O gal tu netekai artimiausio draugo – Viešpaties Kṛṣṇos? Ar tai dėl to tavo širdy begalinė tuštuma? O Arjuna, brolau, neišmanau, kas daugiau gali tave taip slėgti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.14.43 Niujorkas

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 14 skyrius, 43 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų balandžio 7 dieną Niujorke, JAV.

api svit parya-bhuṅkthās tvaṁ
sambhojyān vṛddha-bālakān
jugupsitaṁ karma kiñcit
kṛtavān na yad akṣamam

Gal tu atstūmei senus žmones ir vaikus, kuriuos privalėjai pasodinti prie pietų stalo? Gal sėdai valgyti vienas, palikęs juos likimo valiai? O gal padarei nedovanotiną klaidą ir dabar tavo sąžinę slegia bjaurus poelgis?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.13.15 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 15 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 4 dieną Ženevoje, Šveicarija.

abibhrad aryamā daṇḍaṁ
yathāvad agha-kāriṣu
yāvad dadhāra śūdratvaṁ
śāpād varṣa-śataṁ yamaḥ

Kol Māṇḍavyos Munio prakeiktas Vidura slėpėsi po śūdros išore, Yamarājos vieton bausti nusidėjusiųjų stojo Aryamā.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.13.12-14 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 12-14 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 3 dieną Ženevoje, Šveicarija.

ity ukto dharma-rājena
sarvaṁ tat samavarṇayat
yathānubhūtaṁ kramaśo
vinā yadu-kula-kṣayam

Mahārājos Yudhiṣṭhiros paklaustas, Mahātmā Vidura nuosekliai apsakė visa, ką patyrė, bet nutylėjo apie Yadu dinastijos žūtį.

nanv apriyaṁ durviṣahaṁ
nṛṇāṁ svayam upasthitam
nāvedayat sakaruṇo
duḥkhitān draṣṭum akṣamaḥ

Gailestingajam Mahātmai Vidurai visada buvo pernelyg sunku matyti Pāṇḍavų sielvartą, todėl jis nutylėjo šią nepakeliamai skaudžią žinią, nes negandos užgriūva pačios.

kañcit kālam athāvātsīt
sat-kṛto devavat sukham
bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt
sarveṣāṁ sukham āvahan

Mahātmā Vidura, giminaičių sutiktas kaip šventa asmenybė, liko kuriam laikui pas juos paviešėti, tikėdamasis paveikti savo vyresnįjį brolį ir taip visus padaryti laimingus.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.13.11 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 11 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 2 dieną Ženevoje, Šveicarija.

api naḥ suhṛdas tāta
bāndhavāḥ kṛṣṇa-devatāḥ
dṛṣṭāḥ śrutā vā yadavaḥ
sva-puryāṁ sukham āsate

Dėde, be abejo, tu aplankei ir šventąją Dvāraką. Ten gyvena mūsų draugai ir geradariai – Yadu palikuonys, kurie be paliovos tarnauja Viešpačiui Śrī Kṛṣṇai. Galbūt tu matei juos ar ką apie juos girdėjai? Ar visų jų namuose viešpatauja laimė ir džiaugsmas?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.13.10 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 10 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 1 dieną Ženevoje, Šveicarija.

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadābhṛtā

O gerbiamasis, išties tokie bhaktai kaip tu patys įkūnija šventas vietas. Kur tu ateini, ta vieta tampa šventa, nes širdyje visada nešioji Viešpatį.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.20 London

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 20 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 24 dieną Londone, UK.

anyonyam āsīt sañjalpa
uttama-śloka-cetasām
kauravendra-pura-strīṇāṁ
sarva-śruti-mano-haraḥ

Paskendusios mintyse apie transcendentines rinktiniais posmais apdainuojamo Viešpaties ypatybes, moterys ant Hastināpuros namų stogų sušneko apie Jį, ir jų kalbos buvo mielesnės ausiai net ir už Vedų himnus.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.14 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 14 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų birželio 27 dieną Mayapure, Indija.

nyarundhann udgalad bāṣpam
autkaṇṭhyād devakī-sute
niryāty agārān no ’bhadram
iti syād bāndhava-striyaḥ

Kai Kṛṣṇa žengė iš rūmų, Jo giminaitės nulydėjo Jį ašarų pritvinkusiomis akimis. Moterys kaip įmanydamos stengėsi sulaikyti ašaras. Jos bijojo, kad atsisveikinimo ašaros užtrauks nelaimę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.13 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 13 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 26 dieną Mayapure, Indija.

sarve te ’nimiṣair akṣais
tam anu druta-cetasaḥ
vīkṣantaḥ sneha-sambaddhā
vicelus tatra tatra ha

Jų širdys tirpte tirpo susižavėjimo Juo inde. Jie žvelgė į Viešpatį, bijodami mirktelėti, ir iš susijaudinimo nežinojo, ką daryti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.11-12 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 11-12 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 25 dieną Mayapure, Indija.

sat-saṅgān mukta-duḥsaṅgo
hātuṁ notsahate budhaḥ
kīrtyamānaṁ yaśo yasya
sakṛd ākarṇya rocanam

tasmin nyasta-dhiyaḥ pārthāḥ
saheran virahaṁ katham
darśana-sparśa-saṁlāpa-
śayanāsana-bhojanaiḥ

Išmintingi žmonės, kurie bendraudami su tyrais bhaktais suvokė Aukščiausiąjį Viešpatį ir atsikratė netikusių ryšių su materialistais, nebegali gyventi be pasakojimų apie Viešpaties šlovę, net jei girdėjo juos tik kartą. O koks nepakeliamai sunkus turėjo būti išsiskyrimas su Viešpačiu Pāṇḍavams, kurie taip artimai su Juo bendravo, regėjo Jį savo akimis, lietė, kalbėjosi su Juo, drauge sėdėjo, pietavo, miegojo!

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.7 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 7 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 22 dieną Mayapure, Indija.

uṣitvā hāstinapure
māsān katipayān hariḥ
suhṛdāṁ ca viśokāya
svasuś ca priya-kāmyayā

Norėdamas paguosti giminaičius ir suteikti džiaugsmo seseriai (Subhadrai), Śrī Hari, Viešpats Śrī Kṛṣṇa, keletui mėnesių pasiliko Hastināpuroje.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.6 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 6 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 21 dieną Mayapure, Indija.

nādhayo vyādhayaḥ kleśā
daiva-bhūtātma-hetavaḥ
ajāta-śatrāv abhavan
jantūnāṁ rājñi karhicit

Karalius neturėjo priešų, todėl gyvųjų būtybių nekankino nei proto gimdomos kančios, nei ligos, nei karščiai, nei šalčiai.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.5 London

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 5 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 08 28 dieną Londone.

nadyaḥ samudrā girayaḥ
savanaspati-vīrudhaḥ
phalanty oṣadhayaḥ sarvāḥ
kāmam anvṛtu tasya vai

Upės, vandenynai, kalvos, kalnai, girios, vaistažolės ir kiti augalai visais metų laikais mokėjo karaliui gausią duoklę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.5 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 5 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 20 dieną Mayapure, Indija.

nadyaḥ samudrā girayaḥ
savanaspati-vīrudhaḥ
phalanty oṣadhayaḥ sarvāḥ
kāmam anvṛtu tasya vai

Upės, vandenynai, kalvos, kalnai, girios, vaistažolės ir kiti augalai visais metų laikais mokėjo karaliui gausią duoklę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.4 London

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 4 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų lapkričio 25 dieną Londone, Anglija.

kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ
sarva-kāma-dughā mahī
siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ
payasodhasvatīr mudā

Kai pasaulį valdė Mahārāja Yudhiṣṭhira, debesys išliedavo tiek vandens, kiek žmonėms reikėjo. Žemė taip pat dosniai tenkino visus jų poreikius. Karvės laigė smagios pritvinkusiais tešmenimis ir laistė ganyklas pienu.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.4 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 4 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 19 dieną Mayapure, Indija.

kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ
sarva-kāma-dughā mahī
siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ
payasodhasvatīr mudā

Kai pasaulį valdė Mahārāja Yudhiṣṭhira, debesys išliedavo tiek vandens, kiek žmonėms reikėjo. Žemė taip pat dosniai tenkino visus jų poreikius. Karvės laigė smagios pritvinkusiais tešmenimis ir laistė ganyklas pienu.

 
Kalendorius